Sunday, April 25, 2010

Muffins tins and Lego bricks

Using muffins tins and Lego bricks were among others things this week's bonus challenge over at Scrapsisters, so I have played with the whole week.
Yesterday I was at scrap crop in Vallensbæk. It was really nice, except I have caught a cold that I had to go home early, because I could not concentrate

At bruge muffinsforme og legoklodser var blandt andet denne uges bonus udfordring over hos Scrapsister, så det har jeg leget med hele uge.
I går var jeg til loge crop i Vallensbæk. det var rigtig hyggeligt , bortset fra jeg er blevet så forkølet , at jeg måtte køre hjem før tid, da jeg ikke kunne koncentrere mig

Here comes this week's production of cards and layouts.
Her kommer ugens produktion af kort og layouts


I've used sketch # 78from the creative scrap to this layout
Jeg har brugt skitse # 78 fra creative Scrappers til dette layout

I've used sketch #86 from the Creative Scrappers to this layout
Jeg har brugt skitse # 86 fra Creative Scrappers til dette layout
I´ve played with my new stamps from Hero Arts
Jeg har leget med mine nye stempler fra Hero Arts
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, April 18, 2010

a productive week

Wow, I've been productive this week and especially this weekend, where I participated in cybercrop than with Scrapsisters.I have made some maps and layouts, so get ready for a long post

Hold da op jeg har været produktiv i denne uge og især her i weekenden, hvor jeg har deltaget i cybercrop over hos Scrapsisters.
Jeg har fået lavet en del kort og layouts, så forbered dig på et langt indlæg.

The first thing I want to show is my Dt card for the challenge on to Kort o `mania. We have this time been sponsored by a digtal stamp from Di's digi motiv. I have colored stamped with Distress Ink
Det første jeg vil vise er mit Dt kort til udfordringen over på Kort o`mania. Vi er denne gang blevet sponsoret med et digtal stempel fra Di's digi motiv. Jeg har farvelagt stemplet med distress ink

Challenge how we should use a sketch, and fabrics, lots of bling, 2 kinds of pattern paper and paint
Udfordring hvor vi skulle bruge en skitse, samt stof, masser af bling, 2 slags mønsterpapir og maling

Challenge where we had to make an easel cards and use at least 2 stamps.
Udfordring hvor vi skulle lave et staffeli kort og bruge mindst 2 stempler.

Challenge where we had to use a sketch and make home-made flowers
Udfordring hvor vi skulle bruge en skitse og lave hjemmelavet blomster

A challenge which we should use the same paper for both a map and a layout theme spring.
En udfordring hvor vi skulle bruge de samme papir til både et kort og et layout under temaet forår


Some layouts
Nogle layoutsLayouts with my beautiful dog that was castrated on Tuesday. That is why he has a collar on
Layout med min skønne hund, som blev kastereret i tirsdags. Det er derfor han har krave på

Cards out of the scraps.
Kort lavet ud af resterne


Thank for stoping by and got through my long post; O)
Tak fordi du kigge forbi og kom igennem min lang post ;O)

Thursday, April 15, 2010

It´s officially

So is it officially, so now I can write it here. I am now a member of artsy design team over at the Scandinavian magazinblog Stamp ARTic. I am very happy and am really looking for cooperation.
Så er det officelt, så nu kan jeg godt skrive det her. Jeg er nu medlem af Artsy designteamet over på den skandinaviske magazinblog StampARTic. Jeg er meget glad og glæder mig rigtig meget til samarbejdet.
I have been very productive this week. Birthday hurlumhaj challenges than with Scrapsisters has sparked my creativity and it was overdue.
Jeg har været meget produktiv i denne uge. Fødselsdags hurlumhaj udfordringerne over hos scrapsisters har sat gang i min kreativitet og det var tiltrængt.
Card made out of the scraps
kort lavet ud af resterne


Another card made out of the scraps
Endnu et kort lavet ud af resterne
Thanks for stopping by and thanks for the sweet comments, they warm my scrap soul ;O)
Tak fordi du kiggede forbi og tak for de søde kommentar, de varmer min scrapsjæl ;O)

Sunday, April 11, 2010

Bonus challenger over at Kort`o Mania

Over at Kort `O Mania is currently a bonus task out. The challenge is to make a card for a boy or man. Here is my DT contributions.
I`ve played with water, distress ink and stamps from Hero Arrts and Tim Holtz.

Hos Kort`O Mania er der lige nu lagt en bonusopgave ud. Udfordringen går ud på at lave et kort til en dreng eller mand. Her er mit DT bidrag.
Jeg har leget med mine distress ink ,vand og stempler fra Tim Holtz
This weekend I made a lot of cards, partly for birthday hulurmhej explored very rich are over with Scrapsisters and so I decided to donate some cards to Berit from Cancer card. She collects money for Children's Cancer Fund by selling cards.
Her i weekenden har jeg lavet en hel masse kort, dels til fødselsdags hulurmhej udfordrignerne over hos ScrapSister og så har jeg besluttet at donere nogle kort til Berit fra Cancerkort. Hun samler penge ind til Børnecancer fonden ved at sælge kort.
Here is a selection of the cards I've made.
Her er et udpluk af kortene jeg har lavet.


