Monday, November 22, 2010

more Christmas cards

I´ve made more christmas cards and I hope to sell some of them at my work. They usually go like hot cakes ( it is a Danish way of talking and I do not know if it's called so in English)
Otherwise, I use them yourself. There is nothing as cozy as a homemade Christmas card ;O)

Jeg har lavet flere julekort ,som jeg håber at sælge på mit arbejde. De plejer at gå som varmt brød, ellers så bruger jeg dem selv .Der er intet så hyggeligt som et hjemmelavet julekort :O)
 
I have chosen to stop as a designer at ARTsy team onto StampARTic because I do not feel I have the necessary time and our hobby should not be a chore, but would be fun. These three cards is my last for them. They are made with distress ink and chlorine, a fun technique that smells a lot; O)

Jeg har valgt at stoppe som designer på ARTsy teamet over på StampARtic, da jeg ikke føler jeg har den nødvendige tid og vores hobby skal ikke blive en sur pligt, men gerne være sjovt. Disse tre kort er derfor mine sidste for dem. De er lavet med distress ink og klorin, en sjov teknik, som lugter en del ;O)
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, November 14, 2010

Christmas cards

I've worked a lot in the bygone weeks, so I have not been creative, but today I took revenge. There were Christmas cards cybercrop over at Scrapsisters and here I got Christmas cards to some of the challenges. Task 5 was prompt scrap, 3 cards in an hour, I saw the task a little late and managed to make these 3 cards in 22 minutes.

Jeg har arbejdet rigtig meget i den forgangende uge, så jeg har ikke været kreativ, men i dag tog jeg hævn. Der var julekort cybercrop over hos Scrapsisters og her fik jeg lavet julekort til nogen af udfordringerne.  Opgave 5 var hurtig scrap, 3 kort på en time, jeg så opgaven lidt sent og nåede at lave disse 3 kort på 22 minutter.

 This card is for the challenge of an alternative opening
Dette kort er til udfordringen med alternativ åbning
This cards was made for the Christmas sketch challenge
kort lavet til juleskitse udfordringen
also made a card for the classic Christmas explored Driggs, but the light is so bad so I must show a second day.
Jeg fik også lavet et kort til den klassiske juleudfordrig, men lyset er så dårligt så det må jeg vise en anden dag.
Now I will run again, pork roast awaits. Thanks for stopping by.
Nu vil jeg løbe igen , flæskestegen venter. Tak fordi du kiggede forbi

Monday, November 08, 2010

A quick post

It's not because I didn`t scrapped last week, but it's all DT tasks that I can not show on blogs yet.
Det er ikke fordi jeg ikke har scrappet i sidste uge, men det er alt sammen DT opgaver,som jeg ikke kan vise på blogge endnu.

However, I can show these two Christmas cards that I've made to an article over on StampARTic about how to use micra powder like Perfect pearls etc.
Jeg kan dog vise de her to julekort, som jeg har lavet til en artikel over på StampARTic om at bruge micra powder som perfect pearls m.m
  I have also made this card for colleague who has silver anniversary tomorrow.
Så har jeg lavet det her kort til kollega, som har sølvbryllup i morgen
Thnaks for stopping by and I hope you have a great week.
Tak fordi du kiggede forbi og hav en god uge.