Thursday, June 27, 2013

Project Life week 17, 18 and 19

Then I pulled myself together to update my blog. I work still to catch up with my project life and it goes quietly forward. Here comes week 17, 18 and 19
Så fik jeg taget mig sammen til at opdatere min blog. jeg arbejde stadigvæk på at indhente det forsømte med mit project life og det går stille og roligt fremad. Her kommer uge 17, 18 og 19. 

All materials used in week 17 available from Picturing The World
Alle materialerne der er brugt i uge 17 kan fås hos Picturing The World
For weeks 18 and 19, I have mostly used materials from my monthly packages. So nice to have used some of them.
Til uge 18 og 19 har jeg mest brugt materialer fra mine månedspakker. Så dejligt at få brugt noget af dem. 
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, June 16, 2013

Project life week 16

 Time flies away and my blog is quiet. I`m still here and working  slowly forward with my Project Life. I'm behind but still in good spirits. Here comes week 16
Som tiden dog flyver afsted og min blog står stille. Jeg er her endnu og arbejder mig stadigvæk langsomt fremad med mit Project Life. Jeg er bagud men stadigvæk ved godt mod. Her kommer uge 16
All materials are available from Picturing the World. Just a single card
Alle materialerne er kan fås hos Picturing the World. Lige et enkelt kort 
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi