Sunday, September 27, 2009

Cards

Over at scrapsisters.dk they have a card master competition which runs for 6 weeks. Each week there is are 3 tasks.
Over på scrapsisters.dk har de gang i en kortmester konkurrence som løber over 6 uger. hver uge bliver der lagt 3 opgaver ud.

Here is my contribution to the week 1
Her er mine bidrag til uge 1.

My card, which should be at least two things that were cut / cut by hand
Mit kort , hvor der skulle være mindst to ting ,som var klippet / skåret i hånden
Here we should make a fold out card.
Her skulle vi lave et fold ud kort
The card inside
Kortet inden i

Here I used a sketch
Her har jeg brugt en skitse
This weekend I've been visiting my parents in Sweden together with Signe. We made some cards last night and today we have been on the scrap trade fair.

I denne weekend har jeg været på besøg hos mine forældre i sverige sammen med Signe. Vi fik lavet lidt kort i går aftes og i dag har vi været på scrap messe.
here is one of the card I made last night.
her er en af de kort jeg lavede i går aftes.


The next weekend I am going to scrap convention on Funen with Annette, Britt and Maria and I am looking forward to it.
I næsten weekend tager jeg til scrap convention på Fyn sammen med Annette, Britt og Maria og det glæder jeg mig rigtig meget til.

Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, September 20, 2009

I love challenge

If you're like me, loves challenges, so I have here a few you should check out.
Hvis du som mig elsker udfordringer, så har jeg her et par stykke du bør tjekke ud.

The first is over at 1-2-3-scrap, where you'll create a layout where you use numbers from different fonts. A good way to clean up all our incubation Thicker ;O)
Den første er ovre på 1-2-3-scrap, hvor du skal lave et layout, hvor du bruger tal fra forskellige fonte. En god måde at få ryddet op i alle vores udrugte Thickers ;O)

Here is my suggestion.
Her er mit forslag.
Are you more for cards, perhaps this one over at Kort o mania is more you. Here you'll create a map where you are at least 1 stamp.
Er du mere til kort, så er den over på Kort o mania måske mere dig. her skal du lave et kort , hvor du bruger mindst 1 stempel.

Here is my suggestion.
Her er mit forslag.

I was at my sister's wedding yesterday, so today I have been tired, but I have managed to make a Christmas card.

Jeg var til min søsters bryllup i går, så idag har jeg været noget træt, men det er da blevet til et enkelt julekort.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, September 07, 2009

a fantastic weekend

I've had a fantastic weekend in Jutland. Friday evening I took the train to Holstebro, where Anette pick me up. We drove home to her place, where we got some food. and then we went to bed. Saturday morning we drove to late summer crop of Boarding. A whole wonderful day with wonderful goodie bags, nice people, delicious food and not least the ability to shop.

Jeg har haft en fantastisk weekend i Jylland. Fredag aften tog jeg toget til Holstebro, hvor Anette hentede mig. Vi kørte hjem til hende, hvor der ventede lidt mad. der næst var det på hovedet i seng.Lørdag morgen kørte vi til sen sommer crop i Bording. En hel fantastisk dag med dejlig goodi bags, søde mennesker , lækker mad og ikke mindst muligheden for at shoppe.

I did actually have time to scrap. My layout I had made from home to sketch competition.

Jeg fik faktisk også scrappet lidt. Mit layout jeg havde lavet hjemmefra til skitsekonkurrencen
My card I had made from home to sketch competition.
Mit kort jeg havde lavet hjemmefra til skitsekonkurrencen
In addition, I had made a layout, which I can not show yet, and two cards with some of my newly purchased stamps.
Derudover fik jeg lavet et layout, som jeg ikke kan vise endnu og to kort med nogen af mine nyindkøbte stempler
Anne Bente have started a new Danish card challenge blog and I have been fortunate enough to be on the design team.

Anne Bente har starten en ny dansk kort udfordringsblog og jeg har været så heldig, at kommer med i hendes design team
Today I had a free and unfortunately I woke up with a very raised knee, which is very painful.
Tomorrow I have a trip to the doctor.

I dag har jeg haft fri og desværre vågnede jeg op med et meget hævet knæ, som gør vanvittig ondt. Så i morgen må jeg nok en tur til lægen...øv
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Thursday, September 03, 2009

Sukkersott Utfordring #50

My contribution to the challenge of 50 on the Norwegian blog Sukkersott. I think this one different map size, which is from Hero Arts fitted perfectly to the sketch.

Mit bidrag til udfordring 50 over på den norske blog Sukkersott. Jeg synes denne her anderledes kort størrelse,som er fra Hero Arts passede perfekt til skitsenI've toyed with my new Christmas stamps from Tim Holtz.
Jeg har leget med mine nye julestempler fra Tim Holtz.

Tomorrow evening I take the train to Jutland. I am going over to my sweet and crazy friend Anette aka netti. Saturday we're going to late summer crop in Silkeborg and Sunday, we hope to reach a fair in Viborg, before I ´m going home.

I morgen aften tager jeg toget til Jylland. Jeg skal over til min søde og skøre veninde Anette aka netti. Lørdag skal vi til sensommer crop i Silkeborg og søndag ,håber vi at nå til messe i viborg, ind jeg atter skal hjem.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.