Tuesday, August 23, 2011

Back to work

It was hard to start work again, I was certain come further down the pace of the holidays than I knew. Now I am back into the rhythm again and have also had the energy to be creative.
First, can I show my DT contribution to the challenge which now runs over at Kort O Mania, which is to make a card for a man / boy.
Det var godt nok hårdt at starte på arbejde igen, jeg var vist kommet længere ned i tempo i ferien end jeg lige var klar over. Nu er jeg ved at være inde i rytmen igen og har også haft overskud til at være kreativ.
Først kan jeg vise mit DT bidrag til udfordringen som lige nu kører over hos Kort O Mania, som går ud på at lave en kort til en mand/ dreng.

I have also had time to finde some of my old Christmas paper from hiding. I thought it was time to get it used by all the new nice Christmas paper begins to emerge.
Jeg har også haft gang i noget af mit julepapir fra gemmerne. jeg tænkte at det var på tide at få det brugt inden alt det nye lækre julepapir begynder at dukke op.
I have also made a Christmas card for Hero Arts months competition.
Det er også blevet til et julekort til hero arts månedskonkurrence

Finally, I can just show my purple layouts from the online course I participated in.
til sidst kan jeg lige vise mit lilla layout fra onlinekurset jeg deltog i.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, August 14, 2011

My holiday is nearly over

A nice long and very relaxing holiday is nearly over and tomorrow starts everyday life again. I have really enjoyed not having something specific to do every day and could just be creative when the desire arose and so it did yesterday.
I had made ​​this layout for Tuesday Trigger challenge over at Moxie Fab World. I have been inspired by the many layers and mix of patterns in the dress

En dejlig lang og meget afslappet ferie er ved at være forbi og i morgen begynder hverdagen igen. Jeg har rigtig nydt ikke at skulle noget bestemt hver dag og bare kunne være kreativ, når lysten meldte sig og det gjorde den i går.
Jeg fik lavet dette layout til Tirsdags Trigger challenge over hos Moxie Fab World.  Jeg er blevet inspireret af alle de mange lag og mixet af mønstre i kjolen.
 
I also made ​​this layout for the sketch challenge over at OUAS
Jeg fik også lavet dette layout til skitse udfordringen over hos OUAS
 
I also just made a simple Christmas card
Jeg fik også lige lavet et enkelt julekort.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi

Wednesday, August 10, 2011

A fantastic weekend

What a fantastic weekend, I've had in my mother's company. We really enjoyed ourselves and had made ​​a ton (probably a bit exaggerated) of cards. I also believe that my mother learned something new, though it's hard to teach as a naughty student.
Sikken en fantastisk weekend, jeg har haft i min mors selskab. Vi har rigtig hygget os og fået lavet tonsvis (det er nok en smule overdrevet) af kort. Jeg tror også at min mor fik lært noget nyt, selvom det er hårdt at undervise så fræk en elev.
Friday she was given the weekend's program, so she could prepare.
Fredag fik hun udleveret weekendens program, så hun kunne forberede sig.
 
yes we should achieve a lot
ja vi skulle nå en masse
and as for any other crop, there was a small welcome gift
og som til alle andre crop var der en lille velkomst gave
 
Just a picture of the sassy and proud student, with all her cards.
Lige et billede af den frække  og stolte elev, med alle hendes kort
 
Most of the cards we made for this crop was heavily inspired or lifted from some of the talented design team girls over at Papertrey Ink among others Betsy Veldman and Lisa Johnshon.
De fleste af de kort vi lavede til dette crop var stærkt inspireret eller liftet fra nogen af de talentfulde designteam piger over hos Papertrey Ink blandt andet  Betsy Veldman og Lisa Johnson
 
Here are a few of the cards I had made ​​and most will naturally be donated to OSH
Her er et udpluk af de kort jeg fik lavet og de fleste bliver naturligvis doneret til OSHhttp://operationskrivhjem.blogspot.com/
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Thursday, August 04, 2011

weekend card crop

I'm still here, I just enjoy my holiday in full. We have been a few days in Göteborg in Sweden, in the botanical garden, and otherwise we just relaxed, read books and of course I have also been creative.
I have made my two mini layouts for the colors blue and purple. yes I have actually through this online course learned to love the purple (yes it can be done Netti)
Jeg her her skam endnu, jeg nyder bare min ferie i fulde drag. Vi har været et par dage i Göteborg i Sverige, i botanisk have og ellers har vi bare slappet af, læst bøger og selvfølgelig har jeg også været kreativ.
Jeg har fået lavet mine to mini layouts til farverne blå og lilla. ja jeg har faktisk gennem dette online kursus lært at holde af lilla ( ja det kan godt lade sig gøre Netti)
These days I am doing a major cleanup of my scrap table, because this weekend I invited my mother to the summer cards crop all weekend. I will teach her different techniques and we will make cards and just enjoy ourselves.
Signe go to France with the girl garden tomorrow morning, so I take the ferry to Sweden, where my mother is ready with the coffee. When scrapromm opens we go out there and buy supplies for the weekend. Saturday she comes here and then take first home again Monday. I am actually looking forward to this like a little baby, yes it is silly.

I disse dage er jeg igang med en større oprydning af mit scrap bord, fordi i weekenden har jeg inviteret min mor til sommer kort crop hele weekenden. Jeg skal undervise hende i forskellige teknikker og så skal vi lave kort og bare hygge os.
Signe tager til Frankrig sammen med pigegarden i morgen tidlig, så tager jeg færgerne til sverige, hvor min mor står klar med kaffen. Når scrapromm åbner kører vi derud og køber forsyninger til weekenden. Lørdag kommer hun så her og tager først hjem igen mandag. Jeg glæder mig faktisk som et lille barn, ja det er fjollet.

We shall play with these delicious things that came in the mail yesterday. a birthday gift to me from myself ;O)
Vi skal blandt andet lege med disse lækre ting, som kom med posten i går. en fødselsdagsgave til mig fra mig selv  ;O)
Here at last I can actually show two maps that were created in the middle of the cleanup. They are made of residual paper.
Her til sidst kan jeg lige vise to kort, der blev lavet midt i oprydningen. De er lavet af restepapir

By the way there's a new challenge started with Kort O Mania and this card is my DT contribution. We are in the design team, this time sponsored by Kort og Godt and have worked with digital stamps from Robyns Fetish.
Forresten så er der en ny udfordring i gang hos Kort O Mania og dette kort er mit DT bidrag dertil . Vi er i designteamet denne gang blev sponsoreret af Kort og Godt og har arbejdet med digitale stempler fra Robyns Fetish.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.