Saturday, November 29, 2008

christmas cards and more

I had a fantastic trip last weekend. We lived in a huge and beautiful house, just 100 meters from the sea. The room we sat and scrapped in had large windows with views to the water. We should not even cook, everything was served and are certainly not lacking anything.
I was not as productive as I use to be when I´m at crops, but i had a great time and got a lot of inspiration. I was especially inspired by the three talented ladies Gurli, Anja and Pia. I got to borrow Anja awesome Christmas stamps from Tim Holtz and I signed some sketches of Gurlis cards = card sketches an entirely new concept in my world ;O)

Jeg havde en fantastisk tur sidste weekend. Vi boede i et kæmpe stort og flot hus, kun 100 meter fra havet. Rummet vi sad og scrappede i havde store pamorama vinduer med udsigt til vandet. Vi skulle ikke selv lave mad, alt blev serveret og der manglede bestemt ikke noget.
Jeg var ikke så produktiv, som jeg plejer at være til crops, men jeg hyggede mig og fik en masse inspiration. Jeg blev især inspireret af de tre dygtige kortdamer Gurli, Anja og Pia. Jeg fik love at låne Anjas fede jule stempler fra Tim holtz og jeg tegnede nogle skitser af Gurlis kort = kortskitser et helt nyt begreb i min verden ;O)

In this one week, I've made a lot of Christmas cards, where I among other things used Gurlis sketches. I took 18 cards with me at work and in two days, I had sold 15 cards. I had not expect to sell so many. Here are som of the cards.

I denne her uge har jeg lavet en masse jule kort, hvor jeg blandt andet brugte Gurlis skitser. Jeg tog 18 kort med på arbejdet og i løbet af to dage fik jeg solgt 15 kort. Det havde jeg godt nok ikke regnet med. Her er nogen af kortne.
Here are some of the layouts I had made over the weekend. I have no pictures of them all yet, because we do not have much daylight in Denmark right now. The first is made to Anne Bodil sketch challenge on the Norwegian blog http://scrappehuset.blogspot.com/
Her er nogle af de layouts jeg fik lavet i weekenden. Jeg har ikke billeder af dem alle endnu, da vi jo ikke har så meget dagslys i Danmark lige nu.Det første er lavet til Anne Bodils skitse udfordring over på den norske blog http://scrappehuset.blogspot.com/
For this layout, I've used materials from my monthly package from Scarlet lime, I just love the packages from there.
Til dette layout har jeg brugt materialer fra min måneds pakke fra Scarlet lime, jeg elsker bare pakkerne derfra.
Finally, I can show my final contribution to the Runway competition. The challange was to make a layout where the background should be anything else than cardstock and pattern papers. we had to use a bit from panty hose ( the brown flowers) bubble plast, a least 100 words of handwriten journaling, coffe techinque and the title "me in a nutshell". I have use a old pillow case for the background.
Til sidst kan jeg vise mit finalebidrag til Runway konkurrencen. Opgaven lød på at lave et layout, hvor baggrunden ikke måtte være karton eller mønsterpapir, der skulle bruges en bid af et par strømpebukser, bobbelplastik, kaffeteknik og så skulle der være mindst 100 ords håndskrevet tekst på. Titlen skulle være "mig i en nøddeskal"
jeg valgte af sprætte et gammelt pudebetræk op og bruge det som baggrund.
I did not win the finals, but I think it is a triumph in itself, having come so far. Well now, I should run I have to make some Christmas decorations. Thanks for stopping by.
Jeg vandt ikke finalen, men jeg synes det er en sejrer i sig selv, at have været kommet så langt.
Nå nu vil jeg løbe skal have lavet nogle juledekorationer. tak fordi du kiggede forbi.

Friday, November 21, 2008

away for the weekend

I am so happy and proud that I want to shout it out to the whole world.
My heaven layout was last week among the top 10 by votes over at Two Peas in a Bucket.
It has also been picked for november spotlight over at a cherry On Top. My Love Nature layout was chosen in this week's Catwalk over at SIS Scrap in style.
What a way to start the weekend where I´m going away with the rest of the designteam at my local scrapboook store Dreampapers. We are going to have lots of fun and scrap to we drop.

Jeg er så glad og stolt ,at jeg har lyst til at skrige det ud til hele verden. Mit heaven layout var i sidste uge blandt top 10 by votes ovre på Two Peas in a Bucket. Det er også blevet valgt til dt memebers spotlight over på A Cherry On Top og mit Love nature layout var valgt i denne uges catwalk over på SIs Scrap In style.
Hvilken fantastisk måde at starter weekenden, hvor jeg sammen med resten af designteamet fra Dreampapers skal scrappe hele weekenden. VI skal scrappe til vi falder om.

This layout was made for SQ challenge number 16, where we had to make a layout about what we are reading.

Mit layout til SQ udfordring 16 ,som var et layout om det vi læser lige nu.
Thanks for stopping by and have a great weekend.

Tak fordi du kiggede forbi og hav en fantastisk weekend.

Sunday, November 16, 2008

I did it again

This week challenge over at http://maniarunway.blogspot.com/ was a bit diffrent and sounded like this:

To create a discount/ cheap LO! Materials to the layout shall have a maximum value of 30 kr. In addition, we have two requirements; The background for layout should not be cardboard (Bazzill, Prism etc.) or pattern paper. You should have with a shoelace in Loen (this is in addition to the 30 kr.)

