Friday, October 31, 2008

I did it

I did it, I managed to make 31 layouts in October over at Lifetime moments scrapoctoberfest challenge. here are my last layouts

Jeg klarede det sgu, at lave hele 31 layouts plus det løse i oktober måned til scraptoberfest udfordringen over hos Lifetime moments. her er de sidste layouts.

Challenge number 26 was to use hidden journaling, mine is under the big pink circle.

Udfordring nr. 26 var skjult tekst og det er under den store pink cirkel.
Challenge number 27 was to use 4 of somethings and 6 of somethings else on a layout. I used 6 brads and 4 photo. Made this out of a kit I got from Annette in Dreampapers.

Udfordring 27 var at bruge 4 af noget og 6 af noget andet på et layout. jeg har brugt 4 fotos og 6 brads. det er lavet til Dreampapaers og kan ses derinde efter torsdag næste uge.
Challenge number 28 was to use a clock or time on a layout.
Udfordring 28 var at bruge et ur eller et bestemt tidspunkt på et layout.Challenge number 29 was to use a sketch from the gallery.

Udfordring nr. 29 var at bruge en bestemt skitse fra deres galleri.
Challenge number 30 was to use at least towo of the four sponsers on a layout. I used basicgrey, thinkering Ink and Flair design.

Udfordring 30 var at bruge produkter fra mindst 2 af de 4 sponsore. Jeg bruge Basicgrey , thinkering Ink og Flair design.
Challenge numder 31 was to use at least one orange button on a layout.
Udfordring nr. 31 var at bruge mindst 1 orange knap på et layout.
Now that I'm done, I take on weekend stays Lalandia with some good friends and family. I think I've earned it.Thanks for stopping by and have a nice weekend.

Nu da jeg er færdig, tager jeg på weekendophold Lalandia sammen med nogle gode venenr og noget familie. jeg synes jeg har fortjent det. Tak fordi du kiggede fordi og hav en god weekend.

Monday, October 27, 2008

I made it

Despite the fact that I worked 47 hours last week instead of my normal 30 hours, I managed to scrap a lot for the Scraptoberfest over at Lifetime Moments.

Til trods for at jeg arbejede 47 timer i sidste uge i stedet for min normale 30 timer, har jeg formået at få scrappet en del til Scrapoktoberfesten over på Lifetime Moments.

Challenge number 20 was to use a sketch from Inspired Blueprints blog.

Udfordring nr. 20 var at bruge en skitse fra Inspired Blueprints bloggen.

Challenge number 22 was to use a vertical title and I used a bonuskets from the same blog.

Udfordring nr. 22 var at bruge en lodret titel og jeg brugte en bonus skite fra samme blog

Challenge number 23 was to use Basic grey and I just an old kit from Mosh Posh

Udfordring nr. 23 var at bruge Basic Grey og jeg brugt en gammelt kit fra Mosh Posh

Challenge number 24 was to color combination from a flag of a country that is not your own. I used the colors from the flag of Sierra Leone. It´s blue, green and white.

Udfordring nr. 24 var at bruge farvekombinationen fra et flag ,som ikke måtte være fra dit eget land. Jeg valgte farverne blå, grøn og hvid som i Sierre Leones flag.

Challenge number 25 was to scraplift one of the design team members and I lifted Debbiev.

Udfordring nr. 25 var at scraplifte et af design team medlemmerne og jeg valgte Deibbiev.

I went on to the next round of the Norwegian blog http://maniarunway.blogspot.com/ This week's challenge was to scrap your hectic day. there might not be people in the photos are and we should use things from the day as a newspaper, receipt, schedules with more.

Jeg gik videre til næste runde på den norske blog http://maniarunway.blogspot.com/ . Denne uge udfordring var at scrappe din hektiske hverdag. der måtte ikke være mennesker på fotoerne og man skulle bruge ting fra sin dag som for eksempel avis, kvitterringer, tidsplaner med mere.

Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, October 19, 2008

I´m scrapping my b..... of

I´m scrappeing a lot these days and yes it´s still the Scraptoberfest over at Lifetime moments.

