Monday, November 28, 2011

Paper lantern

I consider the time runs fast and I can not keep up. My blog is neglected and it suits me, not really. I really hope that I get more time in December.
Jeg synes godt nok tiden løber hurtigt og jeg kan slet ikke følge med. Min blog bliver forsømt og det passer mig ikke rigtigt. Jeg håber virkelig, at jeg får mere tid i december.
Last weekend my mother was visiting and we had a nice day rigitg in my scrap room. We should try to make some paper lanternwe had seen in the magazine "Inzpira". My mother believed she had to do 3 or 4 for the Christmas table, but since it took us most of the day to make one, the idea was shelved again. It was  a patient work, but the result was then very fine. see for yourself
Sidste weekend var min mor på besøg og vi havde en rigitg hyggelig dag i mit scrap værelse. Vi skulle prøve at lave nogle lygter, vi havde set i bladet "Inzpira". Min mor mente, hun skulle lave 3 eller 4 til årets julebord, men da det tog os det meste af dagen at lave en, blev den ide lagt på hylden igen. Det var godt nok et tålmodigheds arbejde, men resultatet blev da meget fint. se selv

a closeup of the details, the glass is made ​​of isinglass/ gelatine

et nærbillede af detaljerne, glasset er lavet af husblas
Friday, a colleague asked me if I could make a birthday card to Saturday, so I got a little busy. It's no big deal when you have a couple of nice stamps from Just Rite and my beloved Spellbinder ;O)
I fredags spurgte en kollega mig, om jeg ikke lige kunne nå at lave et fødselsdagskort til lørdag, så jeg fik lidt travlt . Det er jo ingen sag, når man har et par flotte stempler fra Just Rite og mine elskede spellbinders ;O)
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi

Thursday, November 17, 2011

My Mind`s Eye blog challenge 29

So the time slipped away again and the blog has been quiet for too long. November has been very hectic at work, with training as a language tutor, parent interviews and various evening meetings. Now it seems to brighten, so hopefully my blog and creativity are not neglected.
Så smuttede tiden igen fra mig og bloggen har ligget stille alt for længe. November har været meget hektisk på mit arbejde, med efteruddannelse som sprogvejleder, forældresamtaler og diverse aftenmøder. Nu ser det ud til at lysne, så forhåbentlig bliver min blog og kreativitet ikke forsømt.

First, I show a card that I made to Blog Challenge 29: Card
Først vil jeg vise et kort som jeg har lavet til Blog Challenge 29: Card
This decorated paper bag is my DT contribution to the challenge, who is currently running over at Kort O Mania
Denne pyntet papirspose er mit DT bidrag til udfordringen, der lige nu kører over hos Kort O Mania
Finally, I show the card that I've made for Christmas online course over at Creative Publishing
Til sidst vil jeg vise det kort, som jeg har lavet til online julekurset over hos Creative Publishing

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, November 07, 2011

new favorite brand

Then there is yet a great weekend past and the work call again. I think good enough time passes quickly when the late summer of?
Så er endnu en skøn weekend forbi og arbejdet kalder igen. Jeg synes godt nok tiden går hurtigt, hvor blev sensommeren af?
Last SaturdayI got my new stamps from Just Rite in the mail. I must confess that I once again have found a new favorite brand. Now perhaps someone think, what does she want with the small letters, that`s what Just Rite is best known for  in Denmark  ........ but no, they have  understood that redirected develop their products and now also the beautiful clings stamps .
I lørdags kom mine nye stempler fra Just Rite med posten. Jeg må tilstå at jeg endnu engang har fundet et nyt favorit mærke. Nu sidder der måske nok nogen og tænker ,hvad vil hun med de små bogstaver, som vi jo i danmark bedst kender Just rite for ........men nej de har sørme forstået at viderudvikle deres produkter og har nu også de skønneste cling stamps..

See for yourself here, where I have played with sets of "Fleur de lis" and "Musical Notes". They fit naturally into a Spellbinder die
Se selv her, hvor jeg har leget med sættene "Fleur de lis " og "Musical Notes". De passer naturligvis til en spellbinders die
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Wednesday, November 02, 2011

Christmas cards

I promised last week to become better at blogging, so here come a midweek post ;O)
Jeg lovede i sidst uge at blive bedre til at blogge, så her komme et midtuge indlæg ;O)

First, I show my DT contribution to the challenge that has just started over at Short o mania. The aim to create a card clean & simple style. Not what I do best, but here is my suggestion.
Først vil jeg vise mit DT bidrag til den udfordring, som lige er gået i gang over hos Kort o mania. Den gå ud på at lave et kort i clean & simple stil. Ikke det jeg er bedst til, men her er mit bud.
So I have made ​​another layout and a few Christmas cards to Scrapfestivallen over at Scrapsisters, which is now over. It's been a good creative kick in the back
Så har jeg fået lavet endnu et layout og et par julekort til Scrapfestivallen over hos Scrapsisters, som jo nu er slut. Det har været et godt kreativt spark bagi og jeg har fået gang i mine layouts igen

Finally, I have just a little advertising posts for an online Christmas card classes in which I participate with a map. You can read more here
Til sidst har jeg lige et lille reklame indlæg for et online  julekort kursus, hvor jeg deltager med et kort.  Du kan læse mere her

Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.