Friday, May 21, 2010

quick update

Just a quick update. Have not seen so much this week other than work. It's still hard, might feel that we have been understaffed since early January. I was totally exhausted when I get home and can not bear very much in spite of that I only work 30 hours a week.It has however been a few cards most DT projects that I can`t show, but I can show this confirmation card, which one kollaga had ordered.

Lige en hurtig opdatering. Har ikke oplevet så meget i denne uge andet end arbejde. Det er stadigvæk hårdt, kan godt mærke at vi nu har været underbemandet siden starten af Januar. jeg er total udkørt,når jeg kommer hjem og orker ikke meget, til trods af at jeg kun arbejder 30 timer om ugen.
Det er dog blevet til et par kort mest DT projekter, som jeg ikke kan vise, men jeg kan da vise det her konfirmationskort, som en kollaga havde bestilt.

Right now they are running a challenge on to Kort `o` Mania, which is to make a card incorporating a quote or time ..... here's my DT contribution.

Lige nu kører de en udfordring over på Kort `o` Mania, som går ud på at lave et kort hvori der indgår et citat eller digt.....her er mit DT bidrag

Thanks for stopping by and I hope you have a really great Whitesun

Tak fordi du kiggede forbi og jeg håber du får en rigtig god pinse

Sunday, May 16, 2010

Rain scrap

What a crap weather has been this weekend. Heavy rain and again rain, but there is nothing that isn´t so bad that it isn`t good for something else. Cloudy weather has meant that as I with good conscience have to spend hours in scrap room

Sikken et møg vejr det har været her i weekenden. Regn og atter regn, men der er jo ikke noget, der ikke er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Regnvejret har nemlig betydet at jeg med god samvittighed har kunne tilbringe timer i scrap værelset.

Here is this weekend's production .... went aboard my new scrap supplies from Inkido
Her er weekendens produktion....gik lige ombord i mine nye scrapsager fra Inkido

Signe bought this little box of chocolates the other day. When she would throw the box out, I got the idea to use it as a template.
Signe købte den anden dag den her lille æske chokolade. da hun ville smide æsken ud, fik jeg lige den ide at bruge den som skabelon.
Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, May 14, 2010

It`s final weekend

So it`s final weekend. I think it has been a hard long week, but now I have time to relax.
I have decided that Saturday, where they still have promised rain all day, it will be used to scrap.

Så blev det endelig weekend. Jeg synes det har været en hård lang uge, men nu skal der slappes af. Jeg har besluttet at lørdag, hvor de alligevel har lovet regnvejr hele dagen, den skal bruges til at scrappe.

It is not because I have so much to show today but I've made a reservation card to a colleague.

Det er ikke fordi jeg har så meget at vise i dag, men jeg har da lavet et bestillingskort til en kollega.

A layout I made for a sketch competition last weekend. The images may be said to be brand new because they also come from sideste weeknd where Signe and I tried to bake cupcakes for the first time.

Et layout jeg lavede til en skitsekonkurrence i sidste weekend. Billederne må siges at være dugfriske, da de også stammer fra sideste weeknd, hvor Signe og jeg prøvede at bage cupcakes for første gang

When I arrived home from work today, the postman had been here with a package of scrapsupplies. It was papers and stamps from swenske Inkido. I just love their products so I just had to playe with them.

Da jeg kom hjem fra arbejde i dag, havde posten været der med en pakke med scrapsager. det var bl.a. papit og stempler fra svenske Inkido. jeg elsker bare deres produkter, så dem har jeg lige leget med.
Have a great weeknd and thnaks for stopping by.

Hav en god weekend og tak fordi du kiggede forbi.