Jeg scrapper en del i disse dag og ja det er stadigvæk til Scraptoberfesten over hos Lifetime Moments.

Challenge number 14: use a white circle on your layout. it doesn't matter what the circle is made out of or how big it is.

Udfordring nr. 14. brug en hvid cirkel på dit layout, det er lige meget hvor stor den er.


Challenge number 15: have atleast to torn egdes on you layout. I used some of the supplies I got from dreampapers to this one

Udfordring nr. 15. der skal være mindst 2 revet kanter på dit layout. Jeg har brugt nogle af de ting jeg fik fra dreampapers og layoutet kan ses derind fra på torsdag.
Challenge number 16: use product from Flair design. that was a hard one, because i don´t like the products

udfordring nr. 16: brug produkter fra Flair design. den var svær for jeg er ikke vild med deres produkter
Challenge number 17: use the sketch from january 5

Udfordring nr. 17 . brug en skitsen fra januar d. 5
Challenge number18: use ink . I used a sketch from nov/dec issue of Scrapbook ETC.

Udfordring nr. 18: brun sværte. Jeg har brugt en skitse fra nov/dec nummeret af Scrapbook ETC.

Challenge number 19 : use the word happy

Udfordring nr. 19: brug ordet Happy

I also had time to make some cards for Dreampapers , I used the scrap from the kit

Jeg har sørme også haft tid til at lave et par simple kort til dreampapers. jeg ahr brugt resterne af de materialer Annette gav mig.

well I think that was all for now. thanks for stopping by.


Ja det var vist ugens produktion. Tak fordi du kiggede forbi.

By the way I just saw I´m through to round 3 over at http://maniarunway.blogspot.com/ this week challenge was to use paint, hand stiches and a bit of panty hose. You can see all the funny layouts by clicking on the link
Forresten så er jeg videre til runde 3 over på http://maniarunway.blogspot.com/ . denen uges udfordring var at bruge maling hånd syning og en bid af et par strømpebukser. Du kan se alle de sjove bidrag ved at trykke på linket
here is my layout
her er mit bidrag

Thursday, October 16, 2008

more layouts

I have more layouts to show. Made them for the Scraptoberfest over at Lifetime moments.

Så har jeg lidt flere layouts at vise, lavet til Scraptoberfest over hos Lifetime moments.

Challenge number 10 was to include a list on a layout

Udfordring nr. 10 var at bruge en liste på et layout
Challenge number 11 was a mixed up titles consist of several different fonts and products. I got some products from Annette over at my local scrapbook store Dreampapers, to make some layouts for her store, so I decided to do both in one layout.

Udfordring nr. 11 var at lave en titel med mindst 3 forskellige slags skrifttyper og tre forskellige slags materialer. Da jeg også har fået nogle produkter fra Anette i Dreampapers til at lave layouts til butikken valgte jeg at slå to fluer med et smæk .

Challenge number 12 was to use felt. I used a sketch I saw in the CK magazine and this one is also for showing in Dreampapers.

Udfordring nr. 12 var at bruge filt på et layout. Jeg har brugt en skite jeg så i Ck bladet og dette layout er også til Dreampapers.

Challenge number 13 was to write your journaling in a letter foam. i made this one which is a very personal letter to myself about all my weight problems and how I´m ready for a change.

Udfordring nr. 13 var at lave et layout, hvor teksten var skrevet som et brev. Det er et meget personligt brev til mig selv, om alle mine åndsvage vaner og vægtproblemer. Ja dem kæmper jeg stadigvæk med og har slet ikke haft overskudet i år, til at gøre noget ved det. Men jeg kan mærke at jeg er ved at være klar til en forandring og det er da altid noget.

I got through to round two over at the Norwegian blog http://maniarunway.blogspot.com/so now I can show you my layout for the first challenge. We all had to use the same photo ( the two little kids) a post stamp and a speciel coffee technique where you colour you papers with a coffee mix.

