Sunday, August 31, 2008

Counting down

So there is only a week to Scrap a maina, a big scrapbooking convention and I started to count down. This means of course that there is only one week to I have to se my sweet friend Anette aka Netti again.
I am looking forward to spending a weekend with scrap, a lot of sweet people, and of course a lot of shopping. The whole week will be about work and scrap, because I think I must have prepared just a few layouts just in case I have time to scrap ;O)

Så der kun en uge til scrap a maina og jeg er begyndt at tælle ned. Det betyder jo at der kun er en uge til jeg skal se søde Anette aka Netti igen.
Jeg glæder mig til at tilbringe en hel weekend med scrap, en masse søde mennesker og selvfølgelig en hel del shopping. Hele ugen kommer til at stå på arbejde og scrap for jeg må da heller have forberedt lidt, bare i tilfælde af ,at jeg skulle få tid til at scrappe ;O)

It has been a hard week at work, so I have not been scraping as much as I would like to. I can, however, show this layout here, which is designed for a challenge on http://1-2-3-scrap.blogspot.com/

Det har været en hård uge på arbejdet, så jeg har ikke fået scrappet så meget som jeg gerne ville. jeg kan dog vise det her layout ,som er lavet til en udfordringe over på http://1-2-3-scrap.blogspot.com/ Vi søger efter gæste designer så hvis det er noget for dig, så tjek bloggen ud. This layout is made of my monthly package from Mosh-posh and is a challenge there, where you have to do a layout of the things that makes you happy.

Det her layout er lavet af min månedspakke fra Mosh-posh og er til en udfordring der, hvor man skulle lave et layout omkring de ting der gør dig glad.

This layout is designed for a challenge over from Scrapshanty, where I had to do a layout, where I had to use pewter, circles, 3 kind of pattern papers.
Det her layout er lavet til en udfordring over hos Scrapshanty, hvor jeg skulle lave et layout, hvor jeg skulle bruge metal/tin, cirkler, 3 slags mønsterpapir
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi og vi ses måske til scrap a mania ;O)

Sunday, August 24, 2008

I hate Vista

I am happy for my new PC, but God where I already hate Vista operating system. My new PC, which is only a week old has already gone down twice with blue screen. When it´s going on pause/ sleeping screen, then I can only start it again by taking the flow of contact in the wall. So now it´s gong back to the shop, but I wait until my old PC hopefully commes back from the pc witches doctor; O) dam tese machines just have to work.

Jeg er glad for min nye pc, men gud hvor jeg allerede hader styresystemet Vista. Min helt nye pc, som kun er en uge gammel ja den har sq allerede været gået ned to gange med blå skærm. Når den at gå på pause skærm tja så kan jeg kun starten den igen ved at tage strømmen på kontakten i væggen. Så nu skal den en tur tilbage til butikken, men jeg venter med det indtil min gamle pc forhåbentlig kommer helskindet tilbage fra heksedoktoren ;O) Sådan maskiner skal bare virke.

I have not been scrapping much this week, there have been gone PC games in it, now that I have a huge machine; O)… .. but I can show this card, which is made a few weeks ago, for a challenge than in Scrapsisters.

Jeg har ikke fået scrappet så meget i denne uge, der har været gået pc spil i den, nu jeg har en kæmpe maskine ;O)…..men jeg kan da vise det her kort ,som er lavet for et par uger siden, til en udfordring over hos Scrapsisters.
This layout is also made a couple of weeks ago, I have just not been shown it on the blog. I used a sketch from Prima and I just love the paper line "Morning Sun" from Prima.

Det her layout er også lavet for et par uger siden, har bare ikke fået vist det endnu. Jeg brugt skitse fra prima og jeg elsker bare den papirserie “Morning sun” fra Prima.Just a close-up view

Lige et nærbillede af detaljerne.
The last layout I made yesterday to a challenge over at Scrap Shanty, where I had to use the flower paper, label holder, highlighted text and die cut Alpha. I have used the Bloom line from Ki memories.

Det sidste layout lavede jeg i går til en udfordring hos Scrap Shanty, hvor jeg skulle bruge flower paper, label holder, highlightet tekst og die cut Alpha. Jeg har brugt Bloom serien fra Ki memories
By the way see what the postmand came with last Friday. Super hot chipboards and ribbens with pocket sewn pailletter.

