Sunday, April 29, 2012

Project Life week 16

Thursday night  my PCwent black and we tried to turn it countless times, but it would not start. Friday afternoon, we agreed that it had died, so we bought a new one. Unfortunately, all my pictures were on the old PC and the fool here have not been taken a backup of them. I have for a long time thought about  cleaned up the images on my computer and now I did in a snap. ;O( Now I hope that we somehow can get it started again, so the pictures can be saved.
Torsdag aften gik min pc i sort og vi  prøvede at tænde den utallige gange, men den ville ikke starte. Fredag eftermiddag blev vi enige om at den var afgået ved døden, så vi købte en ny. Desværre ligger alle min billeder på den gamle pc og nej fjolset her har ikke taget back up af dem. Jeg har i lang tid tænkt på at få ryddet op i billederne på pcen og det skal jeg så love for jeg fik i et snuptag. Nu håber jeg at vi på en eller anden måde, kan få den igang igen, så billederne kan reddes.

I have been creative this weekend. Yesterday I had ascrap visitors throughout the day. It was so nice and I made two layouts and two more today Unfortunately I can not show them because they are a gift. I can show my Project life for week 16
Jeg har været kreativ i denne weekend. I går havde jeg scrap besøg hele dagen. Det var så hyggeligt og jeg fik lavet to layouts og to mere i dag. Jeg kan desværre ikke vise dem, da de er til en gave. Jeg kan tilgengæld vise mit project life for uge 16
This week I have used materials from my Clementine core kit and some very old accessories from Chatterbox
I denne uge har jeg brugt materialer fra mit Clementine core kit og noget meget gammelt pynt fra Chatterbox

and we must not forget this week's stamps
og vi må da endelig ikke glemme uges stempler
Thanks for all your sweet comments about my job situation and thank you for stopping by.
Tak for alle jeres søde kommentar angående min jobsituation og tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, April 22, 2012

project life week 15

What a week. Monday I went to the doctor because I have had problems with my legs for a long time. Now Ihave to go to radiology department and have taken radiograph for osteoarthritis. So I am only 38 years.
Tuesday I went back to work after a long vacation and was told that I must change department on May 1, regardless of whether my department closes or not. It corresponds to change jobs in 12 days, so I am somewhat shocked. I work with children, so no matter how profesonel you are, then you have invisteret yourselves in these children and it's hard to say goodbye. However, I have been able to delayed the moveing  toMay 7 so I can say proper goodbye. I know I should be happy that I after all have a job, but therefore it is difficult anyway.
Sikke en uge. Mandag var jeg til lægen, da jeg længe har haft problemer med mine benene. Nu skal jeg til radiologisk afdeling og have taget røntgenbillede med henblik på slidgigt. Jeg er altså kun 38 år.
Tirsdag kom jeg tilbage på arbejde efter en lang ferie og fik at vide at jeg skal skifte afdeling 1 maj , ligemeget om min afdeling lukker eller ej. det svarer til at skifte arbejde på 12 dage, så jeg er noget chokeret.  Jeg arbejder jo med børn, så ligemeget hvor profesonel man er, så har man invisteret sig selv i disse børn og det er svært at sige farvel. Jeg har dog fået udskudt flytningen til d. 7 maj så jeg kan nå at sige ordentlig farvel. Jeg ved godt, jeg skal være glad for jeg trods alt har et job, men derfor er det svært alligevel.
Well now, enough is enough with all this complaining, I've still been creative this week.
Nå nu må det være nok med alt det brok,  jeg har jo alligevel været kreativ i denne uge.
Project life this week made ​​with paper and diecuts from Authentique
Project life denne uge lavet med papir og diecuts fra Authentique
This week stamps are used for among other things,
ugens stempler( de er fra Papertrey Ink) er brugt til blandt andet dette kort.
this card strongly inspired by Dawn McVey
dette kort stærkt inspireret af Dawn McVey
Last Monday I receive a package that has been very long in coming, as it mistakenly took a quick trip to New York before coming to Denmark. In it, among other things, there were new spellbinders and they had to be tested
I mandags modtag jeg en pakke ,som har været meget længe undervejs,da den ved en fejl tog en smuttur til New york inden den kom til Danmark. I den var der blandt andet nye spellbinders og de måtte jo afprøves
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, April 15, 2012

project lige week 14, cards

So my long vacation unfortunately coming to an end, I'm on the last day of vacation tomorrow. I've really enjoyed it and now I am actually going to come back to work and meet the kids again.
Så er min lange ferie desværre ved at være slut, jeg har lige den sidste feriedag i morgen. Jeg har virkeligt nydt det og nu glæder jeg mig faktisk til at komme tilbage på arbejde og møde børnene igen.

