Saturday, October 29, 2011

I've been a bad blogger

Sorry I've been a bad blogger. I have not updated my blog or been around and give comment, as usual. It's actually a reason for no good reason but a reason. On October 20 came the sims3 pets and since has my PC has been virtually admitted ...... should probably also admit that I've played a little with my daughter. I am ingrained Sims fans and has been it,  since the beginning of game.Completely silly but delightful pastime.
Undskyld jeg har været en dårlig blogger. Jeg har ikke fået opdateret min blog eller været rundt og give kommentar, som jeg plejer. Det er der faktisk en grund til, ingen god grund men dog en grund. Den 20 oktober udkom the sims3 kæledyr og siden har min pc stort set været optaget......må nok også indrømme at jeg har spillet lidt sammen med min datter. Jeg er indgroet Sims fans og har været med siden begyndelsen af the Sims 1. Fuldstændigt tåbeligt men dejligt tidsfordriv.

In this connection it must be appropriate to show this layout, I just created to October scrapfestival over at Scrapsisters. It shows two small screen trolls
I den forbindelse må det være passende at vise dette layout, jeg lige har lavet til oktober scrapfestival over hos Scrapsisters. Det viser to små skærmtrolde
If you now had to sit  and been worried about me, I can tell that I'm already over my play flip because this Monday I got a package at the post office with all these delights in
Hvis der nu skulle sidde nogen og været bekymret for mig, så kan jeg fortælle at jeg allerede er over mit spilleflip fordi i mandags hentede jeg en pakke på posthuset med alle disse herligheder i
Finally, I can just show a card in Artsy style, which I made ​​to the previous version of scrapsister magazine.
Til slut kan jeg lige vise et kort i Artsy stil, som  jeg lavet til forrige udgave af scrapsister magasinet.
Thanks for stopping by and I'll try to be a better blogger in future ;O)
Tak fordi du kiggede forbi og jeg skal nok prøve at være en bedre blogger i fremtiden ;O)

Monday, October 17, 2011

another week went by

So passed another week where I have both been creative and cared about my job. I think my enegri and desire is to return and it is great.
I have made some cards and a layout that I can not show yet. The cards can I show and they come here
Så gik der endnu en uge, hvor jeg både har været kreativ og passet mit job. Jeg tror min enegri og lyst er ved at vende tilbage og det er skønt.
Jeg har fået lavet nogl kort og et layout, som jeg ikke kan vis endnu. Kortene kan jeg tilgengæld vise og de kommer her
 
The first card is a card with candles and I have found the template here
It is my Dt contribution to the new challenge over at Kort O Mania
Det første kort er et kort med fyrfadslys og jeg har fundet skabelonen her
Det er mit Dt bidrag til den nye udfordring over hos Kort O Mania
 The card inside
Kortet inden i

A colleague ordered two cards which should be neutral, so now I hope that they are neutral enough. I've been playing with my new stamps and dies from papertrey Ink. The flower is cut from felt and could well turn out to be one of my favorite dies.
En kollega bestilte to kort, som skulle være neutrale, så nu håber jeg at de er neutrale nok. Jeg har leget med mine nye stempler og dies fra papertrey Ink. Blomsten er skåret i filt og kunne da godt gå hen og blive en af mine ynglings dies.
Thank you for dropping by and good holiday for those who may have autumn vacation. Enjoy the work to all you others (including myself)
Tak fordi du kiggede forbi og god ferie til dem der måtte have efterårs ferie. God arbejdslyst til alle jer andre ( inklusiv mig selv)

Sunday, October 09, 2011

The creativity is flowing.

Funny as my creativity goes up and down. Right now I'm in a really good time and the creativity flows.
I have both been made ​​layouts and cards in the bygone weeks, despite very busyness at my work that takes my energy.
Sjovt som min kreativitet går op og ned. Lige nu er jeg inde i en rigtig god periode og kreativiteten flyder bare. Jeg har både fået lavet layouts og kort i den forgangende uge, trods meget travlhed på mit arbejde, som tager min energi
Here are the layouts and cards I've made this week.
Her er de layouts og kort jeg har lavet i denne uge.
This weekend I've been to Sweden and visit my parents. My mom and I have lgeet with my new Spellbinder dies and made Christmas cards.
Her i weekenden har jeg været i Sverige og besøge mine forældre. Min mor og jeg har lgeet med mine nye spellbinders dies og lavet julekort.
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi

Sunday, October 02, 2011

Hurrah I´ve been creative

Then another weekend unfortunately soon passed. We went to the funeral on Friday. It was the most beautiful funeral I have ever been to, if such an event can be called beautiful.
There were over 100 people, so many beautiful flowers. His best friend held his toughest speech in the church and another friend stood up and sang. Yes, even the weather showed its most beautiful side. A beautiful end to a too short life.
Så er endnu en weekend desværre snart forbi. Vi var til begravelse i fredags. Det var den smukkeste begravelse jeg nogensiden har været til, hvis sådan en begivenhed kan kaldes smuk.
der var over 100 mennesker, så mange flotte blomster. Hans bedst ven holdte sin sværeste tale i kirken og en anden ven stillede sig op og sang. Ja selv vejret viste sig fra sin smukkeste side. En flot afslutning på et alt for kort liv.

Yesterday I went out to Solvej. It was as always very nice and we chatted and scrappede. I got around to creating entire two layouts
I går var jeg ude hos Solvej og scrappe. Det var som altid meget hyggeligt og vi  snakkede  og scrappede. Jeg fik lavet hele to layouts

Right now there's a new sketch challenge going on at Kort O Mania. The design team has this time been sponsored with digital stamps from Robyns Fetish and this is my DT contribution .

Lige nu er der en ny skitse udfordring i gang over hos Kort O Mania. Designteamet er denne gang blevet sponsoreret med digitale stempler fra Robyns Fetish og dette er mit DT bidrag.
The motive is colored with distress ink and that's not what I do best: O)
motivet er farvelagt med distress ink og det er ikke det jeg er bedst til :O)


Thanks for dropping by and have a nice Sunday evening
Tak fordi du kiggede forbi og have en fortsat god søndag aften.

Pin It