Saturday, June 28, 2008

I´m so happy

Yesterday we had the final answer to all of Anders' studies and he fails fortunately nothing. These two months have really been long and it was a giant stone from my heart, which decreased with the good news. He may still not drive before three months have elapsed. They have even just tightened up the rules, so if it had happened after May 1th it should have been half a year without driving.

I går fik vi endelig svar på alle Anders´ undersøgelser og han fejler heldigvis ingen ting. De her to måneder har virkelig været lange og det var en kæmpe sten fra mit hjerte, der faldt med de gode nyheder. Han må dog stadigvæk ikke køre bil før de tre måneder er gået. De har endda lige strammet op på reglerne, så hvis det var sket efter 1 maj skulle der have været gået ½ år.

To celebrate the good news, I decided to indulge myself, so today I went over to my parents and we were just one swing by Scraproom. Lucky me there was 25% sales of all products in the store……. So I went shop Spree.

For at fejre de gode nyheder, besluttede jeg mig for at forkæle mig selv, så i dag tog jeg over til mine forældre og vi var da lige en smut forbi Scraproom. Tænk sig de havde 25% udsalg på alle varer i hele butikken…….så jeg gik shop amok.

Take a look at these awesome canvas flowers and brads, lovely clear stamps from Making Memories, felt borders from Prima.

Tag et kig på de her total fede blomster og brads af stof , flotte stempler og bånd fra Making Memories. De brede filt borde fra Prima er bare for lækre.
And some very lovely goodies from Chatter Box.

Fede papir og pynt fra Chatter Box.Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.

Wednesday, June 25, 2008

layouts

I participated in a cypercrop last Sunday over at Scrap Sisters. It was not because I had made so terribly much, but I did take part in two sketch challenges.

Jeg deltog I et cypercrop I søndags over hos Scrap Sisters. Det var ikke fordi jeg fik lavet så forfærdelig meget, men jeg fik da deltaget i to skitse udfordringer.

The first layout is my dear daughter dressed as cowgirl to Shrovetide and the second is Nettis beautiful daughter in her konfirmations dress.

Det første layout er min kære datter klædt ud som cowgirl til fastelavn og det andet er Nettis smukke datter i hendes konfirmationskjole.


I have also made this layout for SQ challenge No 10 which was that we should use masketeknik on our layout. The mask should be home made. My layout came on a shared first place.

Jeg har også lavet det her layout til SQ udfordring nr. 10 , som gik ud på at man skulle bruge masketeknik på sit layout. Masken skulle være hjemmelavet. Mit layout kom på en delt førstepladsThis layout is created for a sketch challenge of the "Inspire Me", which is a website for the company Webster Pages and therefore the paper from the same company.

Det her layout er lavet til en skitse udfordring over på Inspire Me, som er en hjemmeside for firmaet Webster Pages og derfor er papiret fra selvsamme firma.Sidste nyt om Anders er at vi får resultaterne af alle undersøgelserne på fredag, så kryds finger for os.

Latest news on Anders is that we get the results of all examinations on Friday, then crossing your fingers for us.

Tak fordi du kiggede forbi.

Thanks for stopping by.

Tuesday, June 17, 2008

I’m a lucky girl

Yesterday I got my kit from Mosh-pPosh and I had ordered some add ons from Making Memories. I just in love with those papers

I går fik jeg min månedspakke fra Mosh -Posh og jeg havde bestil disse fede papir fra Making Memories. Jeg er sq forelsket i disse papir.

I just have to play with them right away ,so I made this layout. I used a sketch from my new awesome book “designing with Recipe Book” from Autumns Leaves.


Jeg blev bare nød til at lege med de papir straks ,så jeg lavede det her layout. Jeg brugte en skitse fra min nye bog “Designing With Recipe Book” fra Autumns Leaves. Bogen er genial og minder meget om "page maps" bogen med skitser til alle layoutsne. Den har dog ikke de der små kort, men jeg synes personligt, at ideerne og layoutsne er bedre i den her.

Today when I came home from work there was two packed to my from U.S.A. The first one was these awesome ticket and papers from Jenni Bowlin. I have already ordered some more.

I dag da jeg kom hjem fra arbejde, havde posten været der med to pakke fra U.S.A. den første var de her overfede billetter og papir fra Jenni Bowlin. Jeg havde set billetterne på Betinas blog og hun var så sød at give mig linket. Tak Betina , de er så fede at jeg allerede har bestilt nogle flere ;O)


The second packet was my new kit from Scarlet lime a kit club and I was impress with all that lovely stuff.


Den anden pakke var min nye månedspakke fra Scarlet lime og jeg er meget imponeret over alle de lækre sager der var I for kun 31$.
By the way I also made this layout for a challenge where you had to scrap your weakness.


Jeg har også lavet det her layout til en udfordring ,hvor man skulle scrappe sin svaghed.


I of to play with all my goodies, thanks for stopping by.

Jeg løber igen, skal lege med alle mine nye sager, tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, June 15, 2008

Sunday blog

Hope you have had a great weekend, I have..just been home, relaxing and scrapping. Yesterday I spent a couple of hours at Ann’s place where we scraped. It was very nice and funny.

Håber I alle har haft en god weekend, jeg har. Har bare været herhjemme og slappet af og scrappet. I går var jeg er par timer hos Ann, hvor vi scrappede sammen. Det var rigtig hyggeligt og sjovt.

I’m made this one for Di Hickman after one of her sketches, you can find it at her awesome blog.

Jeg har lavet den her til Di Hickman efter en af hendes skitser, som du kan finde på hendes blog
This was made for my and Nettis challenge blog 1-2-3 scrap, to a challenge where you had to use scraps.

