Sunday, May 24, 2009

Relaxing weeekend

I had a wonderful weekend, where I relax and have had some fun hours in my scraproom. I have scraped, some of the layouts I didn´t make last weekend, plus a few more.

Jeg har haft en skøn weekend, hvor jeg har slappet af og hygget mig i mit scrapværelse. Jeg har fået scrappet, nogle af de layouts jeg ikke nåede sidste weekend plus et par stykker mere.

I have used a sketch from InspiredBlueprint to make this one

Jeg har brugt en skitse fra Inspiredblueprints til det her layout
I finally got started on my paper from the Webster Page. Love those papers but I think they are a little hard to use. They have a backsides contest running, so that was a great kickstart to use some of them.

Så fik jeg endelig taget hul på mine papir fra Websterpage. jeg elsker de papir de laver, men synes de er lidt svære at bruge. Lige nu har de en bagside konkurrence kørende , så det var en god anledning til at få dem brugt.
Another layout with paper from Webster pages. Made this one for a thickers challenge over at Scrapsisters. You had to mention your 5 favorite thickers fonts, tell how many packet you had and I'm almost embarrassing to tell, that I have 90 packages. Finally, you shold create a layout / crad where you used thickers. Because we were only two that did it, we both won ;O)
Endnu et layout med papir fra Webster pages, jeg lavede den til en thickers udfordring hos Scrapsisters. Den gik ud på at man skulle nævne sine 5 favorit Thickers, opgive hvor mange pakke man har og jeg er næsten pinlig over at fortælle at jeg har hele 90 pakker. Til sidst skulle man lave et layout/ kort, hvor man brugte Thickers. Da vi kun var to der deltog ,ja så vandt vi begge to.
Here I´ve used pictures from the same trip as the layout before. This one is for my album and the other one is for Signe.
Her har jeg brugt billeder fra den samme tur , som det forige layout ,men det er fordi ,dette layout er til mig selv og det andet er til Signe.
Hope you had a great weekend to and thanks for stopping by.
Håber at du også har haft en god weekend og tak fordi du kiggede forbi.

Monday, May 18, 2009

a wonderful weekend

This weekend I have been to Scrap a Mania. It has been a wonderful week end with plenty of delightful company, photo courses with the world's funniest photographer, shopping and a little scrap. yes I had only made two layouts, a double layout and a single card and obviously I can not show it all yet.

I weekenden har jeg været til Scrap a mania. det har været en skøn weekende med masser af dejligt selskab, fotokurser med verdens sjoveste fotograf,shopping og en anelse scrap. ja jeg fik kun lavet to layouts ,et dobbelt layout og et enkelt kort og selvfølgelig kan jeg ikke vise det hele endnu.

Here is the card
Her er kortet
and one of the layouts

og mit ene layout

Look at what is waiting for me from the U.S. when I got home Sunday evening

Se lige hvad der ventede på mig fra USA, da jeg kom hjem søndag aften

Just a few more cards, which a colleague has ordered
Lige et par kort mere, som en kollega har bestilt
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi

Saturday, May 09, 2009

mosh posh guest designer contest

Over at Mosh-Posh there is a guest designer contest. You haveto submit 1 layout and one other project, card, or layout (of any size)... its basically a wildcard and should showcase the designers style and creativity. The theme needs to revolve around "Celebration"

so here is mine.
This one is the layout with the celebration theme
and this is my wild card that showcase my style

some close up

Over hos Mosh Posh er der en gæste designer konkurrence og de to layout er mit bud derpå.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, May 04, 2009

a wonderful weekend

What a wonderful weekend. I am back home after a weekend in Sweden where my mother had invited me to the spa and wellness stays in Tylösand.
The weekend was full of relaxing, bathing in the outdoor heated pool, mineral baths and Jacuzzi. I have had pedikyr and classical massage, so now I am ready for another week on the job.

Sikken en skøn weekend. Jeg er igen hjemme efter en weekend i sverige ,hvor min mor havde inviterede mig på spa og wellness ophold i Tölesand. Weekenden har været fyldt med afslapning, badning i den udendørs opvarmet pool, mineral bad og boblebad. Jeg har fået pedikyr og klassisk massage ,så nu jeg klar til endnu en uge på jobbet.

Last Thursday, I was inside DreamPapers and teach a class of newcomer. We made this layout.
I torsdags var jeg inde og undervise et hold nybegynder. Vi lavede det her layout.
When I got there, Annette asked me if I had been on the Internet. I said no and then she told me that I had won the sketch competition in April. What a lovely surprise. Here's the layout I attended with.

Da jeg kom derind, spurgte Annette mig, om jeg havde været på internettet. Næ svarede jeg og så fortalte hun mig, at jeg havde vundet skitsekonkurrencen for april. Sikken en dejlig overraskelse. Her er layoutet jeg deltog med
I`m of to work, hope you all had a great weekend and thanks for stopping by.
Så løber jeg på arbejde , håber alle i andre også har haft en god weeknd og tak fordi du kiggede forbi.