Sunday, May 29, 2011

It is card-weather

Finally, I have had a full day where nothing has been on the program, so I've enjoyed myself in my scrap room and played with my newly purchased stamps and dies.
Endelig har jeg haft en hel dag, hvor der ingenting har været på programmet, så jeg har hygget mig i mit scrap værelset og leget med mine nyindkøbte stempler og dies.
For the first card I used again the sketch from Card patterns and the remains of the paper. I was looking at the talented Nicholes blog and saw how she had pep stamps with tiny black ink dots. It had to be tested and what a difference it made​​.
Til det første kort brugte jeg igen skitse fra card patterns og resterne af papiret. Jeg var inde på talentfulde Nicholes blog og så hvordan hun havde piftet stempler op med små sorte tusch prikker. Det måtes afprøves og sikken en forskel det gjorde.
For the next two cards I've used the stamp sets Label bacis, Post Marks and Damask design.
Post Marks is definitely a new favorite of mine and I just love the little postage stamps
Til de to næste kort har jeg brugt stempel sættene Label bacis, Postmarks og Damask design.
 Postmarks er helt klart et af mine nye favoritter og jeg elsker bare de små frimærker
On the next two cards I have played with Modern basics and the new edge die.
Modern basics are a very versatile set, which I'm sure I'll play around more with.
På de næste to kort har jeg leget med Modern basics og den nye kant die.
Modern basics er et meget alsidigt sæt, som jeg er sikker på jeg skal lege mere med.
For this card I have used Garden Variety.
Til dette kort har jeg brugt Garden variety.
I have not completely forgotten how scrapper, so here is a layout I made ​​a snap onto Scrapsisters, where you had to guess who had done what. Forgetful me had just forgot to remove the watermark with my name, so of course it was easy to guess ;O)
Jeg har ikke helt glemt hvordan man scrapper, så her er et layout ,jeg lavet til en leg over på Scrapsisters, hvor man skulle gætte hvem der havde lavet hvad. Glemsomme mig hvade lige glemt at fjerne vandmærket med mit navn, så selvfølgelig var det nemt at gætte ;O)
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, May 27, 2011

Card Patterns Sketch 116 / Make It Monday #16: Sympathy Cards

Yesterday I received the package from Papertrey Ink, among other things 10 new sets of stamps and various dies. Tonight I got time to play around with the beautiful anniversary set.
I chose to kill two birds with one stone and made a card with this week's sketch from Cardpatterns and the theme of this week's "Make it Monday" over at Papertrey Ink.
I går modtog jeg pakke fra Papertrey Ink med blandt andet 10 nye sæt stempler og diverse dies. Her til aften fik jeg lige tid til at lege lidt med det flotte mærkedags sæt.
jeg valgte at slå to fluer med et smæk og lavede et kort med denne uges skitse fra Cardpatterns og med temaet fra denne uges "Make it monday" over hos Papertrey ink

     This card will attend the following challenges: Card Patterns Sketch 116
                                          Make It Monday #16: Sympathy Cards                                         
Thanks for stopping by and have a great weekend
Tak fordi du kiggede forbi og ha en god weekend

Saturday, May 21, 2011

I´m back

I apologize that I have neglected my blog the last several days, but the whole building's been turned upside down because of a certain young lady's confirmation. Yesterday came the big day and we had a fantastic day and night with close friends and family and even the weather was fantastic. Despite all the preparations, I have been creative. I have both scrapped and made ​​a part ordering cards.
Jeg underskylder, at jeg har forsømt min blog de sidste mange dage, men hele huset har jo været vendt op og ned på grund af en vis ung dames konfirmation. I går oprand den store dag og vi havde en fantastisk dag og aften i selskab med nære venne og familie, ja selv vejret var fantastisk.  Trods alle forberedelserne har jeg dog været kreativ. Jeg har både scrappet og lavet en del bestillingskort.
Here are ordering cards, and yes it is peak season for confirmation in Denmark.
Her kommer bestilling kortene og ja det er højtid for konfirmation i Danmark

I had made ​​an album for my sweet daughter  with pictures from a whole year of development and here is the final layouts in the album.
Jeg havde jo til min søde datter lavet et album med billeder fra et helt års udvikling og her er det sidste layouts i albummet.
The card for the album looked like this
Kortet til albummet så sådan her ud
The actual gift she received in connection with a speech I held for her. For that I had decorated this box.
Selve gaven fik hun i forbindelse med en tale jeg holdte for hende. Til det havde jeg dekoreret denne æske.

and finally you should not be cheated out of a picture of the sweet confirmand
og til sidst skal I da ikke snydes for et billede af den søde konfirmandinde

Thanks for stopping by.
Tak fordi i kiggede forbi.

Sunday, May 08, 2011

I'm busy

Here in Denmark it's high season for christening. All the preparation we notice now are a part of this house, because we have a upcoming christening. This weekend I finally have made ​​all 41 place cards. She has chosen to pink to be the theme color, so I took the pink ink forward and one of my favorite stamps and die from Papertrey ink and here is the result
Her i Danmark er det jo højsæson for konfirmationer. Alle de forberedelse mærker vi efterhånden en del til i dette hus, da vi jo har en datter der skal konfirmeres lige om lidt. I denne weekend har jeg endelig fået lavet alle 41 bordkort. Hun har valgt at pink skal være den gennemgående farve, så jeg fandt den pinke sværte frem og en af mine favoritstempler og die fra papertrey ink og det kom der derher ud af

 A colleague came and ordered 10 telegram resemble cards for boys and a christening card for a girl. if I could just have them ready for the next day. I got busy and once again saved by my beloved stamps from Papertrey ink
En kollega kom og bestilte 10 telegram ligne kort til drenge og et konfirmations kort til en pige., om jeg lige kunne have dem klar til dagen efter. Jeg tror nok lige jeg fik travlt og igen redde Papertrey ink mig.
There has also been NSD this weekend and on this occasion there were challenges over at Scrapsisters. I chose to kill two birds with one stone and have made ​​the challenge I got from Netti this week. This was a sketch challenge with a dispute, everything should be white. I know it's hard to see in the picture, but everything is in shades of white.
Der har jo også være NSD i denne weekend og i den anledning var der udfordringer over hos scrapsisters. Jeg valgt at slå to fluer med et smæk og få lavet den udfordring jeg fik af netti i denne uge. Det var en skitse udfordring med en tist , alt skaulle være hvidt. Jeg ved det er svært at se på billedet, men alt er holdt i hvide nuancer
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, May 01, 2011

I've been creative

What a wonderful weekend we have had fantastic weather. I've been creative for once and made ​​a lot of cards.
Sikke en skøn weekend vi har haft med fantastisk vejr. jeg har været kreativ for en gang skyld og lavet en masse kort.
First, I show my DT contribution to the challenge which now runs over the Kort O Mania. Here you must use the colors of his country's flag.
Først vil jeg vise mit DT bidrag til udfordringen som nu kører over på Kort O Mania. Her skal man bruge farverne i sit lands flag
 I've got an order on a envelope card to a 80 th birthday
Jeg har fået en bestilling på et kuvert kort til en 80 års fødselsdag
Saturday came the postman with a package from creative hunches. It was my new hero arts stamps so those I had to just play around with. Normally I'm not crazy about purple, but this hero Hues color I totally frivolous with
I lørdags kom postbudet med en pakke fra kreativ fornemmelser. I den var mine nye hero arts stempler, så dem måtte jeg jo lige lege lidt med. Normalt er jeg ikke vild med lilla , men den her hero hues farve er jeg helt pjattet med
 
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.