Denne her var mit forslag til at bruge papir rester på Netti og min udfordringsblog 1-2-3 scrap.
I also made this on, got the inspiration to the flowers from my scrap calendar from Autumns Leaves.

Så jeg også lige lavet det her, hvor jeg har hentet inspiration til blomsterne fra min scrapkalender fra Autumns Leaves
We are still waiting for the result of Anders` MR scan and the EEG. The Health system in Denmark has been strikebound for 7 weeks now, so every thing is taking so long.

Vi venter stadigvæk på svar fra MR scanningen og EEG målingen. Jeg sq snart træt af den her ventetid.

Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, June 09, 2008

I’m sick

Well it started at the crop this Saturday. My back was hurting me and I have caught a cold, so I had to drive home earlier and that’s never happened before. ;O) Today I’m home from my work, but I’m feeling better, so I will go back to work tomorrow.
I did manage to make 4 layouts at the crop before I had to stop…..so take a look.

Det startede i lørdags til croppet hos DreamPapers, min ryg gjorde vandvittig ondt og jeg er blevet snot forkølet med ondt i halsen, så jeg måtte simpelthen køre hjem før tid. Det er vidst aldrig sket før. I dag går det lidt bedre og jeg regner med at tage på arbejde i morgen.
Jeg nåede dog at lave 4 layouts før jeg kørte hjem og dem kan jeg da lige vise jer.

This one is scraplifted from the very talented girl Iris Babao Uy. I just love her style.

Den her er scraplifted fra den talentfulde primadesigner Iris Baboa Uy. Jeg elsker simpelthen hendes stil og den måde hun bruger pynt på.This one is scraplifted from my big scrapbooking idol Janine Langer.

Den her er scraplifted fra mit store idol Janine LangerThis one is some very old pictures back from 1999.

Denne her er med nogle meget gamle “redde” billeder helt tilbage fra 1999And at last I made this one about my crazy dog.

Til sidst lavede jeg den her med min tosset hund.
Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi

Sunday, June 01, 2008

a hard layout

Today I decided to make a layout about the worst 20 minutes in my life. It´s very hard but I had to have it out of my system and I felt so much better afterwards.

Jeg har lavet mit sværeste layout i dag om de værste 20 minutter i mit liv. Det var rigtig hårdt men jeg blev nød til at få det ud af mit system.

The journaling goes something like this:

I can still hear your desperate scream. Remember the scary sight, when I ran into the scrap room. There did the love of my life laying on the floor, shacking in cramps. I can still hear my own desperate scream, when I called your name. I can still feel the anxious in my body when I didn’t get an answer.
I still remember the panic running through my body, the few seconds it took to call 911. I can still hear hoe I almost cried when I asked for an ambulance.
I can still remember how scary it was to watch you laying there and I couldn’t do anything else than talking to the man from the alarm central and making sure you where breathing.
I remember how I cuddled your face and talked softly to you. I didn’t get any answer but it helped my nerves.
I remember all the thoughts running through my head, while I was waiting for the ambulance. “ where you about to die in my arms? What if Signe woke up, what was I suppose to tell here? How should I every be able to live without you?
I remember clearly how the 20 minutes it took the ambulance to get here felt like 100 years. It´s the worst 20 minutes in my life. My life stopped in these 20 minutes and I will never forget them.
I hope I never will experience that again, because you are the love of my life and I can live without you.
Teksten lyder sådan her

Jeg kan stadigvæk høre dit desperate skrig, huske det uhyggelig syn, der mødte mig, da jeg løb ind i kontoret . Der låg mit liv kærlighed på gulvet, med det hvide ude af øjnene og kramper i hele kroppen.
Jeg kan stadigvæk høre mit eget desperat skrig, da jeg kaldte på ham. Jeg kan stadigvæk mærke angsten i min krop, da jeg intet svar fik.
Jeg husker stadigvæk, hvordan panikken bredte sig i min krop, de få sekunder det tog at ringe 112.
Jeg kan stadigvæk høre, hvordan min stemme knækkede over, da jeg bad om en ambulance.
Jeg kan stadigvæk huske, det uhyggelig syn, da du låg der med kramper og fråde ud af munden og jeg intet kunne gøre, andet end at snakke med manden fra alarmcentralen og holde øje med at du trak vejret.
Jeg huske tydeligt hvordan jeg kælede din kind og snakkede sagte til dig. Jeg fik intet svar, men det hjalp på mine nerver.
Jeg husker tydeligt, hvordan jeg kæmpede med at holde hunden væk fra dig, han kunne jo ikke forstå, hvorfor du bare låg der.
Jeg husker alle de tanker der løb igennem mit hoved mens jeg ventede på ambulancen. ”Var du ved at dø i mine arme? Hvad hvis Signe pludselig vågnede, hvad skulle jeg fortælle hende? Hvordan skulle jeg nogensinde blive i stand til at leve uden dig?
Jeg glemmer aldrig det blik du havde i øjnene ,da du pludselig kigge på mig. Et blik fyldt med så meget rædsel, at jeg troede, du havde mistet forstanden.
Jeg husker tydeligt, hvordan de 20 minutter det tog ambulancen at komme frem, føltes som 100 år og de var de VÆRSTE 20 MINUTTER I MIT LIV.
I disse 20 minutter gik min verden i stå og jeg glemmer dem aldrig. Jeg håber, aldrig jeg nogensinde kommer til at opleve det igen, for du er mit livs kærlighed og jeg kan ikke leve uden dig.My husband is going to have the MR scan tomorrow and the EEG on friday. If we are lucky we got the result in 10 days.

Anders skal til MR scanning i morgen og EEG måling af hjerne på fredag og hvis vi er heldige ,så har vi et svar om 10 dage.

Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.