Monday, November 26, 2012

Project Life week 46

Another great relaxing weekend is over and a new hard working week threatening. We are so busy at the moment with parents meetings and parent interviews. Fortunately, the worst is over when this week is over.
This is a quick post with a few picture of my project life week 46 I have again used paper from Basic Grey "Clippinds" series.

Endnu en skøn afslappende weekend er forbi og en ny hård arbejds uge truer. Vi har så travlt for tiden med forældremøder og forældresamtaler. Heldigvis er det værste overstået ,når denne uge er omme.
Dette er et hurtig indlæg med et par billede af mit project life uge 46. Jeg har igen brugt papir fra Basic Grey "Clippinds" serien.
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, November 18, 2012

Project life week 45

 Time is running fast and before you know it another week is gone.
It has been a busy week work-wise, so there has not been much time for creativity, but a little I can show.
Hvor tiden dog løber hurtigt og inden man ved af det er endnu en uge gået.
Det har været en travl uge rent arbejdsmæssigt, så der har ikke været meget tid til kreativitet, men lidt kan jeg da vise.

First a layout I made after a sketch over at Studio Calico. In a different style than I usually do and the paper I would not normally put together, but you gotta challenging yourself and I am really pleased with the result.
Først et layout jeg har lavet efter en skitse over på Studio Calico. I en anden stil end jeg plejer og med papir jeg normalt ikke ville sætte sammen, men man skal jo udfordre sig selv og jeg er faktisk tilfreds med resultatet.
Week 45 in the project life. This week I have used papers from Basic Grey "Clippings" series.
Uge 45 i project life. I denne uge har jeg brugt papir fra Basic Grey "Clippings" serien.
Finally, a card made of scraps.
Til sidst et kort lavet af rester.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, November 11, 2012

Project life week 43 & 44

So there went  2 weeks before I had updated my blog again. There is plenty of   excuses, so I will not enter that road. The most important may be that I am here again ; O)
Så gik der igen 2 uger inden jeg fik opdateret min blog. Undskyldninger er der nok af, så dem gidder jeg ikke kommer ind på. Det vigtigste må være at jeg er her igen ;O

I'm still good with my project life and I have decided to repeat the success again next year. It is definitely a process I enjoy and the album I look most in. Here comes weeks 43 and 44
Jeg er stadigvæk godt med med mit projekt life og jeg har besluttet at gentage succesen igen næste år. Det er helt klart en process jeg nyder og de album jeg får kigget mest i. Her kommer uge 43 og 44
And a layout  from this year graduation
Og et enkelt layout fra årets afslutningsfest er det blevet til.
Thanks for stopping by  and I'll try to be a better blogger
Tak fordi du kigget forbi og jeg skal nok prøve at blive en bedre blogger