Sunday, October 31, 2010

the scrap festival is over

Then the scrap festival is over and what a lot I have been scraping a lot here in October. A lot of challenge has been and I've gotten used things that I do not use often eg. brads, rubons, glimmermist and a whole lot of ribbons.
så er scrap festivalen overstået og sikken en masse jeg har fået scrappet her i oktober. En masse udfordring har der været og jeg har fået brugt ting , som jeg ikke bruger så tit f.eks. brads, rubons , glimmermist og en hulens masse bånd.


Here comes the last festival creations
Her kommer de sidste festival kreationer
 
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, October 24, 2010

The festival continues

The festival continues and I really get things done. So here comes the layouts from the bygone week's challenges
Festivalen forsætter og jeg får virkelig noget fra hånden. Så her kommer layouts fra den forgangen uges udfordringer
I  also made a few cards to OSH
Det er også blev til et par kort til OSH

Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Thursday, October 21, 2010

new exciting number of Scrapsisters Magazine on the street

There is now a new exciting number of street Scrapsisters Magazine and there is once again beautiful items in. You can see it here
Så er der et nyt spændende nummer på gade af Scrapsisters magasinet og der er endnu en gang skønne artikler i. Du kan se det her

I can show what I had in the last issue
Jeg kan her vise hvad jeg havde med i sidste nummer

 cards made to the article "Use your BigShot" I have used Tim Hotlz embossing die.
kort lavet til artiklen" brug din bigshot" jeg har brugt Tim Hotlz embossing die

 layout made for mix & match the article, where we had to use paper from 5 different manufacturers
layout lavet til mix & match artiklen, hvor vi skulle bruge papir fra 5 forskellige producenter


There are also a new challenge in progress at Kort O Mania. My Dt contributions to them, you can see more here
der er også en ny udfordring igang over på Kort O Mania. Mit Dt bidrag dertil og du kan se mere her
 
We in Artsy team over at StampARtci this time been sponsored by Stoff Import
Vi i Artsy teamet over hos StampARtci er denne gang blevet sponsoreret af  Stoff Import

I've made these 3 cards with stuff from there
jeg har lavet disse 3 kort med ting derfra
You can see the other DT girls map here
Du kan se de andre DT piger kort her

Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede fordi

Sunday, October 17, 2010

Creativity is still flowing

Creativity is still flowing and I really have been scrapping,  while I fit my work Some time I could wish  that the day had more hours, so there was more time to be creative.
Kreativiteten flyder stadigvæk og jeg får rigtig scrappet, samtidig med jeg passer mit arbejde. Nogen gang kunne jeg ønske at døgnet havde flere timer, så der var mere tid til at være kreativ

Here is what I've done this week to scrap the festival over at Scrapsisters
Her er hvad jeg har lavet i denne uge  til scrap festivalen over hos Scrapsistersa close up of my second doiliy this year
nærbillede af min anden doiliy i år
 Card made out of remnants from the layout below
Kort lavet ud af rester fra layoutet nedenunder
The rest of the evening standing on Christmas cards to OSH. Thank you for stopping by
Resten af aften står på julekort til OSH. Tak fordi du kiggede forbi

Sunday, October 10, 2010

Creativity flowing

Right now running a competition "scrapfestival" exercised entire month of October over at Scrapsisters. I must say that this festival has really been sparked  my creativity , because  I have made 5 layouts since  Monday.
Lige nu kører der en konkurrence "scrapfestival", som vare hele oktober måned over hos Scrapsisters. Jeg må sige at denne festival virkelig har fået sat gang i min kreativitet, da jeg har fået lavet hele 5 layouts i mandags.


Friday I went over to my parents in Sweden, it was long time since I've visited them last. I had taken my new stamps from the Orion design and my new punch with, so my mother could borrow them. Saturday we took a trip out to Scraproom where I found some beautiful christmas paper from Pion design. When we got home, I made stamps for my mom and the paper just called on me, so in no time I had been made 4 Christmas cards, where  two of them were for the festival.

 I fredags tog jeg over til mine forældre i Sverige, da det var længe siden jeg har besøgt dem. jeg havde taget mine nye stempler fra Orion design og min nye punch med, så min mor kunne låne dem. Lørdag tog vi en smut ud til Scraproom, hvor jeg fandt det skønneste papir fra Pion design.  Da vi kom hjem, lavede jeg stempelaftryk til  min mor og papiret kaldte bare på mig, så i løbet af ingen tid havde jeg fået lavet 4 julekort, hvorad to af dem var til festivalen.Finally, I just show my DT contribution to StampARTsy Halloween article, which can be read here
Til sidst vil jeg lige vise mine DT bidrag til StampARTsy Halloween artiklen, som kan læses her


Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, October 03, 2010

A fantastic weekend

I've had a wonderful trip to Fyn in the company of some amazing sweet and crazy girls. We arrived Friday afternoon at our rented house. After a quick unpacking and a quick trip to the Golden Gull (Mac Donald) we went to the halls where we attended the first right scrap. I manage to get  one  layout done Friday evening for one of Saturday's contests.
Saturday there was the convention in the halls and here I finally got time to talk with Netti (we have not seen each other for a year).  was not sepciel creative that day, but I t talked  and shop a lot. After the first half hour I had already spent 220$, so the style  was laid ; O)

Jeg har haft en skøn tur til Fyn i selskab med nogle fantastiske søde og tosset piger. Vi ankom fredag eftermiddag til vores lejet hus. Efter en hurtig udpakning og et smut forbi Den Gyldne Måge (Mac donald) gik turen til hallerne, hvor vi deltog i førscrap. Det lykkes mig at få lavet et enkelt layout fredag aften til en af lørdagens konkurrencer.
Lørdag var der jo convention i hallerne og her fik jeg endelig tid til at snakke med Netti( vi har ikke set hinanden et år). Jeg var ikke sepciel kreativ denne dag ,men tilgengæld fik jeg snakket og shoppet en hel del. Efter den første halve time havde jeg allerede brugt 1200 kr, så var stilen ligesom lagt ;O)

I had at home made a card for the one competition where you had to create his own background. I mixed distress ink with water, stamped and finally  I gave the whole  background a layer of Glimmer Glam.  Glimmer Glam is my new favorite toy
jeg havde hjemmefra lavet kort til den ene konkurrence, hvor man skulle lave sin egen baggrund. Jeg har blandet distress ink med vand, stemplet og til sidst fik den hele et lag Glimmer Glam. Glimmer Glam er mit nye ynglings legetøj

Here is the layout I made Friday night
Her er layoutet jeg lavede fredag aften

I did however made one layout Saturday between all talking.
Jeg fik dog lavet et enkelt layout lørdag mellem alt snakkeriet

Now I will try to get cleaned up on my desk in my scrap romm, so I can be creative again. Thank you for stopping by.
Nu vil jeg forsøge at få ryddet op på mit bord i scrapværelse så jeg igen kan være kreativ. Tak fordi du kiggede forbi.