Sunday, June 28, 2009

Thinking Ink week 2

I´m still having fun with the Thinking Ink Class over at Two Peas in a Bucket. This week focuses on Embossing Powders, and fun ways to use them... even without stamps.

Jeg hygger mig stadigvæk rigtig meget med Thinking Ink kurset over på Two peas in a bucket. I denne uge var der fokus på Embossing pulver og sjove måde at bruge det på også uden stempler.

I have colored the flower with a blue embossing powder
Her har jeg farvet en hvis blomst med blå embossing pulver
Here is the white Thickers, which is colored blue.
Og her er det hvide Thickers, der er farvet blå
This card was made with distress embossing powder from Tim Holtz. I have had them for years, but not really known how to use them ..... I know now ;O)

Dette kort er lavet med distress embossing pulver fra Tim Holtz. Jeg har haft dem i flere år, men ikke rigtig vidst hvordan de skulle bruges.....det ved jeg nu ;O)
On this card I used a stamp that I have used with white embossing powder and then given the distress ink on the edges, so the white appears even more clearly

På dette kort har jeg brugt et stempel, som jeg har brugt sammen med hvid embossing pulver og dernæst givet det distress ink sværte i kanten,så det hvide fremstår endnu tydeligere
Thanks for stopping by and have a great Sunday
Tak fordi du kiggede fordi og hav en god søndag.

Sunday, June 21, 2009

Playing with ink

I have not been scrapping much this week, but I have made cards. Right now there is a 9-week "Thinking inking Class" with Jennifer McGuier on Two Peas in a Bucket. Here you can learn a lot of fun techniques with distress ink and there will be 3 new videos each week. I obviously had to try, since I love distress ink and here is the result.

Jeg har ikke fået scrappet meget på det sidste, men jeg har tilgengæld lavet kort. Lige nu er der en 9 uger lang "Thinking Inking Class" med Jennifer McGuier over på Two Peas in a Bucket. Her kan man lære en masse sjove teknikker med blandt andet distress ink og der kommer 3 nye videoer hver uge.jeg skulle da selvfølgelig lige prøve, når nu jeg elsker distress ink og her er resultatet.
I have only used white embossin on the tag. Next, I have used distress ink mixed together with a sprinkle perfect pearls, which is then mixed with water.

Jeg har først brugt hvid embossin på taget. Dernæst har jeg brugt distress ink blandet samt et drys perfect pearls, som derefter er blandt med vand.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, June 16, 2009

Winner of my RAK

The winner of my RAK is found. This is my sweet daughter who has been happiness goddess

Så er vinderen af min RAK fundet. Det er min søde datter som har været lykkens gudinde
The images were taken with my spare camera, so they are unfortunately not the best but the winner was ........

Billederne er taget med mit reserve kamera,så de er desværre ikke de bedste........men vinderen blev.................


Heidi ( fru Nielsen)
Tillykke til dig ,så hvis du lige mailer mig din adresse på madsen.lisette ( @) yahoo.com ( fjern parrenterserne) så sender jeg den med posten.
Thank you for all your sweet comment I really appreciate them very much.
Tak til for alle jeres søde kommentar, jeg værdsætter dem virkelig rigtig meget.

Sunday, June 14, 2009

More cards

A colleague has ordering some cards, some of them had to be for men. A very difficult task, I think because I have never made cards for men other than my own ; O) After a long thinking break I created these two, which was inspired by Tim Holtz

En kollega har bestil nogle kort, hvoraf nogen af dem skulle være til mænd. En rigtig svær opgave synes jeg, da jeg aldrig har lavet kort til mænd andet end min egen ;O) Efter en lang tænkepause fandt jeg på at lave disse to, som er inspireret af Tim Holtz
This card is inspired by Jennifer McGuire

Dette kort er inspireret af Jennifer McGuire
This is a lauout I made for the challenge over at 1-2-3- scrap

Mit layout til lag på lag udfordringen som lige nu køre over på 1-2-3- scrap
og så et lille reklameindslag.... Jeg har meldt mig til Scrap'n'dream - har du? .....du kan læse mere her. Jeg tror det bliver fantastisk!
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, June 12, 2009

2 Sketches 4 you # 28

I just love the sketches over at 2 Sketches 4 you. Here is my take on Kazan`s sketch # 28

Jeg elsker kort skitserne over på 2 Sketches 4 you og her er mit bidrag til Kazans skitse # 28
Dot forget my RAK / blog candy, you can read more about it here

Glem ikke min RAK / blog candy, du kan stadigvæk nå at være med i lodtrækningen. Læs mere her

Thanks for stopping by and have a great weekend.
Tak fordi du kigge forbi og hav en god weekend.

