Monday, February 23, 2009

a great weekend

Where am I glad that I chose to take a days holiday on top of this weekend's fair. It was a fantastic show, where I have a great time in good company with girls from Dreampapers. We've talked, laught a lot, produced make and takes, told about what Scrapbooking is, heard mini concerts, received countless tastings, hand massage and nails polished and shop. It has been great fun but also hard, so I am dead tired today. I have been staying at sweet Annette Dreampapers from throughout the weekend and hotel Spirævej get 5 stars from me.

Hvor er jeg glad for, at jeg har valgt at tage en feriedag i dag oven på weekendens messe. Det var en fantastisk messe, hvor jeg har hygget mig i godt selskab med tøserne fra Dreampapers. Vi har snakket, grint en masse, lavet make and takes, fortalt om hvad scrapbooking er, hørt mini koncerter, fået utallige smagsprøver, håndmassage og poleret negle og shoppet. Det har været rigtig sjovt, men også hårdt, så jeg er dødtræt i dag. jeg har boet hos søde Annette fra Dreampapers hele weekenden og hotel Spirævej får 5 stjerner herfra.

I have also had time to scrap. I had a goal to make 7 layout through the weekend, but I only made 5 and a half. Here they come

Jeg har også haft tid til at scrappe. Jeg havde en plan om at lave 7 layouts i løbet af weekenden. men nåede desværre kun 5 ½ og de kommer her.

Since I didn´t had some red lettering on this layout, Gitte was so sweet that embosse them red for me.
Da jeg ikke havde nogle røde bogstaver til dette layout, var Gitte så sød at embosse dem røde for mig.
One of the make and take we did was ribbon flowers and sweet Britt made three ofthem for this layout.
En af de make and take vi lavede var båndblomster og søde Britt kede sig vist så hun lavede tre til dette layout.
Sweet Maria has colored and cut out the fox for this layout.
Søde Maria har farvelagt og klippet ræven ud til dette layout.I used a sketch I found on Mosh Posh blog for this layout and the papers are from my monthly kits.
Jeg har brugt en skitse, som jeg fandt på Mosh- Posh bloggen til dette layout. papiret stammer også fra min månedespakke derfra.
Now I´m off to do some landry. Thanks for stopping by.
Jeg løber igen vasketøjet kalder. Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, February 20, 2009

A quick post

This is just a quick post. I have to work and then spend my entire weekend at Everything For ladies fair in Forum in Copenhagen. Here I help Annette from Dreampapers to show people what Scrapbooking is all about.

Dette er blot en hurtig post. Jeg skal på arbejde og derefter tilbringer jeg hele weekenden på Alt For Damernes messe i Forum i København. Her skal Jeg hjælpe Annette fra Dreampapers med at vise Danmarks befolkning, hvad scrapbooking er for noget.

Check equality of these delicious stamps that you can win in a blog candy over at Orion design.

Tjek lige de her lækre stempler,som du kan vinde i en blogcandy over hos Orion design.

Thats all for now, thanks for stopping by and I hope you have a great weeekend.

Det var alt for nu, tak fordi du kiggede forbi og ha en fantastisk weekend.

Saturday, February 14, 2009

Prima challenge

Over at the Norwegian blog ScrappeHuset, there is a challenge which needs at least two different kinds of products from Prima. Here is my proposal.

Over på den norske blog ScrappeHuset, er der en udfordring, hvor man skal bruge mindst to forskellige slags produkter fra Prima. Her er mit forslag.
I have spend more than two products from Prima, because both swirl , papers and flowers are from Prima. Simply love their products.

Jeg har bruge mere end to produkter fra Prima, da både bling swirlen, papiret og blomsterne er fra Prima. Elsker simpelthen bare deres produkter.

A few close-ups
Et par nærbilleder.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Thursday, February 12, 2009

2 sketches 4 you sketch 19

Yesterday when I was finished scrapping, I decided to use some of the remains to make a card. Since I had no idea I clicked on this fantastic skite blog 2 sketches 4 you. I used this week's sketch no 19 made by Laura and made this card.

I går da jeg var færdig med at scrappe, besluttede jeg mig for at bruge nogle af resterne til et kort. Da jeg ingen ideer havde klikkede jeg på den her fantastiske skite blog 2 sketches 4 you. Jeg brugte denne uges skitse nr. 19 lavet af Laura og fik lavet dette kort
I used some of the scraps from this double layout. I used a sketch from the Pagemaps for layout.

