Sunday, March 27, 2011

I'm home again

I've had a fantastic weekend with my parents in Helsingborg. Friday evening we had company of my mother's travling girlfriends and we got a 3 course meal. I tasted pork cheeks for the first time and when I think about it, it took 3 hours to make,  I do not really know if I thought it was worth it.
Saturday I taught my mother kissing technique with stamps. We also made a book box, but  my mother certain have to practice some more with that. ;O)
Today we have been to a scrap and card show. I bought, among other new paper and artisan elements from Pink paislee, butterfly stamp from Tim Holtz and a lot of paper from Pion design. A really great weekend.

Jeg har haft en fantastisk weekend hos mine forældre i Helsingborg. Fredag aften havde vi også selskab af min mors rejse veninder og der var dækket fint op til 3 retters menu. Jeg smagte svinekæber for første gang og når jeg tænker på ,det havde taget 3 timer at lave, så ved jeg ikke rigtig, om jeg synes det var besværet værd.
Lørdag underviste jeg min mor i kysse teknik med stempler. Vi fik også lave en bog æske, men der skal min mor vist lige øve sig noget mere. ;O)
I dag har vi været til scrap og kort messe. Jeg fik blandt andet købt ny papir og artisan elements fra Pink paislee, sommerfugl stempel fra Tim holtz og en masse papir fra Pion design. En rigtig skøn weekend.
I dag har vi været til scrap og kort messe. Jeg købte blandt andet nyt papir og artisan elements fra Pink paislee, sommerfugl stempel fra Tim holtz og en masse papir fra Pion design. En rigtig skøn weekend.

Here is a card made ​​with kissing technique.
Her er et kort lavet med kysseteknik
     
I have scrapped  entire 3 layouts this week. Great to get started with layouts again.
Jeg har scrappet hele 3 layouts i denne uge. Dejligt at kommer igang med layouts igen

This week it was indeed my turn to give Netti and jette a challenge and they got it. They should either use challenge # 50 at the colourroom (both color and sketch) or only use the sketch and some kind of spray mist (which I know they both are reluctant to use) here is my take on the challenge, I`ve used the sketch and of couse mist.
I denne uge var det jo min tur til at give netti og jette en udfordring og det fik de. De skulle enten bruge udfordring # 50 hos colour room ( både farver og skitse) eller kun bruge skitsen og en eller anden form for spray mist ( som jeg ved de begge to ikke er meget for at bruge). her er mit bud på udfordringen, jeg brugte skitsen og selvfølgelig mist.

The last layout  today
Det sidste layout i denne omgang

Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Thursday, March 24, 2011

make it monday challenge

I've made a card to Make it monday challenge over at Papertrey Ink. The challenge is to use
copics to add shading and depth to colored cardstocks.
Jeg har lavet et kort til Make it monday udfordringen over hos Papertrey Ink. Udfordringen går ud på at bruge copics på farvet karton, for at skabe dybte og skygger.
 
I'm definitely not satisfied with the outcome. Probably because I had just the right Copic colors to match the cardstocks, so I must be on the hunt for new pens.
I have used plum pudding and lavender moon  cardstocks ,Copic  ciaoV15 and RV02. PTI stamp:Year of flowers carnations. The text stamp is from Orion design
Jeg er absolut ikke tilfreds med resultatet. Nok fordi jeg ikke lige havde de rigtige copics farver til kartonen, så jeg må  på jagt efter nye penne.
Jeg har brugt karton i farverne plum pudding og lavender moon, Copic  ciao V15 og RV02. Tekst stemplet er fra Orion design. PTI stempel: year of flowers carnations
Tomorrow Iget off work early and then I´m going to Sweden, where I will spend the whole weekend. I shall teach my mom kissing technique and Sunday we're going to scrap and card show.
I morgen har jeg tidlig fri fra arbejde og så tager jeg til Sverige og tilbringer hele weekenden der. Jeg skal lære min mor kysse teknik og søndag skal vi til scrap og kort messe.
 
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, March 19, 2011

A bit of everything

I have bit of everything to show today. First, my two cards to task 3 and 4 at Scrapsisters Card Master Challenge:
Jeg har lidt af hvert at vise i dag. Først er mine to kort til opgave 3 og 4 hos scrapsisters Kortmester udfordring:
Challeng 3 was something curled, something black, something round and glitter. I've used glimmermist on cake doilie

Udfordring nr. 3 var noget krøllet, noget sort, noget rundt og glimmer. Jeg har brugt glimmermist på kageservietten.
Challenge No. 4 was to use a specific sketch and here again I used my button Boutique stamp set along with the flower fusion # 1 I was inspired by Dawn to use these two sets together.
Udfordring nr. 4 var at bruge en bestemt skitse og her har jeg igen brugt mit button Boutique stamp set sammen med the flower fusion #1. Jeg blev inspireret af Dawn til at bruge disse to sæt sammen.
 Over at Kort O Mania run again a new challenge where you must use dies / punch on your creation. Here is my  DT contribution . I´ve used the Mat stack 4 die on the card and a Martha Stewart punch to make the small band around the envelope
Over på Kort O Mania køre der igen en ny udfordring, hvor du skal bruge dies / punch på din kreation. her er mit DT bidrag. Jeg har brugt Mat stack 4 die til kortet og en Martha Stewart punch til det lille bånd rundt om kuverten
  Finally, I show a layout I've made ​​to a private challenge Jette, Netti and I give each other. This time it went out to use a sketch and glimmermist. The doilie was originally all white, but got 3 different colors glimmermist and then I stamped text on it.
Til sidst vil jeg vise et layout jeg har lavet til en privat udfordring, som Jette, Netti og jeg giver hinanden. Denne gang gik det ud på at bruge en skitse og glimmermist. Kageservietten var oprindelig helt hvid, men har fået 3 forskellige farver glimmermist og derefter har jeg stemplet på den
Thanks for stopping by and have a great weekend.
Tak fordi du kiggede forbi og hav en god weekend.

