Tuesday, September 28, 2010

Cards

What a wonderful long weekend I've had. We went last Friday to Lalandia in Jutland 8 giant water park for those not familiar with it). Saturday we spent the whole day at Legoland and Sunday we were just a few hours in the water before heading home.

Therefore I have not had time to be as creative in the bygone weeks, but I can show some cards I've made for a recycling article over at StampARTic
Sikken en skøn forlænget weekend jeg har haft. Vi tog i fredags til Lalandia i Jylland (kæmpe vandland for dem der ikke kender det). Lørdag tilbragte vi hele dagen i Legoland og søndag var vi lige et par timer i vandet inden turen atter gik hjemad.
Jeg har derfor heller ikke nået at være så kreativ i den forgangende uge, men jeg kan da vise nogle kort jeg har lavet til en genbrug artikel over på StampARTic

On this card, I used packaging from a pack  of Prima flowers
På dette kort har jeg brugt emballagen fra en pakke blomster
Here I have stamps with a Lego brick and bubble plastic
Her har jeg stempler med en lego klods og bobbel plastik
The flower on this card is made of coffee filters stained with glimmermist
blomsten på dette kort er lavet af kaffefilter farvet med glimmermist
You can read the article here
Du kan læse artiklen her

On Friday I will go to Funen, where I will participate in a scrap convention, which this time would be involved around 300 scrappers. I'm really looking forward to this.
På fredag drager jeg til Fyn ,hvor jeg skal deltage på convention , hvor der denne gang skulle deltage omkring 300 scrapper. Jeg glæder mig helt vildt.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Tuesday, September 21, 2010

Blog hop winner

So  the winner of the Kort o Manias blop hop party found, you can see it here.
Så er vinderen af kort o manias blop hop party fundet, du kan se det her.

I also have a drawing on my little candy and the winner was comment number
jeg har også trukket lod om min lille candy og vinderen blev kommentar nr

True Random Number Generator
Result: 49

and that is
og det er
I would like to take this opportunity to thank everyone who attended
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle der deltog  og Lene hvis du lige mailer mig din adresse på madsen.lisette ( @  ) yahoo.com så sender jeg dig blomsterne.

There is a new challenge eunning over at Kort o mania, you can read more here
Så er der en ny udfordring igang hos Kort O mania og denne gang skal du lave dit eget baggrundspapir. Læs mere her
Here is my DT- contribution
Her er mit DT bidrag

There is now  a new exciting number of street Scrapsisters Magazine and there is once again beautiful items in. You can see it here
Så er der et nyt spændende nummer på gade af Scrapsisters magasinet og der er endnu en gang skønne artikler i. Du kan se det her

I can show what I had in the last issue
jeg kan her vise hvad jeg havde med i sidste nummer

My very first doilly
Min allerførste doilly
A card for a digi stamp article
Et kort til en artikel om digi stempler
A layout for a sketch article
Et layout til en artikel om skitser

Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi

Monday, September 13, 2010

I been scrapping

You come to my Kort O 'Mania hop blog post here
Du kommet til mit Kort O´ Mania blog hop indlæg her

Last Saturday I was at Scrap N Dream Fair in Tårstrup and had a perfectly wonderful day. It is long since I've been to the crop of any kind, so that was maybe why I did not get much done.
In return  I talked a lot and my money disappeared mysteriously, although I from home had said I didn`t need anything ;O)

I lørdags var jeg til Scrap N Dream messe i Tårstrup og havde en helt igennem fantastisk dag. Det er længe siden jeg har været til crop af nogen art, så det var måske derfor jeg ikke fik lavet særligt meget.
Jeg fik tilgengæld snakket en masse og min penge forsvandt på mystisk vis, selvom jeg hjemmefra havde sagt jeg ikke manglede noget ;O)

I did however, after all, made three cards to OSH (which I do not have pictures of) and two layouts
Jeg fik dog trods alt lavet  3 kort til OSH ( som jeg ikke har billeder af) og to layouts
Yesterday I played with Japanese rice tape and made these two DT contribution to StampArtci you can see the other DT members cards here.
I går legede jeg med japansk ris tape og fik lavet disse to DT bidrag til StampArtci, du kan se de andre DT medlemmers kort her
Here I have put Glimmer Glam on the tape
Her har jeg duppet Glimmer Glam på tapen
On this card I stamped on the tape
På dette kort har jeg stemplet på tapen
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, September 12, 2010

Hipp Hurra for Kort O Mania

Kort Ò Mania fills years, yes we have birthday and we have chosen to celebrate the day with a blog hop party. These two delicious prizes from Steffens Hobby are at stake
Kort Ò Mania fylder år, ja vi har fødselsdag og i den andledning har vi valgt at fejre dagen med en blog hop party. Disse to lækre præmier  fra Steffens Hobby er på høj kant

Everything you need to do is gather letters. 'The hunt starts on the Kort Ò Mania and there you can read how you get on. My letter to you is A and the next letter you will find at Guro right her. Remember to write a comment here before 19 /9 at 10 PM, to participate in the draw for this little bouquet

Alt hvad du skal gøre er at samle bogstaver. Jagten starter på Kort Ò Mania og her står hvordan du kommer videre. Mit bogstav til dig er  A og næste bogstav finder du hos Guro lige her
Husk at skrive en kommentar her  senest d. 19/9 kl. 22.00, da jeg blandt alle kommentarene trække lod om denne lille buket


HIP HIP HURRA