Så vil jeg da lige slutte med at vise jer, hvad posten kom med i fredags. Super lækre chipboards og hæklet bånd med påsyet pailletter.
Just a close-up view of the ribbens you can never have too much ribbons; O)
Lige et nærbillede af båndene, man kan jo aldrig få for meget bånd ;O)Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede fordi.

Sunday, August 17, 2008

What a week

What a week. That was good enough hard, to begin work again.
It did not better that my car suddenly decided to become an American car as the only running 7 km on a litre of petrol. There are ordered time with mechanic for tomorrow.
Thursday evening decided my computer is to breakdown. It would not just suddenly turn on more…… so Friday was my dear husband out to buy a new PC. ...Yes I´m just so dependent on the things.

The worst thing is just all the missing documents, photos and more. Fortunately, I often print my picture so it was not the great disaster but my webbank, all my links to various sites, games and all my picture programs, yes they are just gone. The worst thing is almost to the new PC using Vista and I can not find my way around it.

Sikken en uge. Det var godt nok hårdt, at starte på arbejde igen. Det gjorde det ikke bedre ,at min bil lige pludselig besluttede sig for at forvandle sig til en amerikaner bil som kun kører 7 km på en liter benzin. Der er bestilt tid hos mekanikeren til i morgen.
Torsdag aften besluttede min computer sig for at gå i stykker. Den ville bare lige pludselig ikke tændes mere. Så fredag var min køre mand ude at købe en ny pc. Ja man er jo afhængig af de ting.


Det værste er jo bare alt det man mister af dokumenter, billeder med mere. Heldigvis udskriver jeg tit min billede så det var ikke den store katastrofe men min netbank, alle mine links to diverse hjemmesider, spil og alle mine billede programmer, ja de er bare væk. Det værste er næsten at den nye pc bruger Vista og det kan jeg slet ikke finde rundt i, men det kommer vel en dag.
I do not have as many layouts to show since they lid on the old PC, but I can show it here, which is made of the amazing kit I purchased from Suger and spicey.

Jeg har ikke så mange layout at vise, da de jo låg på den gamle pc, men jeg kan vise den her, som er lavet af det fantastiske kit jeg købte hos Suger and spicy

This is made for a challenge over at Scrap shanty, where I had to use the color pink, paint, punch and eyelets.
Det her er lavet til en udfordring over hos Scrap shanty, hvor jeg skulle bruge farven pink, maling, punch og eyelets

The last here is made to the new challenge at 1-2-3 scrap, so Hurry up more, you can still reach to participate.
Den sidste her er lavet til den nye udfordring hos 1-2-3 scrap, så skynd dig derover, du kan stadigvæk nå at være med.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, August 10, 2008

back to work

So is my holiday, unfortunately drawing to an ending and I start to work again tomorrow. It has been three wonderful weeks of relaxation, time for the family and a lot of scrap.

Så er min ferie desværre ved at være slut og jeg starter på arbejde igen i morgen. Det har været tre skønne uger med afslapning, tid til familien og en masse scrap.

I set myself a goal that I had to be done with the images from 1998 before my vacation was over and it succeeds. So here come the last layouts with pictures from that time. I have used asketch from prima to this one.

Jeg satte mig et mål , at jeg skulle være færdig med billederne fra 1998 inden min ferie var slut og det lykkes. Så her komme de sidste layouts med billeder fra dengang. Jeg har brugt en skitse fra Prima til den her.
Here I have used sketch #96 from pencil-line and it´s a lot of pictures from the year, it called "glimpse of 1998"

Her har jeg brugt skitse nr. 96 fra Pencil-line.

A cloce up picture pf some of the details

Et nærbillede af nogen af detaljerne Another "glimpse of 1998" for my daughters album.

Den her er til Signes album.
a close up

et nærbilleder af detaljerne

I have in the past few weeks had given a lot of blog "awards" and I would like to say thank you to all the cute girls who have given me these.

Jeg har på det sidste fået tildelt en masse blog "awards" and jeg vil gerne sige tak til alle de søde tøser, som har tildelt mig disse.

Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.

Wednesday, August 06, 2008

new kit club

I have just discovered this here new awesome kit-club. Photobucket

Their kits look really good and I really consider to join them.

