Sunday, August 26, 2012

Project life week 32

Then another week went by. It`s been hard to get started again after the holidays, so I have not been so creative during the week, as I would like.However, I can show week 32 of my project life.
Så er endnu en uge forbi. Det har været hårdt at komme igang igen efter ferien, så jeg har ikke været så kreativ i løbet af ugen, som jeg gerne ville.
Jeg kan dog vise uge 32 i mit project life
a few close-ups 
et par nærbilleder
 
This card is my Dt contribution to the challenge which is currently running over at Kort O Mania. We have been sponsored by digi stamps from SATURATED CANARY DIGIS
 
 Dette kort er mit Dt bidrag til den udfordring som lige nu kører over hos Kort O Mania.  Vi er blevet sponsoreret med digi stempler fra SATURATED CANARY DIGIS 
 
 
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.
 

Sunday, August 19, 2012

Project life week 31 and cards

 Well it has  been very hot today. I've been to Roskilde and set Signe of. She was going to Japanese Manga cool play event. Afterwards I drove out to Annette, where Maria was. We had agreed that we this day would test the stamps and make cards. It was just way too hot, the paper stuck to your fingers and clothes stuck to the bodyso we didn`t created much. In return, we talked and it's also cozy.
I made these three Christmas cards. The first card is a sketch of the challenge "2Peas in a bucket"
Det har godt nok været varmt i dag. Jeg har været i Roskilde og sætte Signe  af. Hun skulle til  Japansk Manga coolplay event. Bagefter kørte jeg ud til Annette, hvor Maria også var. Vi havde aftalt, at vi denne dag skulle afprøve stempler og lave kort.  Det var bare alt alt for varmt, papiret hang fast i fingerne og tøjet klæbede til kroppen ,så vi fik ikke lavet ret meget. Til gengæld fik vi snakket og det er jo også hyggeligt.
Jeg fik lavet disse tre julekort. Det første kort er til en skitseudfordring over på " 2Peas in a bucket"
Yesterday I made ​​week 31 of project life complete. I still missing something of week 30, but not to get very behind I decided to go ahead.
I går fik jeg lavet uge 31 af project life færdig. Jeg mangler stadigvæk noget af uge 30, men for ikke at komme helt bagud valgte jeg at gå videre.
 some close up
nærbilleder
Signe should just use a card, then it's good to have a mother who can
Signe skulle lige bruge et kort, så er det jo godt at have en mor der kan
 Inside
Inden i

During the week, I have made ​​several Christmas cards to OSH. The first four are inspired by Michelle Wooderson
I løbet af ugen har jeg fået lavet flere julekort til OSH. De fire første er inspireret af Michelle Wooderson
and, not least, a picture of the stamps I've been playing with this week
og ikke mindst et billede af de stempler jeg har leget med i denne uge
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi

Friday, August 10, 2012

My Mind's Eye August Challenge

I made this layout for My Mind's Eye August challenge, is to use 10 images on a layout. I have used materials from the Nostalgia  and Follow Your Heart Series
Jeg har lavet dette layout til My Mind's Eye August challenge, som går ud på at bruge 10 billeder på et layout. Jeg har brugt materialer fra Nostalgia  og Follow Your Heart serien
This layout is made for Studio Calico Sunday sketch.I have used materials from my month package and add ons kit from there
Dette er layout er lavet til Studio Calico Sunday sketch. Jeg har brugt materialer fra min månedspakke og add ons kit derfra.

I also  made ​​yet another two pages to week 30 in the Project Life (the two above mentioned layouts are also to this)
Jeg har sørme også fået lavet endnu en side til uge 30 i Project Life ( de to overstående layouts er også dertil)
and an image of the stamps I have used PL this week
og et billede af de stempler jeg har brugt til PL denne uge
These cards I made last week when my mom was visiting. The first is a lift from Melissa Phillips and the other a lift from Danielle Flanders
Disse kort lavede jeg i sidste uge, da min mor var på besøg. Det første er et lift fra Melissa Phillips og det andet et lift fra Danielle Flanders
Can You have a great weekend, I know I can because I just picked up this beautiful package
Kan I have en god weekend ,det ved jeg jeg kan for jeg har lige hentet denne skønne pakke
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.Tuesday, August 07, 2012

JustRite Friday Challenge #078 - Christmas In July and PL

I've made yet another card  for Justrite Friday Challenge # 078 - Christmas In July
I have used stamps from this set
Jeg har brugt stempler fra dette sæt
I enjoy the last week of my vacation and it doesn`t matter that the weather is bad, because then I have a clear conscience when I`m sitting in my scrap cave. I work on my project life week 30. Here comes the first pages
Jeg nyder den sidste uge af min ferie og det gør ikke noget, at vejret er dårligt, for så har god samvittighed når jeg sidder inde i mit scrap hule
Jeg arbejder på mit project life uge 30. Her kommer de første sider
I have also  made ​​yet two letter size layouts
I have used materials from my month kit from Studio Calico and some stamps/dies from Papertrey ink
Jeg har også fået lavet endnu to a4 layouts. Jeg har brugt materialer fra min månedspakke fra Studio Calico og stempler/ dies fra Papertrey Ink
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kigede forbi

Saturday, August 04, 2012

JustRite Friday Challenge #078 - Christmas In July

I made Christmas cards again. This time for Justrite Friday Challenge # 078 - Christmas In July
Jeg har lavet julekort igen.  Denne gang til JustRite Friday Challenge #078 - Christmas In July

On the first card, I used the Heart Scroll Background Stamp to baggrunder and the punched spellbinders die. Additionally I used Christmas Antique labels one for the text and the die in the middle.
På det første kort har jeg brugt Heart Scroll Background Stamp til baggrunder og på den udstandset spellbinders die. Derudover har jeg brugt Christmas Antique labels one til teksten og die i midten.
For the second card I have used Christmas Antique labels one and Noel Christmas Oraments
Til det andet kort har jeg brugt Christmas Antique labels one  og Noel Christmas Oraments
Otherwise I'm just enjoying my holidays, as well as I can, because I have caught a cold. It is probably an after effect from the air conditioner in Barcelona. My mother has been visiting a few days and we have  made ​​a lot of cards that you must wait to see. But I can show my Dt contribution to the challenge that is currently running over at Kort O Mania. This time we been sponsored with beautiful metal charms from KortHobby.no
Ellers nyder jeg bare min ferie, så godt som jeg nu kan, for jeg er blevet snot forkølet. Det er nok en eftervirkning fra air conditionen i Barcelona.
Min mor har været på besøg et par dage og vi har igen fået lavet en masse kort, som I må vente med at se.
Jeg kan tilgengæld vise mit Dt bidrag til den udfordring der lige nu kører over hos Kort O Mania. Vi er denne gang blevet sponsoreret med flotte metal charms fra KortHobby.no.
Right now I`m working on my project life week 30 when we were in Barcelona. It will probably be slightly different than the other week as I have so many pictures I want with. I make some extra A4 inset pages .
Two of them come here. They are in a somewhat different style than I usually do, but I enjoy trying to work with this size and make layouts more flat than usual but still with some 3d effect.
Jeg er i fuld gang med mit projekt life uge 30 hvor vi var i Barcelona. Den bliver nok lidt anderledes end de andre uger, da jeg har rigtig mange billeder jeg gerne vil have med.  Jeg laver nogle ekstra A4 layouts som kan sættes ind imellem.
To af dem kommer her. De er i en noget anden stil end jeg plejer at lave, men jeg nyder at prøve at arbejde med denne størrelse og lave layouts mere flade end ellers dog alligevel med lidt 3d effekt.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.