Saturday, February 08, 2014

I'm still alive

I'm still alive but have just had so much trouble with my arthritis and examination at the hospital that I have not had the energy for much else than my job. There are good days and days they are not so funny. Today is a good day, so I want the blog to be updated.
Jeg lever endnu men har bare haft så meget bøvl med min gigt og undersøgelse på sygehuset, at jeg ikke har haft energi til ret meget andet end mit job. Der er gode dag og dage de er knap så sjove. I dag er en god dag, så derfor skal bloggen opdateres.

I have made a good start with my Project Life for 2014. I have chosen to do every week on a single page instead of a double page as it is quite simply take up too much and I sometimes forget to take pictures. Should there be weeks where there is extra, so am I doing insert pages. So far this plan works well for me.
Jeg er kommet godt igang med mit Project Life for 2014. Jeg har i år valgt at lave hver uge på en enkelt side i stedet for en dobbeltside, da det simpelhen fylder for meget og jeg indimellem glemmer at tage billeder. Skulle der komme uger, hvor der sker ekstra meget, så laver jeg indsætsider. Indtil videre virker denne plan godt for mig.

My front is partly made ​​of materials from my new monthly package from Gossamer Blue, which is so delicious and definitely more my style than I get from studio calico. The I will now cancel, a package should be enough.
Min forside er til dels lavet af materialer fra min nye måneds pakke fra Gossamer Blue, som er så lækker og helt klart mere min stil end den jeg får fra Studio calico. Den vil jeg nu afbestille, en pakke må være nok.
Week 1 and 2 are primarily made of my midnight core kit. I will, where possible, still try to make the pages so that they fit more or less together in materials, although there is a week of each page. It must of course still be pleasant to look at
uge 1 og 2 er primært lavet af mit midnight core kit. Jeg vil så vidt muligt stadigvæk prøve at lave siderne, så de passer nogenlunde sammen i materialer, selvom der er en uge på hver side. Det skal jo stadigvæk være behageligt at se på
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.