Monday, October 28, 2013

I`m still here

 I have not blogged in a month but I'm still here. I have been sick with incipient stress but  fortunately I`m much better now. I went back to work 2 weeks ago. It was hard to start up again, but I take it one day at a time and have learned to listen to my body, so I'm in good spirits.
Jeg er her endnu, tænk jeg ikke har blogget i en måned. jeg har været sygemeldt med begyndende stress og jeg har det heldigvis meget bedre nu. Jeg begyndte at arbejde igen for 2 uger siden. Det var hårdt at starte op igen, men jeg tager en dag af gangen og har lært at lytte til min krop, så jeg er ved godt mod.

While I was sick, I had plenty of time to be creative. I have made many pages in my Project Life and a lot of Christmas cards among other  to  Cancer Card.
Mens jeg var sygemeldt havde jeg masser af tid til at være kreativ. Jeg har fået lavet mange sider i mit Project Life og en masse julekort  blandt andet til Cancerkort.
Week 35  in my Project Life
uge 35 i mit Project life
Thanks for stopping by and have a nice evening
Tak fordi du kiggede forbi og jeg håber i alle kom helskindet igennem stormen