Saturday, July 25, 2009

Happy birthday to me

Today, I stood up to a nice breakfast with eggs and bacon and bread from the baker. My sweet husband and daughter had made it, because it's my birthday today. On the table there was asweet 3D card that mydaughter had done in total secrecy.

I dag stod jeg op til et dejligt morgenbord med æg og bacon og morgenbrød fra bageren. Det havde min søde mand og datter lavet, da det er min fødselsdag i dag. På bordet stod også dette søde 3D kort ,som min Signe havde lavet i alt hemmelighed.
This week over at Two Peas in a Bucke the Thinking Inking class is focuses on Dimensional Pearls, Liquid Pearls and Stickles from Ranger. Since I don`t own Dimensional Pearls and it can not be obtain in Danish stores, it is limited how much I have participated. The last video but referred to using distress stickles on fabric and I used this technique on my first Christmas card this year.

Denne uges fokus i Thinking Inking class over på Two Peas in a Bucket er Dimensional Pearls, Liquid Pearls og Stickles fra Ranger.
Da jeg ikke ejer noget Dimensional pearls og det ikke kan opdrives i danske butikker er det begrænset, hvor meget jeg har kunne deltage. Den sidste video omhandlede dog at bruge distress stickles på stof og denne teknik brugte jeg på årets første julekort.

I used Distress stickles on the fabric, but it is rather difficult to see in the picture. In addition, I have used distress embossing powder around the edges and a text stamp from Hero Arts

Jeg har brugt Distress stickles på stoffet, men det er lidt svært at se på billedet. derudover har jeg brugt distress embossing pulver rundt i kanten og et tekst stempel fra Hero Arts
I will run again, I will start making birthday pie. Thanks for stopping by.

Jeg løber igen ,jeg skal igang med at lave lagkage. Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, July 19, 2009

Thinking inking week 5

That is not much I have been scraping in this heat, but now I have 3 weeks vacation, where we don`t really any plans other than a trip to Falster / Lolland tomorrow, so I think I will have time to scrap.

Det er godt nok ikke meget jeg får scrappet her i varmen, men nu har jeg 3 ugers ferie, hvor vi ikke rigtig skal noget andet end en tur til Falster / Lolland i morgen, så mon ikke også der bliver tid til lidt scrap.

I`m having so much fun playing over at Two Peas in a Bucket. This week focuses on Alcohol Inks from Ranger. Part 1 is about the basics of creating backgrounds. Part 2 is about using it with clear embellishments, such as acetate, glass, etc. Part 3 is about using them with embellishments.

Jeg synes stadigvæk ,det er rigtig sjovt at lege med ovre på Two Peas in a Bucket. Denne uge er der fokus på Alcohol Ink fra Ranger. Del 1 er om bacisteknikkerne og om at lave baggrunde med det. Del 2 er omkring at bruge det på klar pynt som glas, transperanter m.m. del 3 er omhandler at bruge inken på pynt.

I made this card to part 1
Jeg har lavet dette kort til del 1Card for part2. I think this card is more speciel than beautiful.

Kort til del 2 . Jeg synes dette kort er mere specielt end kønt.
Card for part 3
Kort til del 3
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, July 10, 2009

Thinking Inking week 4

This week Thinking Inking class over at Two Peas in a Bucket focuses on Distress Crackle Paint from Ranger. It´s about the basics along with adding color and combining it with stamping.

Denne uges Thinking Inking over på Two Peas in a Bucket handler om Crackle Paint fra Ranger , basic teknik og hvordan man kan kombinere dem med stempler.

here I´ve paintet at stamped image with the paint, that was a little hard, but I´m happy with the result. I´ve also used embossing and stamping with my new damask stamps from papertrey Ink.

Her har jeg malet et stempleaftryk med malingen, det var lidt svært men jeg er tilfreds med resultatet. Jeg ahr også brugt klar embossing og mine nye damask stempler fra Papertrey Ink.
A close up
Et nærbillede
Here I´ve used crackle paint on the butterfly and then gold paintdabber, which I´m almostremoved again.
Her har jeg brugt cracle paint på sommerfuglen og derefter guld paint dabber, som jeg har fjernet næsten helt igen.
I had a wonderful day last Sauterday at the Scrap`n Dream fair and I did make a fwe things.
This is a layout with an old picture of my mother.
Jeg havde en fantastisk dag sidste lørdag til Scrap´N Dream messen og trods varmen fik jeg lavet lidt. Det her et layout med et meget gammelt billede af min mor.A layout with my sweet daughter
Et layout med min søde datter
I made this card for a sketch challenge
Scrap is fun havde en kortskitse udfordring og den deltog jeg i , helt uden at være forberedt, så hoved skulle lige lægges i blød, men jeg er tilfreds med resultatet.
Thanks for stopping by and have a great weeekend.
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, July 03, 2009

Thinking Inking week 3

It´s not much I´m making in this hot summer weather, but I´m still having fun with the Thinking Inking over at Two peas in a Bucket. This week focuses on Paint...Ranger's Paint Dabbers and how to creating backgrounds with these acrylic paints.

Det er ikke meget jeg får lavet her i det varm sommervejr, men jeg deltager stadigvæk i Thinking Inking kurset over på Two peas in a Bucket. I denne uge er der fokus på paint Dabbers fra ranger og hvordan man kan lave baggrunde med disse.

I made this card using masking technique and a lot of paint and distress ink.

Jeg har lavet det her kort med masketeknik og en masse maling og distress ink.
Tomorrow I going to the Scrap `n Dream fair for 12 hours, so I think I maby get a little more done and spent a little money ; O)

I morgen skal jeg til Scrap`n Dream messe i 12 timer, så mon ikke jeg får lavet lidt mere og brugt lidt penge ;O)

Thanks for stopping by and have a great hot weekend.
Tak fordi du kiggede forbi og hav en god varm weekend.