Sunday, June 27, 2010

Skissedilla # 65

My contribution to sketch challenge # 65 over at Skissedilla. I think they make some fantastic sketches and wanted to participate
Mit bidrag til skitse udfordring #65 over på Skissedilla. Jeg synes de laver nogle fantastiske skitser og fik lyst til at deltage
This weekend here otherwise have been on total relaxation, I have most of the time sitting out in my cozy garden and enjoy the sun in the company of a good mystery and a cup of coffee. Right now I have thrown my love of reading over Sara Blædel. She writes amazing detective novels.
Denne her weekend har ellers stået på total afslapning Jeg har det meste af tiden siddet ude i min hyggelige have og nyd solen i selskab med en god krimi og en kop kaffe. Lige nu har jeg kastet min læselyst over Sara Blædel. Hun skriver helt fantastiske krimier.

During the week, I have made a couple of cards for the monthly card challenge over at Hero Arts blog. These two cards are made with color layring technique.
I løbet af ugen er det blevet til et par kort, til den månedlige kortudfordring over på Hero Arts bloggen. Disse to kort er lavet med colour layring teknikken

At last I can show my two cards that are mine DT contributions Ingers glue resist tutorial over at Stamp ARTic. You can read more here
Til sidst kan jeg vise mine to kort som er mine DT bidrag til Ingers glue resist tutorial over på StampARTic. Du kan læse mere her

                                                             Thanks for stopping by
                                                           Tak fordi du kiggede forbi

Sunday, June 20, 2010

another week

Then another week went by and I just think times fly away, without I have been creative or, not so creative that I would like. Maybe it's the season, because I am a lot more outdoor than usual. The reason probably because I now have a beautiful garden, which can actually be used for something and then I passed a lot of long walks with the dog. I think I am already in the three months we have lived here have walked more than I have done the last 18 years in Tikøb.

Så gik endnu en uge og jeg synes bare tiden flyver af sted, uden jeg får været kreativ. I hvertilfælde ikke så kreativ, som jeg gerne selv vil. Måske det er årstiden, for jeg er en del mere ude end jeg plejer. Det skyldes nok fordi jeg nu har en skøn have, som faktisk kan bruges til noget og så får jeg gået en masse lange ture med hunden. Jeg tror jeg allerede nu i de 3 måneder vi har boet her, har gået mere end jeg har gjort de sidste 18 år i Tikøb

However, I have little I can show here on the blog.
The first card is my contribution to DT challenge over at Kort `o` Mania and you can still manage to participate. See here

Jeg har dog lidt jeg kan vise her på bloggen.

Første kort er mit DT bidrag til udfordringen over på Kort ´o ` Mania og du kan stadigvæk nå at deltage. Se her

Here is a map where I just went berserk with different stamps and distress ink.
Her er et kort hvor jeg lige gik amok med forskellige stempler og distress ink

Then yesterday I made a layout for challenge # 11 over at The color room.Jeg love the colors
Så fik jeg i går lavet et layout til udfordring # 11 over på The colour room.Jeg er vild med de farver

Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, June 14, 2010

Raniy weeeknd

How beautiful with such a rainy weekend, it has meant for that I finally had taken me time to scrap and not only make cards.
I had made two layouts and some cards before hand stretch bored with inflammation of the wrist

Hvor herligt med sådan en regnfuld weekend, det har nemlig betydet at jeg endelig fik taget mig sammen til at scrappe og ikke kun lave kort.
Hele to layouts og et par kort blev det til, inden hånden strækkede med betændelse i håndledet.

This layout are made for colour challenge # 10 over at The colour room.
Dette layout er lavet til farvepallet 10 udfordringen over på The colour room

Cards out of the scraps for Operation write home
Et par kort ud af resterne, de er til Operation skriv hjem.

Layout I made using a sketch
Layout lavet udfra en skitse, som jeg ikke kan huske hvor jeg fandt ;O)

Ordering cards with matching envelopes
Bestillingskort med matchende kuvert


Thanks for stopping by and I hope you have a great week with lots of sunshine
Tak fordi du kiggede forbi og jeg håber du får en god uge med masser af solskin.

Sunday, June 06, 2010

a wonderful weekend

What a wonderful weekend I had. Last Friday I went after work to sweden with Signe. We had to stay overnight with my parents and my mother had a lovely three informed dinner ready for us.
Evening was spent watching TV and talking. Saturday we got up early and went shopping in town. Signe was very pleased when she found a Gina Tricot shop and it was indeed both a skirt and t-shirt.
We ate lunch at a Chinese restaurant. afterwards we went home and fetched the car and drove to Scrap Room where I had traded a portion of paper and other oddments.
Today has been most days of gardening. I have gone to battle against skvadder cabbage and it's solid work I had to say.
 