First I will show 2 cards I made to the monthly Challenge over at Hero Arts, which include some sketches which I have used.
Først vil jeg vise 2 kort jeg har lavet til måneds udfordingen over hos hero Arts,der er blandt andet nogle skitser, som jeg har brugt.

Of course I have also created Project Life. We did a lot in that week of  Easter , so I made two extra pages. Here I had driven my desire to scrap and it's fun sometimes to work on A4 size
Jeg har selvfølgelig også lavet Project Life. Vi lavede en masse i påske ugen, så jeg fik brug for to ekstra sider. Her fik jeg min scrappelyst styret og det er sjovt indimellem at arbejde med A4 størrelsen.
I have this week primarily used paper from Echo Park "this & att" series and of course a picture of the week stamps in honor of Annette and Maria , O)
Jeg har i denne uge primært brugt papir fra Echo park "this & that" serien og selvfølgelig et billede af ugens stempler til ære for Anette og Maria ;O)
On Saturday I got this wonderful package at the post office. It's so long since I have ordered from there, but it remains my favorite company in stamps.
I lørdags hentede jeg denne skønne pakke på posthuset. Det er så længe siden jeg har bestilt derfra, men det er og bliver mit favorit firma inden for stempler .
Of course I have played with some of it today and made ​​these cards
Naturligvis har jeg leget med noget af det i dag og lavet disse kort
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, April 08, 2012

Justrite Friday Challenge # 070 - "Pretty Papers and project life

It`s wonderful to have vacation. I get really relaxed and have been part time with family and friends. I enjoy your holiday (ie if you have vacation)
Hvor er det dejligt at have ferie. Jeg får virkeligt slappet af og har været en del sammen med familie og venner. Nyder I jeres ferie ( altså hvis du har ferie)
I have not been so creative, but I have made this card for Justrite Friday Challenge # 070 - "Pretty Papers.
You must create your own designer paper with stamps. I have used the stamp set Vintage Floral Labels
Jeg har ikke været så kreativ, men jeg har fået lavet dette kort til JustRite Friday Challenge #070 -- "Pretty Papers".
Du skal lave dit eget mønsterpapir med stempler. Jeg har brugt stempelsættet Vintage Floral Labels
As promised, here is week 13 of project life. This time, I used the kraft cardstock and pattern paper from My Mind `s Eye
Som lovet kommer her uge 13 af project life. Denne gang har jeg brugt kraft karton og mønsterpapir fra My Mind`s eye
 The stamps I have used this week and in the previous post.
Stemplerne jeg har brugt i denne uge og i det forrige indlæg
I'm running again, just out and watch the smoked trout mousse before we go to Easter lunch at my in-laws. Do you like Easter lunch party?
Jeg løber igen skal lige ud og se til den røget ørredmousse inden vi skal til påske frokost hos mine svigerforældre. Holder du påskefrokost?
Thanks for stopping by and Happe Easter
Tak fordi du kiggede forbi og God påske


Tuesday, April 03, 2012

Tags and project life week 12

I finally have vacation and is back home after a fantastic weekend in Jutland.
I had a really nice Saturday in Holstebro, where I taught the sweet ladies from Holstebro scrapklub. We did, among other things, a lot of different Tim Holtz techniques on tags. For those who do not know what to do with their tag here are some suggestions (I have  had the time to complete them)
Så har jeg endelig ferie og er hjemme igen efter en fantastisk weekend i jylland.
Jeg havde en rigtig hyggelig lørdag i Holstebro, hvor jeg undervist de søde damer fra Holstebro scrapklub. Vi lavede blandt andet en masse forskellige Tim Holtz teknikker på tags. For dem som ikke aner hvad de skal stille op med deres tag, så er her nogle forslag, jeg har nemlig haft tid til at færdiggøre demI've also had time to take pictures of my project life week 12 This week I have used materials from Turqoise Edition core kit and a lot of stamps.
Jeg har også fået tid til at tage billeder af mit project life uge 12. I denne uge har jeg brugt materialer fra Turqoise edition core kit samt en masse stempler.
I have used a lot of stamps in the previous week, both my teaching and my life project. I have not yet been taken pictures of the stamps, but I think the trained eye can see that there are used more than 7 stamps ;O)
Jeg har brugt rigtig mange stempler i en forgående uge, både til min undervisning og mit project life. Jeg har endnu ikke fået taget billeder af stemplerne, men jeg tror godt det trænet øje kan se at der er brugt mere end 7 stempler ;O)

I plan on blogging project life week 13 in the end of this week and I´m  also taking pictures of the stamps I have used. Now I want out and make birthday cake for my dear husband, for he has birthday today
Jeg regner med at blogge project life week 13 sidst på ugen og der kommer også billeder af de stempler jeg har brugt. Nu vil jeg ud og lave lagkage til min kære mand, for han har fødselsdag i dag.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.