Thursday, July 22, 2010

New stamps

So much for the scrapped plans I had before the family went on camping. I did not scrap anything, it has been too hot. I have however been made a card where I have played with some of my favorite products from Tim Holtz
Så meget for de scrappe planer jeg havde inden familien tog på camping. Jeg har ikke fået scrappet noget som helst, det har været alt for varmt. jeg har dog fået lavet et kort, hvor jeg har leget med nogle af mine yndlings produkter fra Tim Holtz
Now, when we're talking Tim Holt, look  what I received in the mailbox on Monday .... Yep it is the brand new stamps. There is  first officel realease in August, but over at  Simon Says Stamps , they got some home prematurely. Such a chance may  a Tim Holtz fans like me not miss.
 
Når nu vi snakker Tim Holts, så se lige hvad jeg modtog i postkassen mandags....jeps det er de helt nye stempler som først får officel realease i august, men over hos Simon Says Stamps har de fået nogle hjem før tid og den chance benytte sådan en Tim Holtz fans som mig sig af.
Despite the heat I immediately had to play with them and here is the result inspired by the master himself.
Straks skulle jeg trods varmen lege med dem og her er resultatet inspireret af mesteren selv.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, July 18, 2010

I need vacation

There is only one week to, I have three weeks of summer vacation and it can only go slowly ;O) 
Anders has vacation now. On Tuesday, he and Signe takes  on a two days  camping trip without me (I'm working of course) so these two days , I will be scrapping when I get home from work.  I am delighted to have the whole house to myself and eat spaghetti with meat sauce, because the two others won´t eat it.
Så er der kun en uge til jeg har tre ugers sommerferie og den kan kun gå for langsomt ;O) Anders har ferie nu og på tirsdag tager han og Signe på en to dages campingtur uden mig ( jeg skal jo arbejde) jeg skal helt klart scrappe igennem de to dage, når jeg kommer hjem fra arbejde. Jeg glæder mig til at have hele huset for mig selv og spise spaghetti med kødsovs, for det gidder de to andre ikke spise
Next weekends we are going to hold a  housewarming party, so I get a little busy lately on this week. I hope the weather is good, we have however bought a party tent, so I guess it goes.
Næste weeekend starter jeg lige min ferie med at holde house warming. Jeg håber vejret bliver godt, vi har dog købt et partytelt, så mon ikke det går.

Yesterday I had delivered 20 cards to OSK and I've also got to  scrap a little. This layot are made to The Colour Room palette no. 14
I går fik jeg afleveret 20 kort til OSK og jeg har også fået scrappet lidt. Dette layot er lavet til The colour room palette nr. 14
Note book made for this month challenge over at  Hero Arts blog.
Notes bog lavet til denne måneds udfordring over på Hero Arts bloggen.


This is not to believe it, but the girl in these pictures are now 13 years. I remember it as it was yesterday. She is going to be confirmed next year, so her album shall be ready.
Det er ikke til at tro det, men pigen på disse billeder er i dag 13 år. Jeg husker det som det var i går. hun skal konfirmeres næste år, så hendes album skal være klar.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi

Sunday, July 11, 2010

Christmas in July

Here I sit quietly in front of my PC and still sweat runs down of my back . Wow it's hot. So it was yesterday where I went to crop together with 10 other amazing cute girls at  Anita from Scrap is fun. It was a fantastic day and pleasant evening in good company, with a bit of shopping (it's good enough tempting with a scrap shop in the garage) and delicious dinner, as Anita husband stood for

Her sidder jeg lige så stille foran min pc og alligevel løber svenden ned ad ryggen på mig. Hold da op det er varmt. Sådan var det også i går, da jeg var til crop sammen med 10 andre fantastisk søde piger hos Anita fra Scrap is fun. Det var en fantastisk hyggelig dag og aften i godt selskab, med en smule indkøb (det er godt nok fristende med en scrapbutik i garagen) og lækker aftensmad, som Anitas mand stod for.


I manage actually to make something in the heat. 3 layouts and 4 cards
Det lykkes mig rent faktisk også at få lavet noget i heden. 3 layouts og 4 kort

Christmas Layout made out of old paper and decorations. Now I have use some of all the old Christmas paper before the novel begins to come, which I know I am going to buy something from.
Julelayout lavet ud af gammelt papir og pynt, nu skal jeg have bugt med alt det gamle julepapir inden det nye begynder at komme, som jeg ved jeg kommer til at købe noget af
Another layout made out of old materials
Endnu et layout lavet ud af gamle materialer

Yet another layout change out of old Christmas paper and decorations. Nice to have cleared up a bit in the stack of paper
Endnu et layout lave ud af gammelt julepapir og pynt. Dejligt af få ryddet lidt op i stakken af papir
These cards are for "Operation write home" (our Danish soldiers abroad). I was Heavily inspired by Maj-Britt K. Søgaard
Kortene er til OSK. Jeg var stærkt inspireret af Maj-Britt K. Søgaard, da disse kort blev lavet.

Thanks for stopping by and I hope  you enjoy the heat.
Tak fordi du kiggede forbi og jeg håber du nyder varmen.

Thursday, July 08, 2010

Status and DT work

Think it is already July and I've  completely forgotten to make a status, so it comes here:
Tænk det allerede er juli og jeg har helt glemt at gøre status, så den kommer her:

14 cards and 7 layouts
14 kort og 7 layouts

My weight:  I have lost another 1 kg
Min Vægt: jeg har tabt endnu et kg , uden rigtig at have gjort noget for det.

Best scrap buy: a paperline from Pion design,  in a beautiful vintage style and it´s so me
Bedste scrapkøb. papir fra Pion design i lækker vintage stil og så meget mig.

I have not much to show today other than  my DT creations.
First card is for the sketch challenge right now is run over on the Kort `o` Mania. The Design team was  this time sponsored by beautiful digi stamps from Meljen´s design

Jeg har ikke så meget at vise i dag udover mine DT kreationer. Første kort er til den skitse udfordring der lige nu køre over på Kort `o ` Mania. Designteamet var denne gang sponsoreret med skønne digi stempler fra Meljen´s design

You can read more and see the other design team members cards  here
Du kan læse mere og se de andres designteam medlemmers kort her

This card is designed for ARTsy challenge, which is now running at over StampARTic. You can read more and see the other design team members cards here

Dette kort er lavet til ARTsy udfordring, som lige nu kører over på StampARTci. Du kan læse mere og se de andres designteam medlemmers kort her

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, July 04, 2010

it´s hot

Then came summer and warmth to little Denmark. It's too hot to do anything.
Despite the sticky fingers and paper stuck in everything, I manage to scrap a  little this week .

Så kom sommeren og varmen til lille Danmark. Det er jo alt for varmt til at lave noget som helst.
Trods klistrede fingere og papir der hænger fast i alting, er det lykkes mig at få scrappet lidt i den her uge

Two layouts made for challenges over at The Colour Room
    Først to layouts lavet til udfordringer over på The Colour Room


A layout to my book of me, long time since I made some of these layouts
Layout til bogen om mig, længe siden jeg har lavet noget til den.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.