Price examples;
As of color cardboard; 6, --
Per pattern paper; 8, --
10 cm band, blonde; 5, --
1 brad, eyelet, button, rain drop; 1
As of charm; 2
per letters; 1, regardless of size and materials
The use of paint, ink, etc. 5 kr for each color
Mesh / Dottie Ann in the roll width approx. 5 cm, 5 kr
Per flower, regardless of size. 2 kr
Stamp Press; 3 kr
Small bling, 3 for 10 kr
10x10 cm with the overlay; 10 kr, the goal can be like. 5x20cm 10x5 cm with the overlay; 5 kr

Of "buy things" it was the only thing on the list over here that where accepted. We could of couse use as many not scrapbooking thing sa we wanted.

Denne uges udfordring over på den norske blog http://maniarunway.blogspot.com/ lød sådan her:

Du vil lave en spareLO! Materialer til Loen skal have en maksimal værdi på 30 kr. Desuden har vi to krav; Baggrunden til Loen må ikke være pap (Bazzill, Prisme osv.) eller mønsterark Du skal have med et snørrebånd på Loen (dette er i tillæg til de 30 kroner)

Pris eksempler;
Pr. farve pap; 6, --
Per mønsterark; 8, --
10 cm båndet, blondine; 5, --
1 Brad, lille hul, knap, regn dråbe; 1
Som af charme; 2 kr
Pr.bokstav; 1 kr, uanset størrelse og materialer
Brugen af maling, blæk osv. 5 kr for hver farve
Maske / Dottie Ann i kast bredde ca. 5 cm, 5 kr
Pr blomst, uanset størrelse. 2 kr
Stempel Tryk; 3 kr
Småbling, 3 for 10 kr
10x10 cm med overlay; 10 kr, at målet kan lide. 5x20cm 10x5 cm med overlay; 5kr

Af "købeting " var det eneste, der er opført på listen over her, der var accepteret. derudover måtte vi gerne bruge andre ikke normale scrapting7materialer.

This task really required that I put my head in soft, but when i got the idea the creativity flew Beyond. The result was this layout, probably my most creative to date. best of all I just saw i won, so now I´m in the Finals ;O)

Den opgave krævede virkelig ,at jeg lagde mit hoved i blød, men da først ideen opstodkørte det bare derudaf. Resultatet blev dette layout, nok mit mest kreativet til dags dato. Det bedste af det hele, jeg har lige set, at jeg vandt , så nu er jeg i finalen ;O)
I also have some christmas cards to show

Så har jeg lige lavet et par julekort.
Thanks for stopping by and have a great Sunday.
Tak fordi du kiggede forbi og have en forsat god søndag.

Friday, November 14, 2008

my first layout

Over at the Norwegian blog http://scrappehuset.blogspot.com/ they have a challenge, where you have to lift one of your very first layout and scrap it in the style you do now.

So here is my very first layout made in november 2005 and I must say my style has change a bit ;O)

Over på den norske blog http://scrappehuset.blogspot.com/ er der en udfordring, hvor man skal lifte et af sine egne allerførste layouts til den stil man scrapper i dag.

Så her kommer mit allerførste layout lavet i november 2005 og jeg må indrømme , at min stil har ændret sig en smule. ;O)


This is how I would scrap it today.

Her er så hvordan jeg ville scrappe det i dag.
Thanks for stopping by.

Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, November 09, 2008

Sunday update

What a busy week I have had. Thursday I was at Dreampapers and teach tear techniques, where we used the techniques, I had used in my Heaven layout. Today, I have been in at night school and teach a team starts in 6 hours, so now I'm well spent.

Sikken en travl uge jeg har haft. Torsdag var jeg inde i Dreampapers og undervise i rive teknikker, hvor vi tog udgangspunkt i mit Heaven layout. i dag har jeg været inden på aftenskolen og undervise et begynderhold i 6 timer, så nu er jeg godt brugt.

I have not had the scrap so much in the weeks since I've used the time to prepare for my teaching. However, I can show my layout for this week's challenge on the Norwegian blog http://maniarunway.blogspot.com/
Challenge this week was once a sketch by Becky Fleck and we had use bubble plastic on the layout.

Jeg har ikke fået scrappet så meget i den uge, da jeg har brugt tid på at forberede min undervisning. Jeg kan dog vise mit layout til denne uges udfordring på den norske blog http://maniarunway.blogspot.com/
Ugens opgave var denne gang en skitse fra Becky Fleck og så skulle vi bruge bobbel plastik.


I've just seen that I am so lucky that I have gone on to the next round. Thanks for stopping by.
Jeg har lige set ,at jeg er så heldig, at jeg er gået videre til næste runde. Tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, November 04, 2008

I won

When I got home from my weekend in Lalandia Sunday evening, I saw to my surprise that I had won round No. 4 on the Norwegian blog http://maniarunway.blogspot.com/
This week's challenge was to use a song title as the title of our layout. We each got a song and I got Heaven by Bryan Adams and made this layout.

Da jeg kom hjem fra min weekendtur i lalandia søndag aften ,så jeg til min store overraskelse, at jeg havde vundet runde nr. 4 på den norske blog http://maniarunway.blogspot.com/
Ugens udfordring var at bruge en sang titel som titlen på vores layout. Vi fik hver især en sang og jeg fik Heaven med Bryan Adams. Det kom der dette her layout ud af.
Yesterday, I had time to make this layout for Annette in Dreampapers.

I går fik jeg lige tid til, at lave dette her layout til Annette i Dreampapers.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.