Thursday, August 27, 2009

Skissedilla " 22

Here is my contribution to the sketch challenge # 22 over at the Norwegian blog "Skissedilla"

Her er mit bidrag til skitseudfordringen nr 22 over på den norske blog "Skissedilla"


A close up view. I have for first tried to use the embossing on the felt.

Et nærbillede. Jeg har for første gang prøvet at bruge embossing på filt.
Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, August 24, 2009

Trykkpressa augustudfordring

My contribution to Trykkpressa August challenge over at the Norwegian blog Ett Trykk

Mit bud på "Trykkpressa augustudfordringen" over på den norske blog Ett Trykk
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, August 23, 2009

My scrap crisis is over

The whole summer I have a small scrap crisis. I have had made a lot of cards, but hardly any layouts. Today, fortunately, I had broken the vicious circle and made a layout.

Hele sommeren har jeg har en mindre scrap krise. Jeg har fået lavet en del kort, men stort set ikke nogle layouts. I dag fik jeg heldigvis brudt den onde cirkel og lavet et layout

I have been playing with stamps and Glimmermist. The swirl, I have dyed with alcohol ink and I´m actually satisfied with the outcome.

Jeg har leget med stempler og Glimmermist. Bling swirlen har jeg farvet med alkohol ink og er faktisk god tilfreds med resultatetThursday, I received a package from Dreampapers with the new paper series that Annette, and Sofie have designed. As Annette just have got perfect pearl in the store and would like a "how to" with it for store blog, it was obvious to use it for these cards.

I torsdag fik jeg en pakke fra Dreampapers med den nye papirserie, som Annette og Sofie har designet. Da Annette lige har fået perfect pearl hjem og gerne ville have en "how to" med det til butikkens blog, ja så var det jo oplagt at bruge det til disse kort.
I have played with my new punch from Martha Stewart. it is really smart with the corner punch, but I think it is hard to get edges and corner to fit together. Good tips are welcome
Her har jeg leget med mine nye punch fra martha Stewart. det er rigtig smart at der høre en hjørnepunch til ,men jeg synes godt nok det er svært,at få kanter og hjørne til at passe sammen. Gode tips modtages gerne.
Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, August 17, 2009

Thinking Inking week 9

My holidays are over and the first week at work was hard, so I have not had the large surplus to participate in the last week of Thinking inking the course. Week 9 had forkus the best from all the weeks .... distress ink, alcohol ink and putting it all together into a layout.

Så er ferien slut og den første uge på arbejdet har været hård, så jeg har ikke haft det store overskud til at deltage i den sidste uge af Thinking Inking kurset. Uge 9 havde forkus på det bedste fra alle ugerne....distress ink, alcohol ink og at sætte det hele sammen til et layout.

However, I manage to make a single card, where I have played with white pigment ink resist technique. I've used one of my new stamps from Hero Arts. They make some cool stamps.

Det blev dog til et enkelt kort, hvor jeg har leget med white pigment ink resist technique. Jeg har brugt et af mine nye stempler fra Hero Arts. De laver altså nogle fede stempler


Unfortunately the Thinking inking classes is over for this time. It has been 9 wonderful weeks with lots of inspiration and I will obviously play on with the techniques I have learned.

Desværre er Thinking Inking kurset slut for denne gang. Det har været 9 fantastiske uger med masser af inspiration og jeg skal helt klart lege videre med de teknikker jeg har lært.

By the way I have told, that I was one of the lucky winner of the draw in week 7 . Today my prize arrived from Jennifer McGuire herself my big stamping idol; O) it was so awesome clear stamps.

Har jeg forresten fortalt ,at jeg var en af de heldige vinder af lodtrækningen i uge 7. I dag kom så min præmie fra selveste Jennifer McGuire mit store stemel idol ;O) Det var nogle fede clearstamps
I have also participated in the Christmas card challenge over at Scrapsisters where I made this card with alcohol ink.

Jeg har også deltaget i julekort udfordringen over hos Scrapsisters, hvor jeg lavet dette kort med alcohol ink.
Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, August 09, 2009

Thinking inking week 8

This week Thinking inking class over at Two peas in a bucket is focuses on Perfect Pearls (a pigment powder) from Ranger.

Denn uges Thinking Inking class over på Two peas in a bucket fokusere påPerfect Pearls (et pigment pulver) fra Ranger.

On this card I painted the chipboard cirles with crackle paint and then I sprayed a mix of perfect pearls, distress reinker and water on it.

På dette kort har jeg først malet chipboard cirklen med crackle paint, dernæst har jeg blandet perfect pearls , et par dråber distress reinker ( i lilla) med vand og sprayet det på cirklen.
On this little box I used distress ink and then flicking some gold perfect pearls mixed with water on the box.

Til denen lille æsker, som er en del af noget bryllups inspiration, jeg laver for DreamPapers ( kan ses der næste lørdag) har jeg først farvet kartonet med distress ink og bagefter dryppet guld perfect pearls blandet med vand på.
Min tanker er at æsken kan bruges til bordkort
A weeding card
Et bryllupskort

and a look inside the card
Kortet inden i
A weeding invitation
Bryllups indbydelse

a look inside
et kig inden i
Last thursday I was teaching a " layer on layer"class over at Dreampapers and they had to make a layout like this.
I torsdags var jeg inde hos dreampapers og undervise i " lag på lag". De skulle lave et layout i stil med det her.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, August 02, 2009

Thinking Inking week 7

I enjoy my holiday, I been relaxing, spending time with my family and have changed the day and night. Fortunately, I have one more week left, so I can get back on track again.
Later this afternoon Signe and I are going to my parents place in Sweden, where we will be a few days. We are going to visit Skåne Animal park and of course a trip to Scraproom.

Jeg nyder min ferie, får slappet af og har vendt op og ned på nat og dag. Heldigvis har jeg en uge mere tilbage, så jeg kan få rette op på tingene.
Senere i eftermiddag tager Signe og jeg over til mine forældre i sverige ,hvor vi skal være et par dage. Vi skal blandt andet i Skåne Dyrepark og selvfølgelig en tur forbi Scraproom.

This week over at Two Peas in a Bucket the Thinking Inking class is focuses on Sticky Back Canvas and Claudine Hellmuth Studio Paints from Ranger... and combining them with stamping.
Since I don`t own these paint and they can not be obtain in Danish stores, I decided to try these techniques with paint dabber from Ranger and paint from Making Memories.

Denne uges fokus i Thinking Inking class over på Two Peas in a Bucket er Stickey Back canvas og Claudine Hellmuth maling fra Range . Da jeg ikke ejer nogen af disse malinger og de ikke umildbart kan opdrives i danske butikker, så besluttede jeg mig for at prøve med paint dabbers fra Ranger og maling fra Making Memories

I think the result was not particularly good, I think this is due to the paint, but here are my miserable cards anyway

Jeg synes ikke resultatet blev særligt godt, jeg tror det skyldes malingen , men her kommer min kikset kort alligevel.

Here I used paint dabbers
Her har jeg brugt paint dabbers
and here it´s paint from Making Memories
og her er det maling fra Making Memories
Finally, I have a layout to show. It´s not much I have beent scrapping lately, I have done most cards. I´ve used July sketch from Prima.
Endeligt har jeg et layout at vise, ikke meget jeg har fået scrappet på det sidste, jeg har mest lavet kort. Jeg har brugt juli skitsen fra Prima.Thanks for stopping by and ehjoy the summer
Tak fordi du kiggede forbi og nyd sommeren