Jeg brugte nogle af resterne fra dette dobbelt layout. Jeg har brugt en skitse fra pagemaps til layoutet

I also used a sketch from the pagemaps blog for this layout. I started on it last weekned at the Scrap´n Dream convention, but I was not satisfied with the outcome so I changed it, when I came home.
Jeg har også brugt en skitse fra pagemaps bloggen til dette layout. jeg startede på det sidste weekend til scrap´n dream messen, men jeg var ikke tilfreds med resultatet, så jeg ændret på det, da jeg kom hjem.
I´ve used a sketch from Inspired Blueprints for this layout.
Jeg har brugt en skitse fra Inspired Blueprints

Two weeks ago at Cuttelbug blog challenge, which was blog hopping around for the design team's blogs and find words that were put together into a poem. I won no major prize but was lucky enough to win on Christine amazing blog. Today came the mail with my lovely prize.
For to uger siden var der på Cuttelbug bloggen en udfordring ,hvor man skulle blog hoppe rundt til design teamets blogge og finde ord, som skulle sættes sammen til et digt. Jeg vandt ikke hovedpræmien men var så heldig, at vinde på Christines fantastiske blog. I dag kom posten med min dejlige præmie.
Today I have been in the cinema and see "bolt" together with Signe and Anders. I must admit that although the film is intended for children, so I think it was really cute and fun.
Well I run again, I will scrap the whole night, it will benefit by having a few days off.

I dag har jeg været i biografen og se "bolt" sammen med signe og Anders. jeg må indrømme,at selvom filmen er beregnet til børn,så synes jeg den var rigtig sød og sjov.
Nå jeg løber igen, jeg vil ind og scrappe hele natten, det jo fordelen ved at have et par fridage.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, February 09, 2009

An awesome weekend

I had an awesome weekend. Friday evening we picked up Annette aka Nettie at the trainstation and we got a few pleasant hours of conversation, before we went to bed. Early Saturday morning we drove to ScrapN `Dream fair in Tåstrup. Here we spent a fantastic day with lots of other sweet and talented scrapper. The atmosphere was very nice, the food fantastic, not to mention the free soft ice and hot cocoa machine.
I sat at the table and lamented pleased that I never win anything, and before the day were over I had won two gifts. A set of clear stamps from Scrap is fun and a small bag and a gift card at 20$ from Multiscrap. I immediately redeemed gift certificate for two pack of the brand new Thickers from American craft. You can never get too many Thicker ;O)

Fredag aften hentede vi søde Annette aka Netti ved toget og vi fik et par hyggelig timer med snak, inden vi gik i seng. Tidlig lørdag morgen kørte vi til ScrapN`Dream messen i Tårstrup. Her tilbragte vi en fantastisk dag, sammen med en masse andre søde og dygtige scrapper. Stemningen var meget hyggelig, maden fantastisk for ikke at tale om den dejlige gratis soft ice og varm kakao maskine.
Jeg sad ved bordet og beklaget mig over, at jeg aldrig vinder noget og inden dagen var omme havde jeg vundet hele to gaver. Et sæt clear stamps fra Scrap is fun og en lille taske og et gavekort på 100 kr fra Multiscrap. Gavekortet indløste jeg straks til to pakke af de helt nye thickers fra American craft. Man kan aldrig få for mange thickers ;O)
I did actually got time to scrap a bit. Entire 4 layouts, but I can only show the two of them now.
Jeg fik faktisk også tid til at scrappe lidt. Hele 4 layouts blev det til,men jeg kan kun vise de to nu.
I´ve used a sketch from Pagemaps to this one. it´s some very old photos from 1999.
Jeg har brugt en skitse fra Pagemaps til den her. det er nogle gamle redde billeder fra 1999.
I´ve also used a sketch to this one, but I don´t remember from whom!
Jeg har også brugt en skitse til den her, men jeg kan desværre ikke huske fra hvem!

This is done a second day and was janauar sketch competition at Dreampapers. I was lucky enough to win me who never wins anything! ;O)
Det her er lavet en anden dag og var til janauar skitse konkurrencen hos Dreampapers. Jeg var så heldig at vinde, mig som aldrig vinder noget! ;O)The final layout is created out of my beautiful monthly kit from Scarletlime.
Det sidste layout er lavet ud af min skønne måneds pakke fra Scarletlime i forbindelse med den anmeldelse jeg skrev til Scrapsisters.Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.