Jeg har lige opdaget denne her nye fantastisk kit-club. Deres månedspakker ser rigtig gode ud og jeg overvejer virkelig at melde mig ind.

I just had to have this amazing package, so it´s ordered. Then I can also see if everything goes smoothly before I join.

Jeg måtte bare eje den her pakke, så den er bestilt. Så kan jeg også ser om alt går glat inden jeg melder mig ind.


You can read more here. Du kan læse mere her


http://www.sugarnspicescrapbook.com/

I been scrapping a lot this wee , but I can’t show it jet. I can show you this one I made today. I just pull out a lot of stuff from my stack and some leftovers and in about an hour it was finished.

Jeg har scrappet en del i denne uge, men jeg kan ikke vise det endnu. Jeg kan vise jer den her ,som jeg lige har lavet. Jeg fandt bare en masse resten og ting i min scrap stak og i løbet af en time var den færdig


Thanks for stopping by.


Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, August 02, 2008

I´m enjoy my holiday

I still enjoy my holiday. Signe and I have had two days in Sweden with my parents. One day we were in "Skåne dyrepark". It´s a wildlife zoo wildlife in the forest. The following day, we were shopping in Helsingborg city where, among other things, we had lunch at a Japanese restaurant.

Jeg nyder stadigvæk min ferie. Signe og jeg har været to dage i Sverige hos min forældre. Den ene dag var vi i skåne dyrepark og dagen efter var vi på shopping i Helsingborg by, hvor vi blandt andet spiste frokost på en japansk restaurant.

I have had time to scrap a little , but first i want to show you what the postman came with today. The paper is from a company called Rosa mokka. I have not seen it before, but it´s awesome and in strong colors, which I love.

Jeg har fået scrappet lidt og se lige hvad posten kom med i dag. Papiret er fra et firma ved navn Rosa mokka. Jeg har ikke set det før, men det er vild fedt og lige i stærke farver, som jeg godt kan li.
I just order a lots of preorder with some of the new products from CHA over at Lifetime moments, so I thought it was a good idea, to have use some of my old things.

Jeg har lige forudbestilt en masse af de nye vare fra CHA -messen over hos Lifetime moments, så jeg tænkte det var en god ide, at få brugt nogen af mine gamle ting.

This layout is very old save images and yes we are back to 1998 right now. I´m scrapping these old pictures because I can ´t bear to be more than 10 years behind ;O)

Det her layout er meget gamle redde billeder og ja vi er tilbage til 1998 lige for tiden. Nu må jeg se at få scrappet / reddet de gamle billeder, det går jo ikke at jeg er mere end 10 år bagud ;O)


Once a layout with old pictures and old christmas papers so there is room for the new I have ordered.

Endnu et layout med gamle billeder og gammelt julepapir, så der er plads til noget af alt det nye jeg har bestilt.

This layout is designed for a challenge over from Aussie Scrap Source called "whose layout is it anyway". One could make suggestions to the challenges and I was so lucky that they chose my proposal. The challenge called "Everyday distress" and sounded like this:

everyday life, lots of layers, Scenic Route or SEI, distressing and lots of photo one a single page.

If you would like to se some of all the awesome layouts made for this challange you can se them here http://aussiescrapsource.typepad.com/aussie_scrap_source/

You can also vote for my layout, if you think I deserve to win, just scroll down the site and look after the "everyday distress" challenge to the left side of the page. Poll closes midnight Tuesday 5 August.

Det her layout er lavet til en udfordring over hos Aussie Scrap Source called ”whose layout is it anyway”. Man kunne komme med forslag til udfordringer og jeg var så heldig , at de valgte mit forslag.

Udfordringen lød sådan her: tema hverdagsliv, mange lag, Secine Route eller SEI, teknik distress, mange billeder på et enkelt layout.

Du kan se alle de andre fantastiske layout til denne udfordring her:

http://aussiescrapsource.typepad.com/aussie_scrap_source/ hvor du også kan stemme på mit layout, hvis du synes jeg fortjener at vinde. Afstemningen finder du ude i venstre side af siden. Den slutter tirsdag ved midnat.

Thanks for stopping by and have a great weekend.

Tak fordi du kiggede forbi og rigtig god weekend.