Sunday, March 13, 2011

A fantastic weekend

I've had a fantastic weekend. I've been to scrapbook convention in Fyn together with some lovely girls.
We left on Friday. I drove with Brit, who had borrowed her little brother's "new" old car. Wow  it was an experience to ride in it. We had a really fun trip and talked so much that we, among other things drove 3 laps in the same roundabout and missed a 3 meter high sign, but we did find the destination.
Friday evening we went to a little before scrap scrop and it was really nice. I made 4 cards for OSH,  unfortunately I did not take a picture of them.
Saturday we went to  the convention and I thought that I would surprise Netti, who did not know (I thought) that I came. Unfortunately, the surprise is not quite so great ,when there was someone who had told her so.

Jeg har haft en fantastisk weekend. Jeg har været til før scrap og convention på Fyn sammen med nogle dejlige tøsser.
Vi tog afsted i fredags. Jeg kørte med Brit, som havde lånt hendes lillebrors "nye" brian bil. Hold da fest det var en oplevelse, at køre i den. Vi havde det rigtig skægt og fik snakket så meget, at vi blandt andet kørte 3 omgange i den samme rundkørsel og overså et 3 meter højt skilt, men vi fandt da frem til bestemmelsestedet. Fredag aften var vi til før scrap og det var rigtig hyggeligt. Jeg fik lavet 4 kort til OSH, fik desværre ikke taget et billed af dem.
Lørdag stod den så på convention og det var meningen at jeg skulle overraske Netti, som ikke vidste( troede jeg) at jeg kom. Desværre blev overraskelsen ikke helt så stor, da der var nogen som havde fortalt hende det.

I had signed up for a course "Inky Fingers" with Anna Finnabar from Poland. It was a really fun course and I must say that one got dirty finger. It was an techniques course and although I knew most of techniques,  I got new inspiration to take home. I made this layout

Jeg havde tilmeldt mig et kursus "inky fingers" med Anna Finnabar fra Polen. Det var et rigtig sjovt kursus og jeg må sige at man  fik beskidte finger. Det var et teknik kursus og selvom jeg kendte de fleste af teknikkerne, så fik jeg ny inspiration med hjem. Jeg fik lavet dette layout
I made two more layouts, but I can`t show. In addition, I also shoped a lot , talked and just enjoyed myself. A really nice day and a wonderful road trip back home, so beautiful it was, however the company was the best ;O)
Jeg fik lavet endnu to layouts, men dem kan jeg ikke vise. Derudover fik jeg handle en del, snakket og bare hygget mig. En rigtig dejlig dag og en skøn biltur hjem igen, det skønneste var dog selskabet ;O)

Today I relaxed and scrapped a challenge Netti, Jette and I gave each other last week. We had to use a specific outline and may only use paper from Basic Grey
I dag har jeg slappet af og scrappet en udfordring Netti ; Jette og jeg gav hinanden i sidste uge. Vi skulle bruge en bestemt skitse og måtte kun bruge papir fra Basic grey
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Sunday, March 06, 2011

More cards

Right now there is running a new monthly challenges over at Hero Arts , where among other things you can use layred background stamp technique. A technology geek like me  had to try that.
Lige nu kører der en ny måneds udforing over på Hero Arts bloggen, hvor man blandt andet kan bruge layred background stempel teknik.  Dette måtte en tekniknørd som mig jo prøve.
Then I also made my cards to The CardMaster task # 2, which was to lifts / be inspired by a card.
Så fik jeg også lavet mit kort til kortmester opgave nr 2, som gik ud på at lifte/ lad sig inspirere af et kort. jeg blev inspireret af en masse firkanter. 
There are a charity event started over at Scrapsisters and I guess I just have to make a few cards or two. Once done, then I started to scrap because it's a long time since I last did it and I miss it.
Lige nu er der en velgørenheds event igang over hos Scrapsisters og der tror jeg lige jeg skal lave et par kort til eller to.  Når det er gjort ,så vil jeg igang med at scrappe for det er godt nok snart længe siden, jeg sidst har gjort det.

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Wednesday, March 02, 2011

Decorate plastic box

Then there's  a new challenge going on over at Kort O Mania. This timeyou have to alter / decorate anything. You can still have time to play along, so drop by here.
Så er der skudt en ny udfordring igang over på Kort O Mania. Denne gang går det ud på at alter / dekorere noget. Du kan stadigvæk nå at være med, så kig forbi her.

The design team have been sposnoreret of 3ndy papir and Stampers Heaven.
I have chosen to decorate an empty plastic box.
I designteamet er vi blevet sposnoreret af 3ndy papir og Stampers Heaven.
jeg har valgt at dekorere en tom plastik æske

Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.