Tuesday, August 27, 2013

Project Life week 30 & 31

It was very  hard to get started working after a long nice, relaxing vacation. I'm already drained of energy, so the vast creative profits are not there. I have nevertheless made ​​a little every week, so here comes my Project Life Week 30 and 31
Det var godt nok hårdt at komme igang med at arbejde efter lang skøn afslappet ferie. Jeg er allerede drænet for energi, så det store kreative overskud er der ikke. Jeg får dog alligevel lavet lidt hver uge, så her kommer mit Project Life uge 30 og 31
Week 30 has insert pockets, as there was a lot going on this the week
Uge 30 har indsæt lommer ,da der sket en masse den uge
For week 31, I used my Blush core kit from Becky Higgins
 Til uge 31 har jeg brugt mit Blush core kit fra Becky Higgins som kan fået i Danmark hos Picturing the world
In a moment I'm going to the doctor for my knee has suddenly become twice as large. Thanks for stopping by
Om lidt skal jeg til lægen for mit knæ er pludselig blevet dobbelt så stort. Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, August 09, 2013

Cards

So my vacation coming to an end. it has been 3 wonderful weeks and one must say that I have been creative in my holiday. I came not quite up to date with my Project Life, but once I will. My mother has just been visiting for a few days and we have made a lot of cards that come here
Så min ferie ved at være slut. det har været 3 skønne uger og man må sige, at jeg har været kreativ i min ferie. Jeg kom dog ikke helt up to date med mit project Life, men det når jeg nok. Min mor har lige været på besøg i et par dage og vi har fået lavet en masse kort, som kommer her.

I  found inspiration here. She is real good.
jeg var en tur på nette og fandt inspiration her. Hun  er kanon dygtig.

These cards are all basically from Papertry ink
Til disse kort er alt stort set fra Papertry ink
Cards with my beloved spellbinders
Kort med mine elskede spellbinders
Have a nice weekend and thanks for stopping by
Fortsat god weekend og tak fordi du kiggede forbi

Saturday, August 03, 2013

Project Life week 25 to week 29

I survived miraculously being 40 years and thanks for all the greetings. I still have a hard time saying that I am now in the 40 `s, but it's going to be okay.
I did not quite met my goal of being up to date with my Project Life in the first week of my holiday. There came  a birthday and a quick trip to Aarhus in the way. However, I`m almost at goal just missing week 30 and this week are not yet over.
Jeg overlevede mirakuløst at blive 40 år og tak for alle hilsnerne. Jeg har stadigvæk lidt svært ved at sige , at jeg nu er i 40`erne, men det kommer vel.
Jeg fik ikke helt overholdt mit mål om at være up to date med mit project Life i den første uge af min ferie. Der kom jo lige en fødselsdag og en smuttur til Århus i vejen. Jeg er dog næsten i mål mangler lige uge 30 og denne uge som endnu ikke er slut.

My Project Life Week 24 can be seen here, as all materials are from Picturing The World.
Mit Project life uge 24 kan ses her, da alle materialerne er fra Picturing The world.

Here comes week 25 to week 29 I have used quite a great mix of materials from my monthly packages from Studio Calico, a lot of debris and whatever else was on my table.
Here kommer uge 25 til uge 29. jeg har brugt en stor blanding af materialer fra mine månedspakker fra Studio Calico, en masse rester og hvad der nu ellers var på mit bord.
 Halfway through the year I have decided to start on a new album, so the week 27 only one side and not two-sided.
Halvvejs igennem året har jeg valgt at starte på et nyt album,derfor er uge 27 kun en enkelt side og ikke dobbelt side som ellers.
Thanks for stopping by
Tak fordi du kigge forbi.