Sunday, September 25, 2011

I'm still here

I'm still here. I've just been really really busy. Last week I worked 40 hours (usually I have 30 hours) and an uncle died unexpectedly only 53 years old, so it took everything that is called energy and my energy to creativity.
This weekend, I have been relaxed and been creative. I have made a lot of Christmas cards to OSH

Jeg er her skam endnu. Jeg har bare haft rigtig rigtig travlt. Sidste uge arbejdede jeg 40 timer( normalt har jeg 30 timer) og en onkel døde helt uventet kun 53 år gammel, så det tog alt hvad der hedder energi og mit overskud til kreativitet.
I denne weekend har jeg dog fået slappet af og i den gad været kreativ. Jeg har fået lavet en masse julekort til OSH
 
The first card is made after the "14-day fiftet # 4" over at the OSH blog
Det første kort er lavet efter 14-dags fiftet # 4 over på OSH bloggen.
The next card is also made ​​after the "14-day fiftet # 1" over at the OSH blog
Det næste kort er også lavet efter 14-dags fiftet # 1 over på OSH bloggen.
Christmas cards to OSH
julekort til OSH

I have also made an autumn card for the challenge which is currently running over at Kort O Mania
Jeg har også lavet et efterårs kort til den udfordring som lige nu kører over hos Kort O Mania
Thank you for dropping by.
Tak fordi du kiggede forbi .

Monday, September 12, 2011

A fantastic weekend

I've had a fantastic weekend with lots of creativity. Saturday was my mom and I have to Scrap N Dream Exhibition in Tårstrup. As always a fantastic experience. I was in rigitg good company so thank to Britt, Annette and Mary (yes and your mom) We  talked and shoped a bit; O) I also made two layouts and two Christmas cards that I did not get captured pictures of as they were immediately returned to the small Fifty bear. I havede also managed to make three cards Friday night for the little naughty bear, which came under the strict but loving pedagogical upbringing  Saturday. The three cards come here.
Jeg har haft en fantastic weekend med masser af kreativitet. Lørdag var min mor og jeg jo til Scrap N Dream messe i Tårstrup. Som altid en fantastisk oplevelse. Jeg var i rigitg godt selskab og tak for det til Britt, Annette og Maria ( ja og dig mor)Vi fik snakket og handlet en smule ;O) Jeg fik også lavet hele to layouts og to julekort, som jeg ikke fik taget billede af, da de straks blev afleveret til den lille Fifty bjørn. Jeg havede dog også nået at lave tre kort fredag aften til den lille frække bjørn, som kom under streng men kærlig pædagogisk opdragelse lørdag. De tre kort kommer her.
The first layouts I did took all of 5 hours to make. I do not know just what went wrong, but perhaps one reason is that there are all 7 layers of paper.
Det første layouts jeg lavede tog hele 5 timer at lave. Jeg ved ikke lige hvad der gik galt ,men måske et skyldes at der er hele 7 lag papir på.
a close-up so you can sense the 7 layers of paper.
et nærbillede så man kan fornemme de 7 lag papir

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, September 02, 2011

Is it already September?

I think this is the first time that there has been so long between my posts on the blog. I've been so busy at my work that I am a total drained of energy when I get home. There has not been much energy to be creative. A pair of cards is all that I have made and thoses I show here.
Jeg tror det er første gang, at der har været så længe mellem mine indlæg på bloggen. Jeg har haft så travlt på mit arbejde, at jeg er total drænet for energi, når jeg kommer hjem. Der har ikke været meget overskud til at være kreativ. Et par kort er alt hvad det er blevet til og dem jeg da vise her.

The first card is my contribution to DT challenge # 46, which is currently running over on the Kort O Mania. We have this time been sposoreret to Leanna No. The ribbon and the rose is there.
Første kort er mit DT bidrag til udfordring # 46, som lige nu kører over på Kort O Mania. Vi er denne gang blevet sposoreret at Leanna No. Båndet og rosen er derfra
A colleague ordered a card envelope for a 1 year wedding anniversary.
En kollega bestilte et kuvert kort til en 1 års bryllupsdag.
Now it's soon weekend and I hope that energy returns, so I can get a little prepared for the Scrap N Dream Crop next weeend. Thank you for dropping by.
Nu er det snart weekend og jeg håber at energien vender tilbage, så jeg kan få forberedt lidt til til Scrap N Dream croppet i næste weeend. Tak fordi du kiggede forbi.