Thursday, January 24, 2013

Project life week 3

Just as I'm about to be back to full speed I run into a cold. Wow, I`m tired of it.
week 3 ag my project just finished and this week I have been playing with my new PL kit from Studio Calico and my monthly packages from there and a few quotes from Pebbles inc.
Ligesom jeg er ved at være tilbage til fuld kraft løber jeg ind i en forkølelse. Hold da op hvor er jeg træt af det.
uge 3 ag mit project lige er færdigt og i denne uge har jeg leget med mit ny PL kit fra Studio Calico og min månedspakker derfra samt et par citater fra Pebbles ink.
and a close up of the week's unfortunate event.
og et close up af ugens kedelige begivenhed
Thanks for all your sweet comment and for stopping by.
Tak for alle jeres søde kommentar og fordi du kiggede forbi.

Friday, January 18, 2013

Project life week 2

How wonderful it is weekend. I've been looking forward to it and thankfully I got early off work today. I have had time to take a picture of my project life while there was still some daylight, so here are week 2. I have used a mix of my new project life kit from Studio Calico and sn @ p series from Simple stories.
Hvor er det dejligt at det er weekend. Det har jeg set frem til og heldigvis havde jeg tidligt fri fra arbejdet i dag. Jeg har haft tid til at tage billede af mit project life mens der endnu var lidt dagslys, så uge 2 kommer her. Jeg har brugt et mix af mit nye project life kit fra Studio Calico og sn@p serien fra Simple stories.
a close-up
et nærbillede 
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, January 15, 2013

cards

It's hard to get to work again, I have still not my normal energy and orcs almost only to go to work. When I get home, I'm completely done. I hope I'm soon really back on my feet again.
Det er godt nok hårdt at komme på arbejde igen, jeg har stadigvæk ikke min normale energi og orker næsten kun at gå på arbejde. Når jeg kommer hjem, er jeg helt færdig. Jeg håber snart jeg er rigtig på benene igen

This weekend I had little energy to make cards for OSH. They come here and several of them are made of residues
I weekenden havde jeg lidt energi til at lave kort til OSH. De kommer her og flere af dem er lavet af rester.
 here I have been playing with my new Spellbinders die
her har jeg leget med min nye spellbinders die

Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi

Tuesday, January 08, 2013

PL 2013

Wow, it's hard to start to work again after such a game of disease. I am so tired and have no energy or strength in my body, as I usually do. I should probably just take one day at a time.
Hold da op ,det er hårdt at starte på arbejde igen ovenpå sådan en omgang sygdom. Jeg er så træt og har slet ikke den energi eller styrke i min krop, som jeg plejer. Jeg må vel bare tage en dag ad gangen.

I have started my new Pl album 2013.Til my face and for the first week, I used paper from "Seen & Noted" series from Pebbles. It is so nice to be started again
Jeg er begyndt på mit nye Pl album for 2013.Til min forside og til den første uge , har jeg brugt papir fra "Seen & Noted" serien fra Pebbles. Det er så rart at være igang igen

My titel page
Min forside
 week 1
Uge 1
I also do 3 card to OSH out of the papers scraps
Jeg fik også lave 3 kort til OSH ud af papir resterne.
Thanks for dtopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, January 05, 2013

Project life week 52

I'm here shame yet, but what a start to the new year I got. I've been sick ever since the day before New Year's Eve. Really sick with a high fever and absolutely no strength for anything. It is only today I can feel that it is about to be over, so now the rest of the weekend used to gather strength, so I can get to work on Monday.
Jeg er her skam endnu, men sikken en start på det nye år jeg fik. Jeg har været syg lige siden dagen før nytårsaften. Sådan rigtig syg med høj feber og absolut ingen kræfter til noget som helst. Det er først i dag jeg kan mærke, at det er ved at være over, så nu skal resten af weekenden bruges på at samle kræfter ,så jeg kan komme på arbejde på mandag.

Today I managed to get ​​my project life album for 2012 finished, so here comes the last pages. There is again used a lot of materials from October Afternoon.
Jeg har i dag formået at få lavet mit project life album for 2012 færdig, så her kommer de sidste sider. Der er igen brugt en masse materialer fra October Afternoon.
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.