Thursday, April 18, 2013

Project life week 13

Time flies away and my blog once again came  in the background. This is just a brief update. I am still reasonably up to date with in my Projeckt life and have  made cards, but otherwise my  job a whole lot of my energy.  We're still plagued by disease, so we run fast, which means that I`m total bombed when I get home.
Tiden flyver afsted og min blog kom igen i baggrunden. Dette er bare en kort opdatering. Jeg er stadigvæk rimelig med i mit Projeckt life og få da også lavet kort indimellem, men ellers tager jobbet en hel del af min energi. Vi er desværre stadigvæk plaget af sygdom,så der løbes stærkt, hvilket gør jeg er total bombet, når jeg kommer hjem.

Here comes  Project life week 13. I have by a mistake bought the same paper kit twice, so I have challenged Netti to use the same kit which is used here for her week 13 
Her kommer Project life uge 13. Jeg var ved en fejl kommet til at købe det samme papirkit to gange,så jeg har udfordret Netti til at bruge samme kit,som er brugt her, til hendes uge 13

A First Communion cards to a colleague. I think,
 it is difficult to make cards for boys, how do you feel about boys cards?
Et konfirmations kort til en kollega. jeg synes altså det er svært at lave kort til drenge, hvordan har du det med drenge kort?
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, April 07, 2013

Projekt life week 12

So is my vacation coming to an end. It has been a fantastic holiday where I have been relaxing, played PC, seen friends and family. I've also been creative, so here comes Project Life Week 12
Så er min ferie ved at være slut. Det har været en helt fantastisk ferie hvor jeg har fået slappet af, spillet pc, ses venner og familie. Jeg har også været kreativ, så her kommer Project Life uge 12
Ann came unexpected on a scrap visit Monday and there I made ​​this layout.
Ann kom på uventet scrap besøg i mandag og der fik jeg lavet dette layout.
A birthday card to my dear husband
Et fødselsdags kort til min kære mand
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.