Jeg gik videre på den norske blog http://maniarunway.blogspot.com/ så nu kan jeg godt vise mit layout til den første udfordring. Vi skulle alle bruge det samme foto, et frimærke og kaffeteknik , hvor man farver sit papir med en kaffeblanding.
Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, October 11, 2008

a lot of layouts

I have been scrapping a lot this week, for the Scraptoberfest over at Lifetime moments.

Jeg har scrappet en del i denne uge til udfordringerne over på Lifetime moments.

Challenge number 4 was to make a layout and then make a card with the leftsovers and here is was I came up with.

Udfordring nr 4 var at lave et layout og et kort ud af resterne fra layoutet. her er hvad jeg fandt på.
Challenge numer 5 was to use orange and green as the main colors colours on a layout and i got the news letters today and they had pick my lauout for layouts pick.

Udfordring nr. 5 var at bruge farverne orange og grøn som hovedfarverne på et layout og i dag modtog jeg deres nyhedsbrev, hvor de sørme havde valgt mit layout til Layouts pick.
Challenge number 6 was to use a title of a book as the title on a layout.
Udfordring nr. 6 var at bruge en bogtitel som titlen på et layout.
Challenge number 7 was to use ric rac on a layout and I used some of my papers from my septemberkit from Scarlet lime kit.

Udfordring nr. 7 var a bruge ric rac på et layout og jeg valget at bruge de her specieldesignet papir fra min september månedspakke fra Scarlet lime.
Challenge number 8 was to use a sketch from the nes sketch blog Inspired blueprints.
Udfordring nr. 8 var at bruge en skitse fra den nye skitseblog Inspired blueprints.
Challenge number 9 was to use Tinkering Ink on a layout. That was a hard one because I not crazy abouts that compani.
Udfordring nr. 9 var at bruge noget fra Tinkering Ink. det var godt nok en hård nød at knække, for jeg er ikke specielt vild med deres papir.As if to make 31 layouts in one month is not challenging enough, I have also sign me up to a 7-week challenge on the Norwegian blog http://scrappemania.blogspot.com/ . It´s called Project Runway and goes out on getting a new challenge every week. Each week a number of participating will be voted off the Runway. there are 56 signed up for the start and I do not think I go on to Round 2, because I am up against some amazing talented Norwegian scrappers. You can read more about it here http://maniarunway.blogspot.com/
Som om at lave 31 layouts på en måned ikke er udfordring nok, ja så har jeg også meldt mig til en 7 uger lang udfordring på den norske blog http://scrappemania.blogspot.com/. Project runway hedder den og går ud på at man får en ny udfordring hver uge. Hver uge bliver et vist antal deltager så stemt ud på runwayen. Vi er 56 tilmeldte for starten og jeg tror ikke jeg går videre til runde 2 , da jeg er oppe mod nogle fantastiske talentfulde norske scrapper. Du kan læse mere om det her http://maniarunway.blogspot.com/

Thanks for stopping by and I hope you all have a great weekend with alot of scrapping.

Tak fordi du læste det hele til ende og jeg håber du får en god weekend med en masse scrap.

Sunday, October 05, 2008

Scraptoberfest

Over at Lifetime moments they are having a Scraptoberfest! it´s a month long layout challenge, where you are going to make 31 layouts by the end of the month. there is going to be a new challenge every day and I have decided to participate to challenge myself.

Over hos lifetime moments er der en scrap fest i gang. det er en måned læang layout udfordring, hvor man skal lave 31 layouts inden måneden er omme. der er en ny udfordring hver dag og jeg har besluttet at deltage for at udfordre mig selv.

the first challenge was to use a star on a layout and I made this for my daughters album.

Den første udfordring var at bruge en stjerne på et layout og jeg lavede den her til Signes album.
The second challenge was to use something from Cosmo Criket.

Den anden udfordring var at bruge noget fra Cosmo Criket.
The third challenge was a sketch from January th 19.

Den trejde udfordring var en skitse i deres galleri fra 19 januar.

I think it is a great challenge and if all goes well, I have 31 new layouts don when the month over. Are you going to play along?

Jeg synes det er en rigtig god udfordring og hvis alt går vel,så har jeg 31 nye layout færdige, når måneden er omme. Skal du lege med ?

Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.