Monday, May 10, 2010

DT work

Så er Artsy teamet første udfordring skudt igang over på StampARTic.
Udfordringen er at lave en baggrund med Distress ink til dit kort. Farve, tema og alt andet bestemmer du selv, så længe din baggrund er lavet med Distress ink.
Her er mit bud på udfordringen.
The artsy team first challenge is launched over at Stamp ARTic.
The challenge is to make a background with Distress ink for your card. Color, theme and everything else is up to you, as long as your background are made with Distress ink.
Here is my take on the challenge.
Hos Kort `O` Mania er der lige nu en udfordring, hvor du skal bruge et stempel motiv og noget metal pynt. designteamet er til denne udfordring blevet sponoreret med papir, stempel og metalpynt fra Unik Hobby, som også sponsere gaven til vinderen.
Over at Kort ` O `Mania there is a challenge where you must use a motif stamp and some metal ornament. The design team was to this challenge sponoreret with paper, stamp and metal ornaments from Unik Hobby, who also sponsor the gift to the winner. Here eis my card
Dette layout var lavet til en konkurrence over på Hero Arts bloggen i sidste weekend, da det var National Scrapbooking Day. Konkurrencen blev afgjort ved lodtrækning, som jeg ikke vandt...Men søde Linda W lave en ekstra lodtræknings konkurrence, hvor man kunne nominere nogle af de layouts, der var lavet til konkurrence. Denne lodtrækning vandt jeg heller ikke, men da mange havde nomineret mit layout synes Linda, jeg skulle have en præmie, så nu glæder jeg mig til posten en af de nærmeste dage.
This layout was made into a competition over at Hero Arts blog last weekend because it was National Scrapbooking Day. The contest was decided by lot, which I did not win ... But sweet Linda W make an additional drawing competition, where you could nominate some of the layouts that were made for competition. I didn`t win the drawing but since many had nominated my layout Linda thought, I should have a gift, so now I look forward to se the postman in the coming days.
Jeg har fået sendt min kort til Berit fra Cancerkort. i den forbindelse fortalt hun mig ,at hun mangler bryllupskort, så i weekenden har jeg fået lavet et par stykker.
I have sent my cards to Berit from Cancer cards. In this connection she told me that she lacks wedding cards, so this weekend I've been made a few.
Da jeg løb tør for kuverter midt i det hele, jeg valgte at lave nogle kort i denne model
When I ran out of envelopes in the middle of it all, I chose to make some cards of this model

Tak fordi du kiggede forbi.
Thanks for stopping by.

Saturday, May 01, 2010

A little toot and a very long post

I feel rather proud when I discovered that my card with peacock has been highlighted over at Hero Arts blog. Another Dane has been noticed Congratulations Jette, her cards are also on their blog. See here

Jeg bliver lidt stolt ,når jeg opdager at mit kort med påfuglen er blevet fremhævet over på hero Arts bloggen. en dansker har gjort sig bemærket Tillykke Jette, hendes kort er også på deres blog. Se her

I've got scrap a lot this week, you really must say that fødselsdagshurlumhajen than with Scrapsisters has sparked my creativity. It was also needed on top of a few months with movement and extreme stress at work due to understaffing. Now spring fortunately in full swing and I feel that my energy slowly comes back.
Jeg har fået scrappet en hel del denne uge, man må virkelig sige at fødselsdagshurlumhajen over hos ScrapSisters har sat gang i min kreativitet. Det har også været tiltrængt ovenpå et par strenge måneder med flytning og ekstrem stress på arbejdet på grund af underbemanding. Nu er foråret heldigvis i fuld gang og jeg kan mærke at mit overskud langsomt kommer igen

Here comes a selection of this week's production, much of which was made yesterday when I held me a scrap day
Her kommer et udpluk af ugens produktion, hvoraf det meste blev lavet i går, hvor jeg holdte mig en scrap dag

I have until now made the state of each month and April is here.

I have made 27 layouts and 31 cards

Best scrap buy: New stamps from Hero Arts

My weight: nothing because I have done nothing, yet I did not take on, so it's good

The house: we have started to put wood on the gables, the last closet door in the kitchen is put on, so things are progressing in the right direction


Jeg har jo indtil nu lavet status over hver måned og for april kommer her:

Jeg har fået lavet 27 layouts og 31 kort

Bedste scrapkøb: Nye stempler fra Hero Arts

Min Vægt: ingenting da jeg intet har gjort, jeg har dog heller ikke taget på, så det er jo godt

Huset : vi er begyndt på at sætte træ på gavlene, den sidste skabslåge i køkkenet er sat på , så det går fremad i den rigtige retning

If you are still here, so thank you for reading this long post to end ; O) and continued good weekend.
Hvis du stadigvæk er her, så tak fordi du læste dette lange indlæg til ende ;O) og forsat god weekend.