Tuesday, February 26, 2013

Project Life week 6

Time flies and life arounf here moves at a slow pace. Right now I undoubtedly play too much computer, but this is where I relax best. My work  have been extremely hard over the past 5 weeks because we constantly missing people, so I`m nothing worth it when I get home. That`s why  I haven`t commented on all the blogs I usually do and have not been creative.  Hopefully spring are comming  soon and it usually means fewer sick at work.
Tiden flyver afsted og her går livet sin stille gang. Jeg spiller uden tvivl for meget computer for tiden, men det er her jeg slapper bedst af. Mit arbejde har de sidste 5 uger været ekstremt hårdt fordi vi hele tiden mangler mennesker,så jeg er ingenting værd, når jeg kommer hjem. Derfor får jeg heller ikke kommenteret på alle de blogs, jeg plejer og  ikke har været kreativ. Nu kommer foråret forhåbentlig snart og det betyder som regel færre syge på mit arbejde.

I'm a little behind on my Project Life, but not more than I can catch up. Here comes Week 6
Jeg er lidt bagud med mit Project Life, men ikke mere end jeg godt kan indhente det. Her kommer uge 6 
Yesterday I made ​​3 cards to a colleague. It was quite nice to sit and be creative again. The small white square on the right card is removed ;O)
I går fik jeg lavet 3 kort til en kollega. Det var helt rart at sidde og være kreativ igen. Den lille hvide firkant på højre kort er fjernet ;O)
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Thursday, February 14, 2013

Project Life 2013

I'm still here and I have surely been a bad blogger. There's been  too much video games.
Now I finally have taken pictures of my project life uge5 bringing it here.

Jeg er her  endnu og jeg har da vist været en dårlig blogger. Der er vist gået for meget computerspil i det på det sidste.
Nu har jeg endelig fået taget billeder af mit project life uge5 så den kommer her.
 a clouse up
Et nærbillede
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, February 03, 2013

Pl week 4

A nice weekend is nearly over. My mother has been here and spend the night and yesterday we went to Scrap N Dream. It was as always very nice, good atmosphere, great company and delicious food. I talked and shopped and yes also made ​​something. I made 7 cards to OSH (which of course I did not get pictures of) 2 layouts and week 4 in project life.
En dejlig weekend er ved at være overstået. Min mor har været her og overnatter og i går var vi til Scrap N Dream. Det var som altid meget hyggeligt, god stemning, dejligt selskab og lækker mad. jeg fik snakket og shoppet og ja også lavet noget. Det blev til hele 7 kort til OSH( som jeg selvfølgelig ikke fik billeder af) 2 layouts og uge 4 i project life.
For my PL I have used cards / labels from my Pl kit and paper from Studio Calico
Til mit PL har jeg brugt kort/ labels fra mit Pl kit og papir fra Studio Calico
Thank  for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.