Friday, June 05, 2009

1st Annual 2 Sketches 4 You Ultimate Card Showdown

Here is my entering the 1st Annual 2 Sketches 4 You Ultimate Card Showdown by a amazing sketch created by Laura.

Mit bidrag til konkurrencen over hos 2 Sketches 4 You, hvor Laura har lavet en skøn skitse.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, June 02, 2009

Sukkersött udfordring 42

I have chosen to participate in a challenge over at Sukkesött. Challenge 42 was to create a map where you are using at least 5 different stamps and here is mytake on it

Jeg har for første gang valgt at deltage i en udfordring over på Sukkesöttt.
Udfordring 42 var at lave et kort, hvor man bruger mindst 5 forskellige stempler og her er mit bud.
Backside
BagsidenThe stamps I have used, in addition, I also used a background stamp from heor arts (not on picture)
Stemplerne jeg har brugt, derudover har jeg brugt et baggrunds stempel fra Heor Arts ( er ikke på billedet)
Now, I soon had 10,000 visitors since August last year, so I have collected a little RAK, as thanks for all your sweet comments.
All you have to do to participate in the draw on that rak is to link this post to your blog and write a comment in this post before june 16th.

Da jeg snart har haft 10000 besøgende siden august sidste år, så derfor har jeg samlet en lille RAK,som tak for alle jeres søde kommentar.
Alt hvad du skal gøre for at deltage i lodtrækningen om denne rak, er at linke dette indlæg til din blog og skrive en kommentar i dette indlæg inden d. 16 juni.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, June 01, 2009

Playing with distress ink

Last Friday after work I went over to my parents in Sweden. We went to the cinema and then Engle and demons. I can not remember when I last or whether I have ever been to the cinema with both my parents. It was a really good movie.
Saturday drove my mother and I out to Scraproom where they just had got stamps from Tim Holtz. It was an expensive affair; o)

I fredags tog jeg efter arbejde over til mine forældre i sverige. Vi gik i biografen og så Engle og demoner. Jeg kan slet ikke huske, hvornår jeg sidst eller om jeg nogensinde har har været i biografen med begge mine forældre. Det var en rigtig god film.Lørdag hentede min mor og jeg bilen og så kørte vi ud til Scraproom, hvor de lige havde fået stempler fra Tim Holtz hjem. Så det blev en dyr affære ;o)

I bought these stamps
Jeg købte de her stempler.

At my parents place we so different videos by Tim Holtz and Jennifer Macguier. Then went we started to play our new stamps,with distress ink, water and embossing powder.

Hjemme hos mine forældre gik vi på Internette og så forskellige videoer af Tim Holtz og Jennifer McGuier. Bagefter gik vi ellers i gang med at lege med vores nye stempler, distress ink, vand og embossing pulver.

These two were made with inspiration from Tim Holtz. I used used stamps, distress ink mixed with water and ink bleending tool.
Disse to er lavet med kraftig inspiration fra Tim Holtz. Jeg har brugt stempler, distress ink blandet med vand og ink bleending tool.
I used stamp, distress ink mixed with water and embossing puff powder from Ranger to make this tag.
Til dette tag har jeg brugt et stempel , distress ink blandet med vand og embossing puff pulver fra Ranger

This card was inspired by a card I saw at Jennifer McGuire blog. I have used distress ink mixed with water, embossing powders, stamps from Hero Arts. The flowers were originally white and was stained with glimmermist.
Dette kort er inspiret af et kort jeg så på Jennifer McGuires blog. Jeg har brugt distress ink blandet med vand, embossing pulver, stempler fra Hero arts. Blomsterne var oprindelige hvide og er blevet farvet med glimmermist.

Finally, I just want to show a layout I made for a telephone game challenge over at Scrapsisters.
Here we got mail a layout wich we hadto lift, then the layout should be mailed to the next participant, who then lifted the new layout etc. A really fun challenge.

Til sidst vil jeg lige vise et layout jeg lavet til en telephone game challenge ovre hos Scrapsisters. Her fik man mailet et layout man skulle lifte, bagefter skulle layoutet mailes til næste deltager ,som så liftede mit layout o.s.v. En rigtig sjov udfordring

I hope you have had a good Whitsuntide and thanks for stopping by.
Jeg håber I alle har haft en god pinse og tak fordi I kiggede forbi.