Saturday, March 30, 2013

Project life week 9,10,11

Time flies and my blog is so neglected. I will try do my best to change that.  I just strts out with a short quick post because I have visitors from Jutland. Can you guess who? Yes it`s Netti, my scrapfriend
Som tiden dog går og min blog er så forsømt. Det vil jeg prøve at lave om på selvom jeg ligger ud med et kort hurtigt indlæg, da jeg har besøg fra Jylland. kan du gætte hvem? jeps det er Netti ;o)

We enjoy ourselves and doing Project Life and is now completely updated despite we both were 3 weeks behind on Thursday.
Vi hygger os og laver Project Life og er nu helt opdateret trods vi begge var 3 uger bagud i torsdags.

Here comes weeks 9, 10 and 11; The attentive reader will see that an error has crept into my photos. I has been correcet ;O)
Her kommer uge 9, 10 og 11. Den opmærksomme læser vil se der har sneget sig en fejl ind. Jeg kan oplyse at den er rettet ;O)
My father in-law bypass surgery has gone well and he came home yesterday.
Min sviger fars bypass operation er gået godt og han kom hjem i går.

I wish all my readers (if there are any left) a great Easter
Jeg ønsker alle min læsere( hvis der er nogen tilbage) en rigtig god påske

Monday, March 11, 2013

Project life week 7 + 8

I'm glad that I've had a day off today because we got a call at 3 am in the morning. It was my mother in law who told me that her husband had a blood clot in the hearts and his was on his way to the hospital. Before Anders and his mother  reached, they had started to give him a balloon operation.  Under the circumstances he is okay and we just got to know that he must have a by-pass surgery next week.

Jeg er glad for at jeg har haft en fridag dag i dag, for vi blev ringet op kl 3 i nat. Det     var min svigermor, som fortalte at min svigerfar havde en blodprop i hjerter og var på vej til Rigshospitalet..
Inden Anders nåede derind med sin mor, var de gået igang med at give ham en ballon operation. Han har det efter omstændighederne godt og vi har lige fået at vide, at han skal have en by pass operation i næste uge.

This weekend I was at the convention on Funen and it was as always a great trip with good company and a lot of shopping. I had also done something, so now I'm almost up to date with my Project Life.
I weekenden var jeg til convention på Fyn og det var som altid en skøn tur med hyggeligt selskab og en masse shopping. Jeg fik dog også lavet noget, så nu er jeg næsten up to date med mit Project Life.
I attended one card competition with this card and was lucky enough to get a second place and delicious stamps in prize
Jeg deltog i den ene kort konkurrence med dette kort og var så heldig at få en anden plads og lækre stempler i præmie
I also made ​​these 3 cards, so now there's a little in the card box again.
Jeg fik også lavet disse 3 kort, så nu er der lidt til kortkasse igen.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.