During the week I have also been made two layouts for challenges at Scrapsisters. I have played with products from Prima, my favorite brand of all brands.
I løbet af ugen har jeg også fået lavet to layouts til udfordringerne hos ScrapSisters. Jeg har leget med produkter fra Prima, mit favoritmærker over alle mærker
Thans for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, April 04, 2010

cards

How it´s just so nice to have vacation and I enjoy it very much. it has been maye walk with the dog in the woods, because now we only live 1 minute away, visits from family, yesterday we celebrated Ander´s birthday and ended eating on a Chiness restaurant . yes signe was allowed to determine where even it was her fathers birthday ;O)

Hvor er det skønt at have ferie og jeg nyder den i fulde drag. det er blevet til mange ture i skoven, nu bor vi jo 1 minuts gang derfra, besøg hos familien, i går fejrede vi Anders fødselsdag og sluttede med at spise på kinesisk restaurant. signe fik lov at bestemme selvom det var hendes fars fødselsdag ;O)
Jeg har også haft tid til at være kreativ, det er dog mest blevet til kort og et enkelt layout.
So I´ve finally got time to play with my new distress ink and made these two card.
Så fik jeg endelig tid til at lege med mine nye distress ink og det blev til disse to kort.
Mit DT bidrag over hos Kort ò Mania, som i denne gang er at lave noger fra et skabelon. Min er fra Splitcoast stampers
My DT contribution for the challenge over at Kort `O mania, where you have to use an optional template. Mine is from Splitcoasmstampers
Layout with photos from Easter last year.
Layout med påskebilleder fra sidste år.
A card out of the scraps.
Et kort lavet ud af resterne.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Thursday, April 01, 2010

What a great day

This is a long post, then you are warned.
Dette er et lang indlæg, så er du advaret.
First my take on sketch # 57 over at Card Patterns. Først mit bidrag til skitse nr 57 over hos Card Patterns
What a beautiful day I've had. Today is my wedding day and no it's not an April Fool, as it has so far lasted 15 years.
I was awakened by my sweet husband, who had made a wonderful breakfast with soft boiled eggs, bacon and fresh bread from the baker. Afterwards we went to the nursery where I got some sweet new pots with bulbs in.This afternoon my in-laws came over with flowers. It's not something they usually do, but probably because we now live so close.
Tonight I've got a lovely dinner and then I have been allowed to sit and play in my scrap room. what more can you ask for in its 15 year anniversary

Sikken en skøn dag jeg har haft. I dag er min bryllupsdag og nej det er ikke en aprilsnar, for så har den indtil videre varet i 15 år.
Jeg blev vækket af min søde mand, som havde lavet en skøn morgenmad med blødkogt æg, bacon og frisk brød fra bageren. Bagefter tog vi til planteskolen, hvor jeg fik nogle søde nye potter med løgplanter i.I eftermiddags kom mine svigerforældre forbi med blomster. Det er ikke noget de plejer at gøre, men nok fordi vi nu bor så tæt på.
Her til aften har jeg fåt en skøn middag og så har jeg fået lov til at sidde og lege i mit scrap værelset. hvad mere kan man ønske sig på sin 15 års bryllupsdag.

A picture of my new pots
Et billede af mine nye potter
Progress in March/Statusrapport marts
First of April also means a new month and a new status ..... so here is my status for March
Første april betyder også en ny måned og dermed en ny status....så her er min status for marts.

I have only made 2 layout and 3 cards and it is not really so bad, when I think that this whole month has been about moving.
Jeg fik kun lavet 2 layout og 3 kort og det er vel egentlig ikke så dårligt ,når jeg tænker på at hele denne måned har stået i flytningens tegn.

I chose not to watch the weight of this month because the relocation has also meant a lot of fast food.
Jeg har valgt ikke at passe på vægten i denne måned, da flytningen også har bestydet en masse fastfood. Den første uge havde vi jo blandt andet ikke noget komfur.

The best scrap purchases have definitely be my new distress ink colors
Det bedste scrap indkøb har helt klart være mine ny distress ink farver

We are about to be settled in our new house. We have however still make a lot of things to make... but Signe's room is almost finished, so is the room except one skirting board. Our bedroom is finished and my scrap room nearly as well. The kitchen is still missing some things and the hall is not finished. Overall, however, I am well pleased.
Vi er ved at være faldet til i vores nye hus. Vi mangler dog stadigvæk at lave en masse småting...men Signes værelse er stort set færdigt, det samme er stuen pånær et enkelt fodpanel. Vores soveværelse er færdigt og det er mit scrapværelse næsten også. køkkenet mangler stadigvæk en del småting og entreen er slet ikke færdig. Alt i alt er jeg dog godt tilfreds.

Finally, I show you my Dt challenge over at Jean's Art Dolls. I choose to make an Easter dekroation in the form of an Easter egg
Til sidst vil jeg vise jer min Dt udfordring over hos Jean´s Art Dolls. jeg har vælge at lave en påskedekroation i form af et påskeæg
Thank you for reading this whole long post and for stopping by.
Tak fordi du læste hele denne lange post og fordi du kiggede forbi