Saturday, October 24, 2009

christmas cards

I'm still not quite on top, coughing and snotty, but it is moving forward. Today, it has been on pure relaxation and comfort in my scraproom. A colleague is going to have a booth at a flea market next weekned and have asked me if she should sell some of my cards, so right now I´m making more cards than layouts.

Jeg er stadigvæk ikke helt på toppen, hoster og snotter en del, men det går fremad. I dag har den stået på ren afslapning og hygge i scrapværelset. En kollega skal have en stand på et kræmmermarked i næsten weekned og har spurgt mig ,om hun ikke skal sælge nogle af mine kort, så lige nu står den mere på kort end scrap.

Here are three cards that I have made today
Her er tre kort, som jeg har fået lavet i dag
This is my contribution to the challenge, which is now running at over 1-2-3-scrap, where you must use flowers, lace, bling and glimmermist.
Det her er mit bud på udfordringen ,som lige nu kører over på 1-2-3-scrap, hvor man skal bruge blomster, blonde, bling og glimmermist.

Thanks for stopping by and I hope you have a fantastic weekend.
Tak fordi du kiggede forbi og jeg håber du får en fantastisk weekend.

Tuesday, October 20, 2009

home again

So we are home again after a fantastic trip to Disneyland Paris. The drive down there went very well and this year we found our hotel in Belgium, almost seamlessly ; O)
Tuesday we took the metro into Paris and had seen the Eiffel Tower, Arc de Triomphe and Notre Dam. We ate lunch at a nice cafe down by the Seine.
Wednesday and Thursday we spent at Disneyland. Signe and I was unfortunate enough to try to hand firmly in a roller coaster. It was obviously in a dark tunnel, it chose to stop. We sat there for about 20 minutes before it got started again and it was really cold. Fortunately they were nice to inform the speaker and within 5 minutes the light was switched on and an employee arrived to us after 10 minutes, so there was no panic.
Thursday afternoon I was unfortunately ill and had fever, so the 18 hours in the car on the way home on Friday was very long.

Så vi hjemme igen efter en fantastisk tur til Disneyland Paris. Køreturen derned gik fint og i år fandt vi vores hotel i Belgien, næsten uden problemer ;O)
Tirsdag tog vi metroen ind til paris og fik set Eiffeltårnet, Triumfbuen og Notre-Dam. Vi spiste frokost på en hyggelig cafe ned ved seinen.
Onsdag og torsdag tilbragte vi i Disneyland. Signe og jeg var så uheldige, at prøve at side fast i en rutchebane. Det var selvfølgelig i en mørk tunnel, den valgte at stoppe. Vi sad der i ca 20 minutter inden den kom igang igen og det var rigtig koldt. Heldigvis var de flinke til at informere over højtalerne og i løbet af 5 minutter blev lyset tændt og en medarbejder ankom til os efter 10 minutter, så der var ingen panik.
Torsdag eftermiddag blev jeg desværre syg og fik feber, så de 18 timer i bilen på vej hjem om fredagen var meget lange.


I'm still sick, but now things are moving, so hopefully I will soon be on top again.
Jeg er stadigvæk syg, men nu går det fremad, så forhåbentlig er jeg snart på toppen igen.

A man card which I had little energy to do today
Et herrekort som jeg har haft lidt energi til at lave i dag
Girly card I made for card-master week 4 over at Scrapsisters.
Tøsekort jeg lavet til kortmesteren uge 4 over hos Scrapsisters.
we should also make two Christmas tags, here they are
vi skulle også lave to juletags, her er de

I then chose to use them on some cards, so now they look like this
Jeg valgte bagefter at bruge det på nogle kort, så nu ser de sådan ud.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, October 10, 2009

vacation

Hooray I have vacation and tomorrow morning we drive to Disneyland Paris. I am so excited and this year we shall also see Paris city, where I have not been before.

Jubii jeg har ferie og i morgen tidlig kører vi til Disneyland Paris. Det glæder jeg mig rigtig meget til og denne gang skal vi også ind og se selve Paris.

Just two quick cards before I must finished packing my bags.
Lige to hurtige kort inden jeg skal ind og pakke kufferten færdig.

Christmas card made wih alcohol ink
Julekort lavet med alcohol ink

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, October 04, 2009

a great weekend

I've had a fantastic weekend for the convention on Funen. Lovely company on the journey of Maria and Annette. We stayed at a training center in Middelfart, as head far out into the woods and where breakfast was brunch without herring.

Jeg har haft en fantastisk weekend til convention på Fyn. Dejligt selskab på turen af Maria og Annette. Vi overnattede på et kursuscenter i middelfart, som låg langt ude i skoven og hvor morgenmaden var brunch uden sild.

To convention, there were four sketch contests, as one might choose to do at home or on site. Here are the cards I made for competition.

Til convention var der fire skitsekonkurrencer, som man kunne vælge at lave hjemmefra eller på stedet. Her er de kort jeg lavet til konkurrencen

and the two layouts, where I was fortunate enough to win first prize in one "my roots"
og de to layouts, hvor jeg var så heldig at vinde første præmien på det ene "my roots"
Besides the competitions, I made these two layouts where I have used sketches from Mona

Ud over konkurrencerne fik jeg lavet de her to layouts udfra skitser fra Mona.
I had indeed spent some money, but had the whole 20$ to take home, which is unlike me ;O)

jeg fik da også brugt lidt penge, men havde hele 100 kr med hjem, hvilket ikke ligner mig ;O)

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.