Wednesday, December 31, 2014

Happy New Year

So another year went by. A year which offered me many challenges, both medically and job- related issues. My foot was operated without much success, on the other hand, I had the pleasure with inflammation of the toe, which resulted in the nail was removed. My workplace for 7 years was closed, luckily I got a new job that I am very happy for.
My blog was neglected in a half a years, I was not doing all the cards and layouts I wanted, but I`m total up to date with my Project Life. See for yourself.
Så gik endnu et år. Et år som bød mig på mange udfordringer både helbredsmæssigt og jobmæssigt. Min foden blev opereret uden nogen videre succes, derimod fik jeg fornøjelse med betændelse i tåen, som resulteret i at neglen blev fjernet. Min arbejdsplads gennem 7 år blev lukkede, heldigvis fik jeg et nyt job, som jeg er meget glad for.
Min blog blev forsømt i et halvt år, jeg fik ikke lavede alle de kort og layouts jeg gerne ville, tilgengæld er jeg total up to date med mit Project Life. Se selv.

Speaking of Project Life, so I continue again next year. I love quite simply the kind of scrapbooking. I wears some changes. For I have bought this album, which is in letter size.
apropo Project Life, så fortsætter jeg igen næste år. jeg elsker simpelhen den form for scrapbooking. Jeg fortager dog visse ændringer. Jeg har nemlig købt dette album, som er i lettersize.
And there was pockets, which is fine for Project Life. I continue to do it on a weekly basis, but I don`t take it so closely if every week fill one or two pages. Perhaps also for the first time I will be sneaking some handwriting in the album.
Og der var sørme lommer med, som passer fint til Project Life. Jeg forsætter med at lave det på ugebasis, men om hver uge fylder en side eller to sider, det tager jeg ikke så nøje. Måske der også for første gang sniger sig lidt håndskrift ind i albummet.

Now the only thing left to say
så der vist kun tilbage at sige 

Happy New Year
 Godt Nytår

Wednesday, December 24, 2014

Merry Christmas

Then it was  December 24. The day when we celebrate Christmas here in little Denmark. We are going to celebrate Christmas with my sister and brother-in-law. It`s always cozy even though I do not think They eat really Christmas food. They eat  duck and roast pork, where I think it has to be have stuffed turkey.
Så blev det den 24 december ,dagen hvor vi fejre jul her i lille Danmark.  Vi skal fejre jul hos min svigerinder og svoger. det plejer at være hyggeligt selvom jeg jo ikke mener vi får rigtig jule mad. Hos dem spiser vi nemlig and og flæskesteg, hvor jeg jo er opvoksede med farseret kalkun.

I wish you all
Merry Christmas 

Jeg ønsker jer allesammen en rigtig
Glædelig Jul

Tuesday, December 23, 2014

Merry December 23

Exactly 18 years ago, I saw the most quiet Christmas Eve. I was all alone while the rest of Denmark danced around the fine Christmas trees around the country. Christmas dinner was consumed in my bed. Actually, it was a very special experience and I was not alone, for beside my bed was the best before Christmas present I've ever gotten and exact Today she fills 18 years. Yes my dear daughter is officially an adult now. Big Congratulations my girl

For præcis 18 år siden jeg oplevede den mest stille juleaften. Jeg var helt alene mens resten af Danmark dansede rundt om de fine juletræer rundt omkring i landet. Julemiddagen var indtaget i min seng. Faktisk var det en meget speciel oplevelse og jeg var ikke helt alene, for ved siden af min seng lå den bedste før julegave jeg nogensinde har fået og præcis i dag fylder hun 18 år. Ja min kære datter bliver officelt voksen i dag. Stort Tillykke min pige

I made this box cards for her, standing and waiting for her to wake up
Jeg har lavet dette box kort til hende, som står og venter på hun vågner

Merry December 23
Glædelig 23 december

Monday, December 22, 2014

Merry December 22

A quick post today, because I go out and buy Christmas presents in shoes. yes you read right, I can now have sneakers on, it  only hurt a bit, but it is not sandal weather in Denmark at the moment.
Et hurtigt indlæg i dag, for jeg skal ud og købe julegaver i sko. ja du læste rigtig jeg kan nu have gummisko på, det gør kun en smule ondt, men det er altså ikke sandalvejr i Danmark for tiden.

I'll just have a picture of my last advent gift from Anja
I får lige et billede af min sidste adventsgave fra Anja
Merry December 22
Glædelig 22 december

Sunday, December 21, 2014

Merry Fourth Sunday of Advent

I think I reach it, the first two gifts are in the house and the last being bought on Monday. Yesterday, I got the Christmas cards sent, so now I feel I am almost om top again.

Today's creative touches is a Christmas box card. I have for some time been wanting to try making one, so I did yesterday.
Dagens kreative indslag er et jule box card. Jeg har gennem længere tid haft lyst til at prøve at lave et, så det gjorde jeg i går.
I have used dies from Papertrey Ink. I do not know if you can sense that the white on the trees are glitter
Jeg har brugt dies fra Papertrey Ink.  Jeg ved ikke om man kan fornemme at det hvide på træerne er glimmer


Merry December Fourth Sunday of Advent
Glædelig fjerde søndag i advent

Saturday, December 20, 2014

Merry December 20th

How nice to have the Christmas holiday and just could sleep late and relax. Well, I should probably soon pull myself together and get bought Christmas presents. I also am a bit handicapped with the toe, but there's only 4 days to Christmas, so time is running out. Have you bought all your Christmas gifts?
Hvor er det dejligt at have juleferie og bare kunne sove længe og slappe af. Nå ja jeg bør jo nok snart tage mig sammen og få købt julegaverne. Jeg er jo lidt handicappet med den tå, men der er jo kun 4 dage til jul, så tiden er ved at rende ud. Har du købt alle dine julegaver?

Today's creative touch is a little birthday cards made during f the year, but certainly not shown here on the blog before
Dagens kreative indslag er lidt fødselsdagskort lavet i løbet f året, men vist ikke vist her på bloggen før
Merry December 20th
Glædelig 20 december

Friday, December 19, 2014

Merry December 19th

My day job yesterday went really well considering the circumstances. My foot survived without too much pain, hurray for sandals
Min dag på jobbet i går gik faktisk godt omstændighederne taget i betragtning. Min fod overlevede uden for mange smerter, hurra for sandaler 

Today is a good day for at 14.00 hrs I have Christmas holidays in whole 2 weeks. I must include toyed with this month package that I received over the weekend. Yes there is a little more than my monthly package but you shall not become unemployed due to lack of scrap materials ;O)
I dag er en god dag for klokken 14.00 har jeg jule ferie i hele 2 uger. Jeg skal bl.a. leget med den her månedspakke, som jeg modtog i weekenden. Ja der er lidt mere end min månedspakke men man skal jo ikke blive arbejdsløs på grund af mangel på scrap materialer ;O)
Merry December 19th
Glædelig 19 december