Sikken en skøn weekend jeg har haft. I fredags tog jeg efter arbejde til sverige sammen med Signe. Vi skulle overnatte hos min forældre og min mor havde en dejlig 3 rettes middag klar til os.

Aften blev tilbragt med at se tv og snakke. Lørdag stod vi tidligt op og gik på shopping nede i byen. Signes glæder var stor, da hun fandt en Gina Tricot butik og det blev da også til både nederdel og t- shirt.
Vi spist frokost på en kinesisk resturant. bagefter gik vi hjem og hentede bilen og kørte til Scrap Room, hvor jeg fik handlet en del papir og andre småting.
I dag har dagen stået mest på havearbejde. Jeg er gået til kamp mod skvaderkålen og det er fast arbejde skulle jeg hilse og sige.

I haven`t so much layout and cards , I can show yet, but this layout I made for a challenge over at The Colour room Challenge blog. An awesomechallenge blog.
Jeg har ikke fået lavet så meget kreativt, jeg kan vise, men det her layout lavede jeg til en udfordring over på The Colour room challenge bloggen. En fed udfordringsblog
So I got done my first four cards to "opreation write home" (cards for our deployed soldiers)
I have chosen to keep them quite simple and used mainly scraps.
Så har jeg fået lavet mine første 4 kort til "opreation skriv hjem" ( kort til vores udsendte soldater)

Jeg har valgt at holde dem rimelig simple og brugt hovedsagligt rester

Thanks for stopping by.
   Tak fordi du kiggede forbi

Tuesday, June 01, 2010

a little of everything

Now we have now lived in this house in two and a half months and I enjoy it in full.
It is wonderful to explore the garden and see all the things which are now springing up. I was sorry to move from our beautiful paradise apple trees, but look like what I instead now standing in front of my room window.

Vi har nu boet i huset i 2½ måne dog jeg nyder det i fulde drag. Det er skønt at gå på opdagelse i haven og se alle de ting som nu skyder op. Jeg var ked af at flytte fra vores smukkeparadisæble træer , men se lige hvad jeg i stedet nu har stående ude foran mit stuevindue.I always wanted me a tulip tree / Magnolia tree and I think it is. I've never seen it in the beautiful color before ....... someone who knows what it called?
Jeg har altid ønsket mig et tulipan træ/ magnolie træ og det tror jeg det er. Jeg har dog aldrig set det i den smukke farve før.......nogen der ved hvad det hedder?

I dosen`t scrap the moment, but I made a lot of cards. Here is my DT card for an article about distress ink and lemon jucie over at StampARTic, you should try it, it´s really fun.
Jeg får slet ikke scrappet for tiden, men det er blevet til en masse kort. Her er mit DT kort til en artikel om distress ink og citron over på StampARTic. Du skulle tage at prøve, det er ret sjov tog nemt.
Then shot a new challenge in time over the Kort `O` Mania, which is to use three flowers, three buttons and three kinds of pattern paper. The design team is this time we were sponsored by 3ndypapir from Norway. Here's my card.
Så er der skudt en ny udfordring i gang over på Kort `O` Mania, som går ud på at bruge 3 blomster, 3 knapper og 3 slags mønsterpapir. I designteamet er vi denne gang blevet sponsoreret af 3ndypapir fra Norge. Her er mit kort

First in June means status and comes here: / Første juni betyder status og den kommer her:

House: We've got planks clothing on the gables and changed.

Huset: Vi har fået bræde beklædning på gavlene og skiftet to vinduer. I haven er jeg begyndt at tynde ud i junglen på forsiden af huset.

Best scrap buy: The paper lines Gypsy Sisters and Devonshire Collection by kaiser craft. So beautiful

Bedste scrapkøb: Papir linjerne Gypsy Sisters og Devonshire Collection fra kaiser craft. Så flotte

My weight: I finally got started again and has lost 1 kg.

Min vægt: jeg er lang om længe kommet igang igen og har tabt 1 kg.

And I´ve only made 13 cards and 6 layouts this past month.

Det blev desværre kun til 13 kort og 6 layout i sidste måned.

Thanks for stopping by. Tak fordi du kiggede forbi.